Versenyek

Helytörténeti pályázat

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája a 2013/2014-es tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.

A pályázat célja: Karcag és környékének sokoldalú megismerése, a történelmi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témában lehet egyénileg:
RÉGI KARCAGI MUNKAHELYEK

Módszertani útmutató: A pályázó szülei, nagyszülei, rokonai, ismerősei munkahelyének bemutatása, amelyeket az általános iskolás korosztály már nem ismerhet, hiszen megszűntek, bezártak, átalakultak az idők folyamán.

A pályázat terjedelme: minimum  5  A/4 oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat stb.

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályamunka a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak.
 • Logikusan felépített, jól tagolt, áttekinthető.
 • Tartalmazza a felhasznált irodalmat.

A pályázatok értékelése:

 • A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak.
 • A legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.

Eredményhirdetés: 2014. február 11. 14.30 Karcag, József Attila u. 1.

A pályázatok beadásának határideje: 2014. január 15. (Karcag, József Attila u. 1. Kovács Miklósné)

Szeretettel várjuk a pályaműveket.

        Szecskó Alfréd                                                                                Kovács Miklósné
     igazgatóhelyettes                                                                             történelemtanár

Karcag, 2013. november 19.

Molnár Anna Matematika Emlékverseny

A Kováts Mihály Tagiskola tizenharmadik alkalommal rendezte meg városi szintű matematika versenyét 5-8. osztályos gyerekek részére, mellyel 2003-ban elhunyt tanárunk: Molnár Anna emlékének szeretnénk tisztelegni.

Molnár Anna 1954-től 1987-ig volt iskolánk matematika-fizika szakos tanára. Az Ő életét az akkor még Kálvin 9-nek nevezett iskola jelentette. Nemzedékeket nevelt e két tantárgy szeretetére, számos tanítványa az ő példája nyomán választotta a pedagógus pályát. Mindig fontosnak tartotta a tehetségek felkarolását, messzemenő türelemmel és kitartással foglalkozott tanítványaival.

Annuska néni 2007-ben lett volna 75 éves. Az évfordulóhoz csatlakozva a családtagok összefogtak, és úgy döntöttek, hogy anyagilag támogatják versenyünket. A felajánlásból lehetőségünk nyílott egy vándorserleg vásárlására is. Ezt a serleget a legeredményesebb iskola kapja meg, melyet a három legeredményesebb versenyzőjük helyezési számából állapítunk meg. Az iskola egy évig, a következő versenyig birtokolja a serleget.

 

Az eredmények:

 

5. osztály:

1. Józsa Szabolcs  (Györffy)  Andor Lászlóné

2. Szentesi Tibor (Református) Nagy Péter

3. Sánta László (Györffy) Szabó Andrea 

 

6. osztály:

1. Kiss Anna (Kováts) Antalócziné Balog Ágnes

1. Csontos György (Református) Tóthné Szucsáki Hajnal

3. Darók Illés  (Kováts) Antalócziné Balog Ágnes

 

7. osztály:

1. Vinis Máté (Református)  Tóthné Szucsáki Hajnal

2. Varga Róbert Zoltán (Kováts) Antalócziné Balog Ágnes

3. Horváth István (Szent Pál) Túri Andrea

 

8. osztály:

1. Nagy Zsuzsanna (Református)  Tóthné Szucsáki Hajnal

2. Varga Nóra (Kováts) Vassné Szűcs Edit

3. Vass Márton (Györffy) Andor Lászlóné

 

A serleget a Nagykun Református Általános Iskola kapta meg.

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő nevelőknek a szép eredményekhez. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé tették, hogy ez a verseny létre jöhessen: Jó tanuló, jó sportoló alapítvány, Kováts Tehetségpont, Lévai Kálmán, Kováts Mihály Tagiskola igazgatósága és nevelőtestülete. További jó munkát kívánunk!
     
