Technika szakos tanár

A Karcagi Általános Iskolai Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

PÁLYÁZAT
Technika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére

Munkáltató neve: Karcagi Általános Iskolai Központ

Munkáltató címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Technika tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola (technika-bármely szak)

A pályázat részeként benyújtandó iratok: oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ecsedi Irén igazgató nyújt a 06/30-4479309 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton a Karcagi Általános Iskolai Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kossuth tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 1/2012., valamint a munkakör megnevezését: Technika-bármely szakos tanár.
  • elektronikus úton Ecsedi Irén részére a kozpont@altisk-karcag.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. augusztus 27.