február 2016

Hit- és erkölcstan oktatás

Farsang

Játékos-sportfoglalkozás

Farsang Kiskulcsoson

„Itt a farsang áll a bál,
keringőzik a kanál,
csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.”

A farsang a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek színtere. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye utcai felvonulással búcsúztatta a telet.

A felvonulást megelőző napokban az osztályok, csoportok lelkesen készítették a jelmezeket. Február 12-én az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, napsütéses délutánon örömmel és vígan sorakoztak a diákok, a pedagógusok és a szülők az iskola udvarán.

Fél 3-kor elindult a kiskulcsosi csapat. A sor elején az elsősök álltak, ők dominónak öltöztek. A másodikosok angyalnak és ördögnek, a harmadik osztály szentjánosbogaraknak.

A felvonulók között voltak: szellemirtók, juhászok, rablók, zsákbamacskák, doktornők, hercegnők, kalóz, cowboy, szellem, motorosok, jégkirálynő, fekete özvegy, zombik, hupikék törpikék, favágó, hegesztő. Síppal, dobbal, kereplővel, énekszóval nagy lármát csapva reméljük elűztük a telet és jön a várva várt tavasz. Nagyon sokan érdeklődve nézték a felvonulást és voltak olyanok, akik csatlakoztak hozzánk.

Ezt követően a tornateremben táncos mulatság zárta a kiskulcsosi farsangot.

Köszönöm a vezetőség, a szülők és a kedves pedagógus kollégák segítségét a program megvalósításában.

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot segítő nevelő

 

Helyesírási verseny alsós évfolyamok számára

"Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig"

Tudjuk jól, hogy a helyesírásnak fontos szerepe van a nyelvi egység megteremtésében, és abban, hogy írásbeli közlésünk érthető legyen. Alsós munkaközösségünk a helyesírási verseny rendezésével szeretné ráirányítani a figyelmet arra, hogy időben kell kezdeni a magyar nyelv szeretetére és helyes használatára nevelni diákjainkat.

Az idén már ötödik alkalommal rendeztük meg a versenyt.

Felhívásunkra 21 pedagógus 26 tanítványa jelentkezett.  Hat iskola diákjai versenyeztek. Külön örömünkre szolgált, hogy Berekfürdőből is érkeztek tanulók, akik vállalták a megmérettetést. 2., 3. és 4. évfolyamosok számára készültek a versenyfeladatok.

Ezen a napon nemcsak a jó helyesíró gyerekek bizonyíthattak, hanem a kreatív jó kézügyességű diákok is, akik a " Tenger gyümölcsei" öko-tárgy pályázatra jelentkeztek, és készítették el szemet gyönyörködtető munkáikat, melyből kiállítás készült.

Ahhoz, hogy minden eredményes legyen, sok ember összefogására és támogatására volt szükség.

A rendezvényt támogatták:

  • Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyesület, 
  • Kerek Cipó Kft.,  
  • Kováts-Tehetségpont, 
  • KÁIAMI Kováts Mihály Ált. Isk. Tagintézményének nevelőtestülete,
  • nyugdíjas pedagógusai,
  • valamint a "Jó tanuló, jó sportoló" Alapítványa.

Dr. Kovácsné Mikola Éva

nyugdíjas pedagógus

A verseny eredményei itt tekinthetők meg
 

 

Fogyatékosok világnapja - hallássérültség

Január 20-án délután került sor az ENI-MODUL (A fogyatékosok világnapja) 2. részére, mely 2 órában a HALLÁSSÉRÜLTEKKEL, A JELNYELVVEL foglalkozott a 3.a osztályban. Jelen voltak: Nyíriné Kátai Katalin, Podhorszky Róbertné, Sánta Ágnes, Vida Attila. Vendégül hívtam Patkó Lindát és Papp Karolát, akik hallássérültségükről meséltek a tanulóknak, és Patkó Dórát, aki a jelnyelvvel ismertetett meg minket.

