november 2012

Bemutató órák után

 A Kováts Mihály Tagiskola alsós munkaközössége beiskolázási eseménysorozatának részeként három bemutató órát tartott az óvó néniknek, érdeklődő pedagógusoknak és a leendő első osztályos gyerekeknek és szüleiknek.

A sort Kiss Ferencné bemutató órája nyitotta október 25-én, melyet a 2. b. osztályban láthattak az óra vendégei. A kompetencia alapú oktatással tanuló gyerekek bemutatták, hogy a játékosság mellett az olvasás és a helyesírás fejlesztésére is nagy gondot fordítanak. A gyerekek szépen olvastak, kiválóan együtt dolgoztak a tanító nénivel. A program részét képező interaktív tananyag is fontos szerepet kapott az órán.

November 15-én az 1. b. osztály készült vendégek fogadására Magyar Sándorné vezetésével. A gyerekek nagy izgalommal várták óvó nénijeiket. Ennek az órának az volt a célja, hogy bemutassuk, milyen módon sikerül az iskolába való beszokás a kompetencia alapú oktatás segítségével. A sok érdekes készség és képesség fejlesztő játékot tartalmazó órán a gyerekek rendkívül fegyelmezetten dolgoztak. A digitális tananyag ezen az órán is jelen volt, mely szintén a gyerekek nagy kedvencei közé tartozik.

A sort november 22-én az 1. a osztály bemutató órája zárta. Az osztály iskolaotthonos tanításszervezéssel tanul, Urbán Sándorné irányításával. A játékosság mellett azt is láthattuk, hogy sok kisgyerek már nagyon otthonosan mozog a betűk nem mindig könnyű birodalmában.

Mindhárom órában közös volt az, hogy sok játékos elemet tartalmazott. Emellett azonban megszerzett tudásukat is bemutatták a gyerekek, akik nagyon fegyelmezetten dolgoztak a tanító nénik vezetésével, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni az órát.

A bemutató órákról készült fotók itt láthatók

Szintén szeretnénk megköszönni az érdeklődő óvó néniknek, pedagógus kollégáknak és szülőknek, hogy megtisztelték rendezvényünket.

Az eseménysorozat folytatásaként december 13-án interaktív kézműves foglakozásra kerül sor Nyíriné Kátai Katalin irányításával és a kézműves szakkör részvételével, melyre ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő óvodásokat, óvó néniket, és a szülőket.

Alsós munkaközösség

A Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle döntőjén

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 14. éve indította útjára a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti szemlét.

Az idei év elődöntőiben összesen mintegy 700 résztvevő 112 produkciója szerepelt. Ezek közül november 24-én, 41 műsorszámot láthattak az érdeklődők a martfűi döntőn.   A fiatalok hat kategóriában - vokális zene, hangszeres zene, vers- és próza, néptánc, tánc és egyéb - mérték össze tudásukat.

A seregszemle selejtezői megmozgatták a megye szinte valamennyi településének ifjú művészeti csoportjait és egyéni előadóit. A martfűi döntőbe pedig végül tizenhárom település: Zagyvarékas, Újszász, Szolnok, Pusztamonostor, Besenyszög, Hunyadfalva, Mezőtúr, Fegyvernek, Karcag, Martfű, Jászárokszállás, Jászapáti és Jászfelsőszentgyörgy legjobbjai jutottak.

Iskolánkat Bakó Irén 5. osztályos tanuló ének, Márki Szabina 8. osztályos tanuló vers kategóriában képviselte. A zsűri Nívódíjjal jutalmazta a kitűnően szereplő diákjaink produkcióját.

Megköszönjük a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár támogatását, hogy versenyzőinket és kísérőiket a döntő helyszínére elszállították.

Horváthné Pandur Tünde

felkészítő tanár

Molnár Anna Matematika Emlékverseny

Molnár Anna Matematika Emlékversenyen voltunk

A Kováts Mihály Tagiskola 2012. november 12-én rendezte meg a Molnár Anna Matematika Emlékversenyt, melyre évfolyamonként 2 - 2 fővel nevezhettünk.


A Györffy István Tagiskola versenyzői öregbítették iskolánk hírnevét, újra hozzánk került a legeredményesebb iskolának járó Molnár Anna Matematika Emlékverseny vándorserlege. Büszkék vagyunk tehetséges tanítványainkra, és arra is, hogy az emlékverseny első teljesen hibátlan dolgozatát iskolánk tanítványa írta.


Legeredményesebb versenyzőink:

 

Helyezés

Név

Osztálya

Felkészítő

1.

Reszegi Áron

3. b

Csináthné Bakó Éva

Józsa Szabolcs

4. a

Borsosné Herczegh Judit

Vass Márton

7. c

Andor Lászlóné

Lazányi Zoltán

8. b

Andor Lászlóné

2.

Nagy Laura

7. c

Andor Lászlóné

3.

Sánta László

4. b

Baláné S kovács Anikó

Nagy László

6. c

Pardy Károlyné

4.

Vajó Gergő

5. b

Szabó Andrea

 

Részt vettek még a versenyen:
Simon Máté (3. a), Karsai Bálint (5. b), Hidasi Attila (6. c), Péntek Ferenc (8. c)

Köszönjük a versenyszervezők munkáját, gratulálunk tanítványainknak és a felkészítő pedagógusoknak!

