Programjaink

„Zádor és Ágota” természetismereti és biológia verseny

A Kováts Mihály Tagiskola tisztelettel meghívja a 12. alkalommal meghirdetett „Zádor és Ágota” természetismereti és biológia verseny  megnyitójára.

A verseny megnyitása: 2012. április 12. csütörtök 13 óra 30 perc

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

Chrappánné Papp Ágnes

tagintézmény vezető

Március 15-i ünnepség

Meghívó batyus bálra

„Ifjú Történészek” történelmi tanulmányi verseny

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola 20 éve tartó rendezvénysorozatának immár 10 éve része a történelmi verseny, mely eddig a megye számos települését mozgatta meg. A 2012-es rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk a megyénk valamennyi általános iskolájának versenyző diákját és kísérő nevelőjét. Általános iskolák 5. 6. 7. 8. évfolyamán hirdetjük meg versenyünket. A történelem iránt érdeklődő diákok egyéni feladatlapos versenyen mérhetik össze tudásukat. Mivel a versenyre minden év május elején kerül sor, az adott évfolyamokon addigra elsajátított tananyagot, illetve az ahhoz kapcsolódó szakirodalmat jelöljük ki. A feladatlap kitöltésére 60 perc áll rendelkezésre / 30 kérdés + keresztrejtvény/. A feltett kérdésekre négy lehetséges válasz közül kell az általuk helyesnek vélt megoldás betűjelét a kódlapra bejegyezni. A kódlapokon javítási lehetőség nincs! Mivel iskolai csapatversenyt is hirdetünk, úgy állítunk össze feladatokat, hogy minden évfolyamon azonos pontszám érhető el. Iskolánként, évfolyamonként maximum 3 tanuló nevezhető. Javasoljuk előzetes válogató verseny megrendezését, amelyhez segítségül igénybe vehetők az iskolánk honlapján megtalálható előző évi feladatsorok. A versenyt követően 1 – 1,5 órán belül eredményt is hirdetünk. A vendégeknek erre az időre hagyományőrző programokat szervezünk. Tartott már nálunk bemutatót a Nagyiváni Ijász- és Hagyományőrző Egyesület, a „Pusztai Róka” Lovasnomád Hagyományőrző Egyesület. a karcagi kézművesek tartottak bemutatót és játszóházat (fazekas, szőnyegszövő, gyöngyfűző, csuhéfonó, mézeskalács-készítő), a Bengecseg Alapítvány gólyalábas színházi előadását is láthattuk. A sikeres eredményt elérő diákok oklevél és könyvjutalomban illetve tárgyjutalomban részesülnek. Minden résztvevő emléklappal térhet haza. A legeredményesebb iskola egy évre elnyeri a vándordíjat, melyet a következő versenyre magával kell hoznia.

A verseny helye:

KARCAGI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZPONT KOVÁTS MIHÁLY TAGISKOLA 5300 Karcag, Kálvin u. 9.

A verseny ideje:

2012. május 15. kedd 14 óra Előzetes feladat, nevezési díj nincs.

Nevezési határidő:

Tisztelettel kérnénk az érdeklődő iskolákat, hogy versenyzési szándékukat, /a szervezés sikeressége érdekében/ 2012. március 12-ig jelezzék. Végleges, konkrét név szerinti nevezéseiket 2012. április 16-ig kérjük az iskola címére postai, vagy/is elektronikus úton a ketunde@freemail.hu címre eljuttatni. (Az elektronikusan elküldött jelentkezések esetén –amennyiben válasz-e-mail nem érkezik- egy ellenőrző telefonhívást kérnénk a 06/204 304 002 –es telefonszámra.) A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét, évfolyamát, felkészítő tanára nevét, iskola nevét, címét. Amennyiben a nevezett versenyzők személyében bármilyen okból változás lép fel, kérem, azonnal jelezzék, de legkésőbb május 8-ig! (névre szóló emléklapok nyomtatása miatt)

Felvilágosítás:

Kováts Mihály Tagiskola 5300 Karcag, Kálvin u. 9 06/59 503 416 (fax is) - 06/59 503 417 honlap: www.kovats.altisk-karcag.hu e-mail: kovats@altisk-karcag.hu Keserűné Ébner Tünde ketunde@freemail. hu 06 20 4 304 002

