Szentesiné Nánási Tünde
igazgató
Karas Elvira
igazgatóhelyettes
Kovács Tímea
igazgatóhelyettes
Török Csilla
tagintézmény-igazgató

A hivatalos ügyek intézésére az iskolatitkári irodában, a Kálvin utca 9. sz. alatt, 8.00 – 9.30 óra és 12.00 – 13.00 óra között van lehetőség.

Rendkívüli esetben időpont egyeztetés: 06-59/503-417 telefonszámon, illetve az intézmények telefonszámain.