Március 15-e hősei a Kováts tagiskolában

A Kováts tagiskola alsósai az ünnepséget március 14-én délelőtt tartották. Az ünnepség helyszínéül a Lovagudvar ebédlőjét választottuk.

A gyerekek nagy odaadással készítették a zászlókat, díszeket. A megemlékezés a történelmi események érintése mellett a magyar zászló színeinek jelentését is megismertette a nézőkkel. Végezetül a gyerekek előadásában elhangzott Kölcsey Himnusza .

A műsor zenés, mozgásos jellege közelállt tanítványainkhoz. Feszült figyelemmel követték az előadást. Az ünnepséget a Kováts Mihály Tagiskola 4.a osztályos tanulói mutatták be. Jelmezeinkhez a szülőktől kaptunk segítséget. Külön köszönettel tartozunk Szatmári János Úrnak, aki az éttermet rendelkezésünkre bocsájtotta, méltó környezetet biztosítva megemlékezésünkhöz.

A felső tagozaton – figyelembe véve az életkori sajátosságokat – másképp zajlott a megemlékezés. Projektóra keretében hat feladatcsoportban járták körül a gyerekek ugyanazt a témát:

  • Rockopera-részlet a nagy napról,
  • a forradalom főbb eseményeinek, jelképeinek vizuális rekonstruálása,
  • a történelmi Magyarország térképen való bebarangolása,
  • flórájának, faunájának felidézése,
  • számítógépen megoldható feladatok
  • és „papíralapú” keresztrejtvény: ezek vártak tanulóinkra.

A feldolgozások után a zsibongóban találkozott a felsős közösség. Ünneplőben, kokárdával a szívünk fölött meghallgattuk a hatodikosok rövid megemlékezését, majd az osztályok képviselői virágot helyeztek el az emlékfalnál. Úgy érezzük, mind alsós, mind felsős tanítványaink lélekben, tudásban gazdagodva tértek haza a nap végeztével!

Kazár Imréné, Dorkovics Ágnes