Antalócziné Balog Ágnes

versenyszervező

Ifjú Történészek történelmi tanulmányi verseny

KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKNAPOK

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola a 2013-as rendezvényére szeretettel hívja és várja megyénk valamennyi általános iskolájának versenyző diákját és kísérő nevelőjét.

Általános iskolák 5. 6. 7. 8. évfolyamán hirdetjük meg versenyünket. A történelem iránt érdeklődő diákok egyéni feladatlapos versenyen (teszt+keresztrejtvény) mérhetik össze tudásukat.

A verseny helye: KARCAGI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZPONT KOVÁTS MIHÁLY TAGISKOLA 5300 Karcag, Kálvin u. 9.

A verseny ideje: 2013. május 07. kedd 14 óra

Előzetes feladat, nevezési díj nincs.

A verseny részletes leírása itt olvasható.

Nevezési határidő: Tisztelettel kérnénk az érdeklődő iskolákat, hogy versenyzési szándékukat, /a szervezés sikeressége érdekében/ 2013. március 12-ig jelezzék.

Végleges, konkrét név szerinti nevezéseiket 2013. április 15-ig kérjük az iskola címére postai, vagy/is elektronikus úton a ketunde@freemail.hu címre eljuttatni. (Az elektronikusan elküldött jelentkezések esetén –amennyiben válasz-e-mail nem érkezik- egy ellenőrző telefonhívást kérnénk a 06/204 304 002 –es telefonszámra.)

A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét (nyomtatott betűkkel), évfolyamát, felkészítő tanára nevét, az iskola nevét, címét. Évfolyamonként maximum 3 tanuló nevezését tudjuk elfogadni!

Amennyiben a nevezett versenyzők személyében bármilyen okból változás lép fel, kérem, azonnal jelezzék, de legkésőbb május 8-ig! (névre szóló emléklapok nyomtatása miatt) Felvilágosítás: Kováts Mihály Tagiskola 5300 Karcag, Kálvin u. 9 06/59 503 416 (fax is) - 06/59 503 417 honlap: altisk-karcag.hu e-mail: kovats@altisk-karcag.hu Keserűné Ébner Tünde ketunde@freemail. hu 06 20 4 304 002

Felkészülésre ajánljuk:

Az érvényben lévő tankönyvek alapján:

 • 5. évfolyam
  • Róma történetével bezárólag
 • 6. évfolyam
  • Egyetemes történet: Reformációval bezárólag
  • Magyar történelem: Végvári viadalokkal bezárólag
 • 7. évfolyam:
  • Egyetemes történet: Nemzetállamok, birodalmak létrejöttével bezárólag
  • Magyar történet: a kiegyezéssel bezárólag
 • 8. évfolyam
  • Egyetemes történet: 1980-as évekig, a rendszerváltozásokig
  • Globalizálódó Világ /Szovjetunió felbomlásával bezárólag/
  • Magyarország története 1945-ig.

A verseny elsősorban a tankönyvek tananyagára épül.

Előző évi feladatsorok elérhetők az iskolánk honlapján.

Jó munkát és sikeres felkészülést kívánunk!

Zádor és Ágota Természetismereti és Biológia Verseny 2013.

Helyesírási versenyt rendeztünk

A Kováts Mihály Tagiskola alsós munkaközössége idén januárban második alkalommal rendezte meg városi szintű helyesírási versenyét, melyhez egy kézműves pályázat is kapcsolódott.

Lázas készülődés előzte meg a versenyt. Munkaközösségünk minden tagja bekapcsolódott a verseny előkészítésébe, lebonyolításába. Ki a feladatlapok elkészítését, a vendéglátás előkészítését, a jutalomkönyvek megvásárlását vállalta magára, ki pedig a beérkezett pályaműveket rendezgette.  Ezzel párhuzamosan elkezdődött a gyerekek felkészítése is.