„Mikor a 3.a osztály egyik tanító nénije, Patkóné Erdei Judit, aki egyben az édesanyám is, felvetette az ötletet, hogy az egyik órát a fogyatékosok világnapja alkalmából rendezett modulok közül tartsam én, nagy örömmel mondtam rá igent. A témaválasztás egyértelműen a hallássérültség bemutatására esett, mivel ez emberileg is nagyon közel áll hozzám a húgom hallássérültsége miatt, és szalmailag is, mert az ELTE Bölcsészkarán magyar alapszakom mellé magyar jelnyelv minort választottam, már két éve részesülök színvonalas képzésben ebben a témában, alapfokú nyelvvizsgám van jelnyelvből, és a későbbiekben jeltolmács szeretnék lenni.

Másfél órában beszélni erről nem könnyű, és semmiképp sem teljes vagy tökéletes. Ezért ennek az alkalomnak a célja „csak” az ismerkedés, az elfogadás volt a célja. Először is megbeszéltük a gyerekekkel, vajon mi is az a hallássérültség, illetve hogy erre milyen fogalmakat használhatunk, s ezek közül melyek helyesek és melyek sértőek. Ezután a másik két vendég, Patkó Linda és Papp Karola beszélt. Mindkét lány hallássérült, természetes úton semmit, implantátumukkal 85%-osan hallanak, de mindketten nagyszerűen boldogulnak a nagyvilágban. Ők meséltek magukról, hallásukról, annak hiányáról, hallókészülékükről, és mindennapi helyzetekről, amiket ők másképpen élnek meg, mint egy halló ember. Az ő személyes jelenlétük és élményeik nagyon hitelessé tették a foglalkozást, a gyerekek nagyon érdeklődőek és érzékenyek voltak, rengeteg kérdésük volt, és látszott, hogy elgondolkodnak mindazon, amit hallanak. Miután a lányokhoz nem volt több kérdés, újra átvettem a szót, és meséltem arról, hogy a hallókészülék használata nem mindenkinek jelent megoldást: rengeteg siket a jelnyelvet preferálja.

A jelnyelvet 2007-ben Magyarországon is elfogadták hivatalos nyelvként, ám a köztudatban még nincs igazán benne. Ezen próbáltunk meg változtatni, és beszéltük meg, miért is jó és hasznos a jelnyelv, és miben más, mint a hangzó nyelvek. Közös játékkal próbáltuk ezt igazán megértetni a gyerekekkel: először kis kártyákról kellett apró közléseket vagy fogalmakat gesztusokkal elmutatniuk, mindenféle hang használata nélkül, majd párokban szavakat artikuláltak egymásnak, így belekóstolva a szájról olvasásba. Végül pedig tanultunk együtt jeleket, néztünk mesét, és dalt is jelnyelven.

A felnőttek többsége élete során nem kerül kontaktusba fogyatékkal élő emberekkel, így aztán ha mégis, akkor nem tudja jól kezelni a helyzetet. Az ilyen érzékenyítő programok lényege az, hogy megértessük a gyerekekkel, hogy látássérültnek, hallássérültnek, vagy mozgássérültnek lenni csak egy érzékszervi elváltozás, de mindannyian ugyanolyan emberek vagyunk. 

Ezeket a beszélgetéseket nem lehet elég korán kezdeni: a harmadik ’a’ osztálytól én teljes figyelmet éreztem. Remélem ez az együtt töltött délután is hozzájárul majd ahhoz, hogy elfogadó és segítőkész felnőtt ember váljon majd belőlük.” - Patkó Dóra

A 3.a osztályosok rendkívül nagy empátiát mutattak a meghívottak és a téma iránt is. Felnőtt társaik elé példaként állhatnának.

Patkóné Erdei Judit

 

A harmadik évezred iskolája

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi székhelyű nevelési- oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

Tagintézményünk 2015. őszén írta meg Ökoiskola pályázatát. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy azon sokrétű tevékenységeinket, mellyel a fenntartható fejlődést szolgáljuk, rendszerezzük és egy magasabb elismerést kapjunk. Örömmel értesültünk róla, hogy a 2016. január 1. és 2018.december 31-e közötti időszakot, mint Ökoiskola cím nyertes tudhatjuk a magunkénak.