Felkészülésre ajánljuk:

Az érvényben lévő tankönyvek alapján: 5. évfolyam:

  • Róma történetével bezárólag

6. évfolyam:

  • Egyetemes történet: Reformációval bezárólag
  • Magyar történelem: Végvári viadalokkal bezárólag

7. évfolyam:

  • Egyetemes történet: Nemzetállamok, birodalmak létrejöttével bezárólag
  • Magyar történet: a kiegyezéssel bezárólag

8. évfolyam

  • Egyetemes történet: 1980-as évekig, a rendszerváltozásokig
  • Globalizálódó Világ /Szovjetunió felbomlásával bezárólag/
  • Magyarország története 1945-ig.

A verseny elsősorban a tankönyvek tananyagára épül. Jó munkát és sikeres felkészülést kívánunk! Bővebben a versenyről

Györffy Napok 2012.

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskolája szeretettel meghív minden érdeklődőt a 2012. évi Györffy Napok rendezvényeire.

Dobd be magad!

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskolája megrendezi a „Dobd be magad” Játékos Környezetvédelmi vetélkedőjét a város általános iskolás tanulói számára.

A verseny helye: Karcag Városi Sportcsarnok

A verseny időpontja: 2012. február 14. /kedd/ 1430 óra

A verseny célja: A környezetvédelem népszerűsítése, az iskolák közötti sportbaráti kapcsolatok ápolása.

Nevezés: 2012. február 09. /csütörtök/ 1200-óráig a Györffy István Tagiskola iskola@gyorffy-karcag.sulinet.hu e-mail címére, vagy az iskola titkárságán a 06/59-503-435 telefonszámon. Iskola neve, címe, elérhetősége, csapat névsor.

Verseny résztvevői: A karcagi általános iskolák csapatai.

Csapat összetétele:

1-1 fő 5-es fiú és lány

1-1 fő 6-os fiú és lány

1-1 fő 7-es fiú és lány

1-1 fő 8-os fiú és lány

Összesen: 8 fő

Előzetes feladat!

HASZNOSÍTSD A HULLADÉKOT!

Hozott anyagok segítségével mutassatok be hulladékhasznosításra egy példát. Az összeállításra rendelkezésetekre álló idő 5 perc.

Értékelés alapja az ötletesség és a hasznosság.

A vetélkedő értékelése után, minden csapat vigye el a hasznos hulladékát!

Díjazás: Az első három helyezett oklevél díjazásban részesül.

Egyéb:

A csapatoknak sportfelszerelést és váltócipőt kötelező magukkal hozni a mozgásos feladatokhoz.

Öltözési lehetőséget biztosítunk, de az ott hagyott értéktárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni.

A feladatok körforgásszerűen lesznek lebonyolítva.

Várható időtartam kb. 1 óra

A versennyel kapcsolatos információk: a 06 /30/ 580-9945-ös telefonszámon, Kun László testnevelőtől, vagy az iskola telefonszámán 06-59/503-435 kaphat.

Karcag, 2012. január 27.

Birizló Csaba

DSE elnök

ÖKO csoport vezető

 

Városi olvasó verseny

Iskolánk alsós munkaközössége a Györffy Napok keretében - a hagyományoknak megfelelően - városi olvasó versenyt szervez.

Résztvevők: 2.- 3.- 4. évfolyam tanulói, évfolyamonként 2 - 2 fő

Tartalom: - feladatlapos szövegfeldolgozás (időtartam: 45 perc)

- hangos olvasás

A verseny időpontja: 2012. február 14. /kedd/ 1400

A verseny helyszíne: Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

5300 Karcag, József Attila u. 1. – földszint -

Nevezési határidő: 2012. február 03.

Benevezés a mellékelt jelentkezési lapon.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ

Györffy István Tagiskola

5300 Karcag, József Attila u. 1.

Nevezési díj: NINCS

A verseny díjazása: Könyvjutalom évfolyamonként az első három helyezettnek

Oklevél az I-VI. helyezetteknek

Karcag, 2012. január 19.

Szecskó Alfréd

Tagintézmény vezető

 

Meghívó bemutató órára

A Kováts Mihály Tagiskola alsós munkaközössége szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődő tanító nénit bemutató órájára, mely a soron következő mikrocsoportos foglalkozás részeként kerül megrendezésre.