Január 29-én második, harmadik és negyedik osztályos, helyesírást nagyon tudó és szerető gyerekek versenyeztek egymással. Huszonhat tanuló nevezett a versenyünkre, melyet Kovácsné Kerekes Katalin az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nyitott meg. A verseny ideje alatt szakmai konzultációra is mód nyílott a pedagógusok között.

A nap végén az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta. Iskolánk tanulói a középmezőnyben végeztek.

 • Koczka György 2. osztályos tanuló 4. helyezést,
 • Kökény Róbert  4. osztályos tanuló 5. helyezést ért el.

Gratulálunk a gyerekeknek, és az őket felkészítő pedagógusoknak is.

A „Képkavalkád” című Öko-kép pályázatra 71 pályamunka érkezett. A zsűri nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen a gyerekek rendkívül leleményes módon és ügyességgel készítették el a természetes anyagokból a legkülönbözőbb, lakásba szánt díszeiket köszönve ezt a lelkes segítő pedagógusoknak. A beérkezett pályamunkák sorában szerepelt többek között:
„ Napfényes tengerpart, Cecilke a cicalány, A délceg hóember, Őszi csendélet, Virágcsokor, Gyümölcskosár, Süni az avarban, de még Karcag város címere” is,  melyet az egybegyűltek meg is csodálhattak az iskolánk aulájában felállított kiállítás során.

Tanítványaink közül

 • Mészáros Lilla 2. osztályos tanuló 2. helyezést,
 • Szabó Noémi   2.  osztályos tanuló különdíjat,
 • Molnár Édua    3. osztályos tanuló különdíj,
 • Kovács Gergő  4. osztályos tanuló 1. helyezést ért el.

Köszönjük a segítő pedagógusok munkáját és gratulálunk a győzteseknek.

Reméljük, hogy a jelenlévő gyerekek, pedagógusok és szülők élményekkel gazdagodva tértek haza a versenyről.

Szeretnénk megköszönni tagiskolánk vezetőjének, a „Kováts Tehetségpont” vezetőjének a versenyhez nyújtott támogatását. Külön köszönjük Laczik Dénesnének a „Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyesület” vezetőjének a verseny támogatását. A gyerekek jutalmazását az egyesület, a gyerek megvendégelését részben maga az egyesület vezetője, részben pedig a „Kováts Tehetségpont” biztosított.

Köszönetünket fejezzük ki iskolánk pedagógusainak, kiemelten az alsós kollégáknak a verseny lebonyolításához nyújtott segítséget, a finom süteményeket, a szervezőknek az alapos, gondos előkészítést és lebonyolítást.

Magyar Sándorné
munkaközösség vezető

 

 

 

English Is Fun

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskolájának angol nyelvi szakmacsoportja kistérségi angol nyelvi versenyt hirdet az angol nyelvet idegen nyelvként tanuló diákok részére 2013. február 14-én csütörtökön 14 órai kezdettel.

A versenyt 5 – 8. osztályos korcsoportok számára szervezzük. Mind a 4 korcsoportból maximum 3 fő jelentkezését várjuk. A verseny egyéni. Egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll.

Az írásbeli feladatlap a következőből tevődik össze:
I. Feleletválasztós teszt
II. Szövegértés

A szóbeli forduló társalgásból és képleírásból áll. A témáról összefüggően is tudjanak beszélni.

Annak a tanulónak a benevezését nem fogadjuk el:

 • akinek anyanyelve az angol nyelv,
 • ha bármely szülőjének vagy gondviselőjének az angol nyelv az anyanyelve,
 • aki angol tanítási nyelvű iskolába valaha is járt.

Versenykiírás PDF formátumban

Molnár Anna Matematika Emlékverseny

Tájfutó verseny

Harmadik alkalommal népesítette be Karcag központját a térképpel szaladgáló 10-14 évesek hada. A Kováts–Tehetségpont által rendezett verseny célja a mozgás és a játékos tanulás ötvözése. A térképen ábrázoltakat beazonosítják a versenyzők a valós épületekkel, bokrokkal, kerítésekkel, utakkal,… közben fejlődik pl. térlátásuk, képzelőerejük.