Az Ökoiskola Cím azon nevelési- oktatási intézmények elismerése, amelyek példamutatóan magas színvonalon, intézményi keretek között is átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel.

Az Ökoiskola Cím elnyerésével az intézményünk:

  • csatlakozik a hazai Ökoiskola hálózathoz
  • 3 évig használhatja az Ökoiskola logót
  • cselekvési lehetőséget biztosít diákjainknak környezetük megóvására, alakítására.

Tagintézményünk minden tagja elhivatott a környezeti nevelés terén, példamutatásunkkal a fenntarthatóság fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet.

Mester Anikó

Fogyatékosok világnapja - autizmus

 

Bemutató órák

Fogyatékosok világnapja - látássérültség

A Kováts Mihály Tagintézményben a 2015/2016-os tanévben minden hónapban egy alsós és egy felsős nevelő megvalósít egy kísérleti, egésznapos iskolai programot. Az általam választott modul 6 órát ölel fel, témája a FOGYATÉKOSOK VILÁGNAPJA. Az első 2 óra 2015. január 13-án délután valósult meg a 3.a osztály tanulóival a LÁTÁSSÉRÜLTSÉGRŐL. Vendégnek Erdősné Onda Maricát hívtam meg, aki férjével, Erdős Imrével és Bogi nevű kutyájával lelkesen vállalta a felkérést.

A gyerekek már nagyon várták a vendégeket. A szőnyegen ülve beszélgetéssel, ismerkedéssel kezdtünk. A meghívott vendégeken kívül jelen volt: Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettes, Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény-vezető, Nyíriné Kátai Katalin, Podhorszky Róbertné, Jávorkai Attila kollégák.

Erdősné Onda Marica elmesélte, hogyan vesztette el a látását, hogyan boldogul a mindennapokban. Elmondta a gyerekeknek, hogyan tudnak segíteni egy vak embernek például egy gyalogátkelőhelyen, az utcai közlekedésben. Megható volt látni a kicsik elgondolkodó arcát, ahogy próbálták beleképzelni magukat a mesélő helyébe és próbálták megérteni azokat a mindennapi nehézségeket, amire egy látó ember nem is gondol.

Ezután megismerkedhettünk azokkal az eszközökkel, melyek segítik a vak emberek életét. Ilyen volt a „beszélő” laptop, a „beszélő” telefon, a „beszélő” mérleg, a „beszélő” lázmérő, a kitapintható hosszúságmérő és óra, a fehér bot, a „beszélő” címkéző („varázsbot”).

Később a Braille írás bemutatása következett. A gyerekek csoportokban pingponglabdákat helyeztek hatlyukú tojástartókba, így próbálták kirakni a Braille ábécé betűit. Ezután szavakat igyekeztek kiolvasni az előre Braille-lyel megírt lapokon.

A vakvezető kutyáról, Bogiról (fekete labrador) sok-sok információt tudtunk meg. Megmutatta, hogyan vezeti gazdáját jobbra, balra, előre, hogyan veszi fel gazdája leejtett tárgyait, hogyan ül, fekszik, marad vezényszóra. Teljesen elvarázsolta a gyerekeket!

Végül a szőnyegen összegeztük, milyen fontos dolgokról hallottunk a látássérültekről ezen a délutánon és kérdéseket lehetett feltenni Maricának.

Jó volt látni a harmadikosok érdeklődését, aktivitását, hallani rendkívül okos kérdéseiket. Élvezetes volt Marica szimpatikus előadása és az a pozitív hozzáállás, mellyel nehézségei ellenére az élethez viszonyul!

Ilyen és hasonló érzékenyítő előadás más osztályok, más korosztályok, munkahelyek, felnőtt csoportok számára is fontos lenne, hogy rohanó, türelmetlen világunkban megálljunk és elgondolkodjunk a másságról, a körülöttünk élő emberek életéről, problémáiról.

Karcag, 2015. január 14.                                           

Patkóné Erdei Judit
tanító