Programjaink

Anyanyelvi Napok

Időpont

Esemény

2011. november 14. 940

Megnyitó. Megemlékezés a magyar nyelv napjáról az iskolarádióban.

Helyszín: József Attila u. 1.

2011. november 15. 1430

Nyelvi játékok vetélkedő. Tagiskolai csapatverseny.

Helyszín: József Attila u. 1.

2011. november 16. 800-845

Bemutató óra az 1.a osztályban az óvónőknek.

Helyszín: Kossuth tér 4.

2011. november 16. 855-940

Bemutató óra az 1.b osztályban az óvónőknek.

Helyszín: Kossuth tér 4.

2011. november 16. 1400

Tagiskolai olvasóverseny alsó tagozatos tanulók részére.

Helyszín: József Attila u. 1.

2011. november 17. 1400

Mikro-csoportos foglalkozás 1-4. évfolyamon tanítók részére.

(„A kompetencia alapú oktatás hatékony alkalmazása” című előadás)

Helyszín: József Attila u. 1.

2011. november 17. 1430

„Rímhányó Romhányi” tagiskolai szavaló délután

Helyszín: József Attila u. 1.

Így tanulok az iskolában

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden Óvó nénit, aki szeretné látni, hogyan tanulnak az első osztályosok a Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskolában.

2011. november 16. (szerda)

Program:

8.00 - 8.45 Tanítási óra megtekintése az 1.a osztályban

Tanít: Boldizsár Istvánné

Helyszín: Kossuth tér 4.

8.55- 9.40 Tanítási óra megtekintése az 1.b osztályban

Tanít: Szabó Edit

Helyszín: Kossuth tér 4.

Meghívó bemutató foglalkozásokra

A Karcagi Általános Iskolai Központ alsós mikrocsoportjai, valamint a Kiskulcsosi Tagiskola alsó tagozatos munkaközössége bemutató foglalkozásokat szervez.

2. osztályos matematika óra

Téma: Matematikai képességek és készségek fejlesztése

Tanító: Vargáné Molnár Éva

Időpont: 2011. 11. 23. (szerda) 8 óra

Helye: Kiskulcsosi Tagiskola, 5300 Karcag, Kisújszállási út 112.

4. osztályos környezetismereti óra

Téma: Az ismeretelsajátítás hatékonyságának segítése korszerű módszerek alkalmazásával

Tanító: Cserés Gabriella

Időpont: 2011. 11. 24. (csütörtök) 8 óra

Helye: Kiskulcsosi Tagiskola 5300 Karcag, Kisújszállási út 112.

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezni telefonon (06-59/503-126) vagy e-mailben (kiskulcsos@freemail.hu) lehet.

Kiskulcsosi Tagiskola

alsós munkaközösség

Meghívó bemutató órára

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagiskolájának első osztályos tanulói és a tanító nénik 2011. november 22-én, kedden 8 órakor anyanyelvi bemutató órát tartanak, melyre szeretettel várnak minden érdeklődő óvodapedagógust.

Jelentkezni telefonon (06-59/503-126) vagy e-mailben (kiskulcsos@freemail.hu) lehet.

Veres Henrietta és Ferencziné Varga Ildikó

Az iskolai könyvtár és az olvasás

Október az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. Az idei szlogen: Az iskolai könyvtár: életre nevel!
Ezen alkalomból a Karcagi Általános Iskolai Központ iskolai könyvtárai levelezőversenyt hirdetnek Az iskolai könyvtár és az olvasás címmel.
A verseny 4 fordulóból áll. A versenyen a Karcagi Általános Iskolai Központ tagiskoláinak 5-8. osztályos tanulói vehetnek részt.
A feladatlapok kérhetők az iskolai könyvtárakban vagy letölthetők a http://kvt.altisk-karcag.hu honlapról.
Bővebb információk a fenti honlapon.
 
Csányiné Nagy Julianna és Jávorkai Attila könyvtárostanárok

Rajzverseny az Egészségvédelmi hónap alkalmából

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola  RAJZVERSENYT HIRDET az Egészségvédelmi hónap alkalmából „Te hogyan véded az egészséged?” témakörben.

Szeretettel várjuk az alsó tagozatos gyermekek munkáit.

Bármilyen technikával készülhetnek a rajzok A/4- es méretben.

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:

 • Név, osztály, életkor, felkészítő pedagógus nevét.

Beérkezési határidő: 2011. nov. 18. (péntek)

Kiállítás: 2011. nov. 23. (szerda)

Alsós DÖK

Molnár Anna Matematika Emlékverseny

Hagyományőrző jelleggel ebben a tanévben is megrendezzük városi szintű matematika versenyünket, a

MOLNÁR ANNA MATEMATIKA EMLÉKVERSENY-t.

Résztvevők: 3-8.évfolyam tanulói

évfolyamonként 2-2 fő

Tartalma: Reális nehézségű, tantervhez is igazodó feladatok.

Az évfolyamonkénti 2-2 fő kijelölése az iskolában tanító nevelők döntése vagy válogató dolgozat alapján történhet.

A verseny időpontja: 2011. november 14. /hétfő/

14.15 Megnyitó

kb. 14.30-15.30 Verseny

kb. 17.00 Eredményhirdetés

Nevezési határidő: 2011. október 28

Nevezési cím: KOVÁTS MIHÁLY Tagiskola

5300 Karcag Kálvin út 9.

Nevezési díj: NINCS

A verseny díjazása: Évfolyamonként az első három helyezett könyvjutalomban részesül.