Méretarány alkalmazásával távolságot kell meghatározni, majd távolságot becsülni és futni. Minél gyorsabban. Az értékelésnél az számít elsősorban, hogy minden ellenőrzőpontot a helyes sorrendben érintett-e a versenyző, majd a menetidő.

Most viszonylag sokan hibáztak: volt, aki a másik korcsoport pályája szerinti sorrendben haladt, míg mások figyelmetlenek voltak és az egymáshoz közel lévő ellenőrzőpontok közül nem a sajátjuknál bélyegeztek.

Született néhány igen jó eredmény. Természetesen sikeres tájfutó válhat azokból is, akik most nem remekeltek. A 74 nevezőből tizenhárman megijedhettek a kissé hűvös, de szép napos időtől, vagy a délelőtti esőtől. A tájfutás nem teremsport.

Az értékelés évfolyamonként és nemenként zajlik, így összesen 8 kategória 24 helyezettje vehette át oklevelét és apró díját az eredményhirdetésen, november 22-én, a Kováts Mihály Tagiskolában.

Az eredménylista itt látható.

Ezúton is szeretném megköszönni Zentai József sporttársnak és háromfős csapatának önzetlen segítségét, akik Pásztóról utaztak Karcagra, hogy a verseny technikai és személyi feltételeit biztosítsák.

A színes térképek nyomtatása Lévai Kálmán felajánlása. A díjakat, okleveleket a Karcagi Általános Iskolai Központ és a Kováts–Tehetségpont ajánlotta fel.

Köszönet a Kiskulcsosi és a Kováts Tagiskola valamennyi kollégájának, aki hozzájárult a verseny sikeres lebonyolításához.

Lévainé Kovács Róza
szakmai vezető
Kováts-Tehetségpont

Őszi tájfutó verseny eredményei

2012. november 13.

Karcag, Belváros

 

Sorsz.

Név/osztály

Menetidő

Hiba

5. évfolyam FIÚ

1.

Kun István 5. a

9:11

0

2.

Szajkó Márk 5. a

20:40

0

3.

Újfalvi Csaba Kiskulcsos

13:56

2

5. évfolyam LÁNY

1.

Tukarcs Gabriella 5. a

9:58

0

3.

Vadász Tímea 5. b

14:04

0

4.

Sipos Viktória 5. b

15:04

0

6. évfolyam FIÚ

1.

Gali Tibor 6. a

17:12

0

2.

Kóti Károly 6. a

21:12

0

3.

Csanádi Zádor Kiskulcsos

17:15

1

6. évfolyam LÁNY

1.

Facsar Fanni 6. a

14:48

1

2.

Deli Erika 6. a

16:47

2

3.

Rápolti Nóra 6. a

17:57

3

7. évfolyam FIÚ

1.

Nagy Ferenc 7. a

15:43

0

2.

Örsi Imre 7. b

19:34

0

3.

Mészáros István 7. a

21:53

0

7. évfolyam LÁNY

1.

Balog Vivien 7. a

17:10

0

2.

Papp Enikő Kiskulcsos

32:01

0

3.

Nagy Kitti Kiskulcsos

34:02

0

8. évfolyam FIÚ

1.

Tóth Bence Kiskulcsos

7:54

0

2.

Sebők Róbert 8. b

9:40

0

3.

Ficzere Norbert 8. b

17:31

0

8. évfolyam LÁNY

1.

Németh Csilla 8. b

12:04

0

2.

Nagygyörgy Adél 8. b

12:30

0

3.

Rácz Lilla Kiskulcsos

16:10

0

A Kováts Mihály Tagiskola tanulóinak neve mellett csak az osztály megjelölése szerepel.

Köszönet Zentai József tájfutó sporttársnak és csapatának a verseny segítéséért!

Karcag, 2012. november 13.

Lévainé Kovács Róza
   a verseny rendezője

Helytörténeti pályázat

Oldalak