Köznevelés az iskolában

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú "Köznevelés az iskolában" projekt Partnerség és hálózatosodás modul megvalósulása a KLIK Karcagi Tankerület KÁI és AMI Györffy István Általános Iskolai Tagintézményében:

"Erdélyen innen- Alföldön túl" Györffy István nyomában a györffys diákok - Határtalanul! kirándulás

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének 7. a és 7.b osztályos tanulói három napos erdélyi tanulmányi kiránduláson ismerhették meg a külhoni magyarok életét, kultúráját, a várasfenesi Vasárnapi Iskola tanulóit és a Fekete-Körös völgyének természeti kincseit. Várasfenesen Vasárnapi Iskolás foglalkozásoknak ad otthont a Györffy István Táj- és Népismereti Otthon. Karcagról 2005 óta járnak tanárok a szórványban élő magyarok gyermekeihez. A Fekete-Körös völgyében lévő kis településeken alig van magyar iskola, így a karcagi pedagógusok órákat és érdekes programokat szerveznek a helybeli gyerekeknek. Tagintézményünk 40 hetedikes tanulója és 4 pedagógusa indulhatott 2015. május 13-án reggel 7 órakor Romániába a Határtalanul! program keretében. A lelkes csapat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 876.640 Forintos támogatásával valósíthatta meg a tanulmányi kirándulását.

(A cikk folytatódik)

Happy-hét

Happy–hét programok:

1. Vízizsaru szolgálat.

A vízizsaruk minden szünetben figyelmeztették a gyerekeket a vízfogyasztásra. Felmérték, hogy ki az, aki cukros üdítőt hozott.

2. Víz szó kirakása gyerekek segítségével.

Nagyon izgatottan várták a gyerekek, hogy részesei lehessenek ennek a programnak. Többen kék felsőben jöttek.

(A cikk folytatódik)

HAPPY-hét rendezvények a KÁIAMI Györffy Tagintézmény felső tagozatán

Részt vettünk a Kiskulcsosi Tagintézményben szervezett vetélkedőn. A tanulóink plakátokat készítettek. Az óraközi szünetekben (március 25-én és 27-én) az udvaron felsős tanulóink víz és H2O feliratban rendeződtek. A tanórák keretében beszéltünk a vízfogyasztás fontosságáról és vizeink védelméről.

(A cikk folytatódik)

’ENGLISH IS FUN’

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének angol szakmacsoportja 2015. február 12-én rendezte meg hagyományos kistérségi angol nyelvi versenyét a Györffy-napok keretében.

Az első, akkor még városi szintű versenyt 1998-ban hirdettük meg, majd néhány évvel később már vidéki iskolák is neveztek versenyünkre, így az kistérségi szintűvé nőtte ki magát.
Idén 4 település 6 iskolájából 52 tanuló vett részt a nemes versengésben:

(A cikk folytatódik)

Tagintézményvezetői pályázat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerület a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.05.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, József Attila utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének szakszerű és törvényes működtetése, tagintézményvezetői feladatok ellátása az intézmény SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

(A cikk folytatódik)

Oldalak

Subscribe to