A bemutató óra időpontja: 2012. február 1. 9 óra

Osztály: 2. b. osztály

A bemutató óra helyszíne: Kováts Mihály Tagiskola Kálvin u. 5.

A bemutató óra témája: Kompetencia alapú magyar nyelv és irodalom oktatás az Apáczai

Kiadó tankönyveiből

Tanít: Fülöp Mária tankönyvszerző

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a bemutató órát követő konzultációra is, melyen a tankönyvszerző is jelen lesz.

Karcag, 2012. január 26.

Chrappánné Papp Ágnes

Tagintézmény vezető

Magyar Kultúra Napja ünnepi műsor

2012. JANUÁR 20-ÁN PÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL A Déryné Kulturális Központ színháztermében a Karcagi Általános Iskolai Központ és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai közreműködésével.

MŰSOR

Köszöntőt mond Kovácsné Kerekes Katalin.

A műsorszámokat konferálja Posztósné Gyarmati Éva.

Műsorszámok:

1. Kölcsey Ferenc Himnusz c. versét Horváthné Pandur Tünde a Kiskulcsosi Tagiskola pedagógusa mondja el

2. Szatmári táncok Előadják: Györffy István Tagiskola 8. a. osztálya A táncot betanította: Szilágyi Erik tánctanár

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műsora

3. Bogár István: Népdalkaláka Előadja: Vinis Máté – harsonán Zongorán közreműködik: Dusík István Felkészítő tanára: Soós Pál

4. Bartók Béla: Román népi táncok I.II.III. tétele Előadja:Fazekas Enikő – marimbán és harangjátékon Zongorán közreműködik: Zbiskó Zoltánné Felkészítő tanára: Dudás Enikő

5. Draskóczy: Korondi táncok Előadják: Nagy Sándor és Felkészítő tanára: Plósz Csilla – klarinéton Zongorán közreműködik: Dusík István

6. Farkas Ferenc: Hajnal-nóta Előadja a Művészeti Iskola Ütőegyüttese Tagjai: Erdei Krisztina, Pesti Dominika, Urbán Andrea, Fazekas Enikő, Fenyődi Robert, Csanádi Zádor, Sipos Patrik Felkészítő tanár: Dudás Enikő

7. Gondolatok a magyar nyelvről Előadják: a Kováts Mihály Tagiskola 7-8. osztályos tanulói és Hidasi Dorottya a Györffy István Tagiskola 8. c. osztályos tanulója Felkészítők: Dr. Kovácsné Mikola Éva, Fazekas Mária pedagógusok

8. A három tagiskola énekkara közös éneklése zárja a műsort. A dal címe: Milleneumi óda (zene: Selmeczi György, szöveg: népköltés, középkori antifóna, Szőcs Géza versei) Felkészítők: Csányiné Nagy Julianna, Ráczné Kovács Éva, Csombordi Szilvia Zongorán kísér: Dusík István, vezényel: Ráczné Kovács Éva

Helyesírási verseny

Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége hagyományteremtő céllal meghirdeti a városi szintű HELYESÍRÁSI VERSENY-t.

Résztvevők: 2-4. évfolyamos tanulók, évfolyamonként 2-2 fő

Tartalma: reális nehézségű, tantervhez is igazodó feladatok

Szükséges felszerelés: golyóstoll, ceruza, radír

Az évfolyamonkénti 2-2 fő kijelölése az iskolában tanító nevelők döntése vagy válogató mérés alapján történhet.

A verseny időpontja: 2012. január 24. /kedd/

14.00 Megnyitó

kb. 14.15-15.00 Verseny

kb. 16.15 Eredményhirdetés és díjkiosztás

Nevezési határidő: 2012. január 10.

Benevezés a mellékelt jelentkezési lapon.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ KOVÁTS MIHÁLY Tagiskola 5300 Karcag Kálvin út 9.

Nevezési díj: NINCS

A verseny díjazása: évfolyamonként az első három helyezettnek könyvjutalom, I-V. helyezetteknek oklevél

Javításhoz szívesen várunk kísérő pedagógusokat.

Karcag, 2011. december 08.

Chrappánné Papp Ágnes Tagintézmény vezető

Jelentkezési lap letöltése (PDF)

Oldalak