Karcag, 2011. október 10.

Ecsedi Irén

Igazgató

Chrappánné Papp Ágnes

Tagintézmény vezető

Antalócziné Balog Ágnes

Versenyszervező

„Mindent tudni akarok!” Komplex internetes tanulmányi verseny

A verseny meghirdetője: a Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola Kováts – Tehetségpontja.

A verseny célja:

A különböző tudományterületek népszerűsítése, az internet hasznosítása az oktatás-nevelés területén.

Olyan verseny szervezése, amelyben a tanulók számot adhatnak széleskörű ismereteikről, azok alkalmazásáról, kreativitásukról és a megoldást követően azonnal visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről.

A verseny formája: on-line rendszerű, feleletválasztásos, 7 fordulós egyéni verseny

A versenyen részt vehetnek: az 5-6. és a 7-8. évfolyamon, bármely iskolafokozatban tanuló diákok, akik regisztrálnak. Egy tanuló egyszer regisztrálhat.

A verseny témaköre: matematika, környezetvédelem, angol/német nyelv, természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, művészet, magyar, történelem

A nevezés módja, határideje, költsége:

A versenyen nevezési díj nincs.

A nevezés a  Karcagi Általános Iskolai Központ eOktatás oldalán történő regisztrálással történik:

http://eoktatas.altisk-karcag.hu

Segítség az eOktatás oldalra történő beiratkozáshoz

A verseny fordulói:

 • 1. forduló: matematika, megjelenik október 3. hetében
 • 2. forduló: környezetvédelem, biológia, földrajz, megjelenik november 1. hetében
 • 3. forduló: angol/német nyelv, megjelenik november 3. hetében
 • 4. forduló: történelem, megjelenik december 1. hetében
 • 5. forduló: művészetek, megjelenik január 1. hetében
 • 6. forduló: 5-6. évfolyam számára: természetismeret, 7-8. évfolyam számára fizika, kémia, megjelenik: február 1. hetében
 • 7. forduló: magyar nyelv és irodalom, megjelenik március 1. hetében

Az egyes fordulókba később is be lehet kapcsolódni, egészen március 30-ig, a verseny lezárásáig.

A verseny értékelése, díjazása:

Fordulónként az első húsz helyezett neve kerül fel a honlapunkra. A 4. forduló lezárását követően, majd áprilisban valamennyi versenyző eredményét megnézhetik az érdeklődők.

A két kategória (5-6. és 7-8. évfolyam) 1-3. helyezettje oklevél és értékes tárgyjutalomban részesül, mely a Kováts Mihály Tagiskola áprilisi Tehetségnapi rendezvénye keretében lebonyolítandó ünnepélyes eredményhirdetésen vehető át (díjat nem postázunk).

Egyéb:

A versenyen mindenki saját felelősségére indul, vállalja az ezen felhívásban foglaltak betartását és hozzájárul eredményeinek publikálásához.

A szervezők elérhetőségei:

Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola

5300 Karcag, Kálvin u. 9.

Tel: 06-59-503416

Kapcsolattartó: Lévainé Kovács Róza

email:

levaine.kovacs.roza@t-online.hu

levaine.kovacs.roza@altisk-karcag.hu

Lévainé Kovács Róza

a Kováts-Tehetségpont szakmai vezetője

Tájfutó verseny

Rendező: Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola Kováts-Tehetségpont

Időpont: 2011. október 21. 11 órától

Helyszín: Karcag, Városközpont

Gyülekező: Kováts Mihály Tagiskola, Kálvin u. 9. – előcsarnok

Kategóriák: 5-8. évfolyam (az értékelés évfolyamonként, fiú-lány bontásban lesz)

Díjazás: Az 1-3. helyezett oklevelet kap, és szerény tárgyjutalomban részesül

Nevezési díj: A Kováts-Tehetségpont tagjai részére ingyenes, a KÁIK iskola többi diákja számára 150,- Ft

Nevezés: A kategóriánkénti névsort szerda délig kell eljuttatni a levaine.kovacs.roza@t-online.hu emailcímre. (A térképkészítés miatt kérném az időpont betartását!)

Egyéb tudnivaló:

 • A versenypálya 1-1,5 km hosszú, 8-10 ellenőrző ponttal.
 • A térkép méretaránya 1:3000
 • A verseny kezdetén minden induló kap rövid tájékoztatást a versenyről, a térképjelekről.
 • A verseny szakmai segítője, lebonyolítója, pályakitűzője Zentai József tájékozódási futó versenyző.

A rajt és néhány ellenőrzőpont jelölése a térképen.

Várok minden érdeklődőt! Sportszerű versenyzést kívánok!

Lévainé Kovács Róza

A Kováts-Tehetségpont szakmai vezetője

Tájékoztató letöltése

Meghívó iskolai ünnepségre

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskolája szeretettel meghívja Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére rendezett iskolai ünnepségére.

Az ünnepi műsor címe: ”Ezt a földet választottam”. Előadják a 8. c osztály tanulói.

Ideje: 2011. október 21. Alsó tagozat számára 11 órától, felső tagozat számára 12 órától.

Helye: Déryné Művelődési Központ.

Oldalak