 

Az emlékverseny első teljesen hibátlan dolgozatát író Lazányi Zoltán 8. osztályos tanuló átveszi a vándorserleget

 

A legeredményesebb versenyzők

 

A legeredményesebb versenyzők és felkészítőik

Tanulóink a Molnár Anna Matematika Emlékversenyen

Iskolánk tanulói részt vettek a Kováts Mihály Tagiskola szervezésében a Molnár Anna Matematika Emlékversenyen, ahol valamennyi indulónk negyedik helyezést ért el.

Darulesnek indult

A Hortobágyi Nemzeti Park széléről szerettük volna a darvak életét megfigyelni, mint már korábban tettük. Kirándulásunk előtti napon az utolsó csapat is tovább állt, de lelkes diákjaink és kísérőik csak elbuszoztak Nagyiván határába.

Megérte, hisz egy csodás természetismeret órán vehettünk részt Hoffmann Károly természetvédelmi őrkerület-vezető jóvoltából. Megtudtuk, hogy az itt átvonuló darvak főként Oroszországból jönnek, másfél-két hónap után repülnek tovább Etiópia, Szudán területére. Napközben táplálkoznak, majd a hortobágyi vizes, mocsaras területekre húzódnak vissza éjszakázni.

Hallottunk arról, hogyan számolják meg őket a szakemberek. Egy évben nyolcvanezer madár pihent a Nemzeti Park területén, ez volt a legtöbb eddig. Most a sáros úton a lábnyomukat figyelhettünk meg, de láttunk fiatal rétisast, kékes rétihéját, dolmányos varjút, egerészölyvet, vörös vércsét, rucát, ötvenfős nyári lúd csapatot.

Távcsövekkel kémleltük a határt, követtük pl. a mezei nyúl mozgását. A kis csatornában nemrég még víz volt, most tavikagylót találtunk benne, róka, őz, vaddisznó lábnyomot azonosítottunk a pocsolyában.

Rácsodálkoztunk, mennyi lúdféle szokott megfordulni ezen a vidéken, pl. vörösnyakú-, apáca-, indiai-, nyári lúd, kis lilik, nagy lilik.

Megemlékeztünk arról, hogy az egerészölyv a 2012-es év madara hazánkban. A kék vércse az egyetlen telepekben költő madarunk. Mi a különbség a fiatal és az idős rétisas között? Mikor költenek? Melyik madárnak milyen a farktollazata? És hasonló érdekességekről hallottunk.

Vezetőnk lenyűgözött bennünket a növényvilágban való jártasságával is. A bemutatott növények között volt rekettyefűz, keskenylevelű gyékény, nád, büdös zsázsa, pásztortáska, szerbtövis. A nálunk kutyakapornak nevezett növényt népiesen ebszékfűnek, büdöskamillának nevezik, más vidékeken Katóka, vagy vadszikfű néven ismerik. Vezetőnk részt vett egy gyűjtőmunkában, közben tanulta meg a népies neveket. Ezekről bővebben lehet olvasni „A Hortobágy pásztorszemmel” című  könyvben.

Mielőtt hazaindultunk volna, túravezetőnk még felhívta a figyelmünket a hatósági táblára, mely a Hortobágyi Nemzeti Park határát jelzi, ahová felügyelet, engedély nélkül nem célszerű belépni.

A Kováts-Tehetségpont biztosította programon sokat tanult a 14 diák – főként biológia körösök – és a négy kísérő. Köszönet Újfalusi Sándornak és Hoffmann Károlynak, a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársainak, valamint az utaztatásért ifj. Hubai Imrének és Lévai Kálmánnak.

Lévainé Kovács Róza
a Kováts-Tehetségpont
szakmai vezetője

Tájfutó verseny

Harmadik alkalommal népesítette be Karcag központját a térképpel szaladgáló 10-14 évesek hada. A Kováts–Tehetségpont által rendezett verseny célja a mozgás és a játékos tanulás ötvözése. A térképen ábrázoltakat beazonosítják a versenyzők a valós épületekkel, bokrokkal, kerítésekkel, utakkal,… közben fejlődik pl. térlátásuk, képzelőerejük.

Méretarány alkalmazásával távolságot kell meghatározni, majd távolságot becsülni és futni. Minél gyorsabban. Az értékelésnél az számít elsősorban, hogy minden ellenőrzőpontot a helyes sorrendben érintett-e a versenyző, majd a menetidő.

Most viszonylag sokan hibáztak: volt, aki a másik korcsoport pályája szerinti sorrendben haladt, míg mások figyelmetlenek voltak és az egymáshoz közel lévő ellenőrzőpontok közül nem a sajátjuknál bélyegeztek.

Született néhány igen jó eredmény. Természetesen sikeres tájfutó válhat azokból is, akik most nem remekeltek. A 74 nevezőből tizenhárman megijedhettek a kissé hűvös, de szép napos időtől, vagy a délelőtti esőtől. A tájfutás nem teremsport.

Az értékelés évfolyamonként és nemenként zajlik, így összesen 8 kategória 24 helyezettje vehette át oklevelét és apró díját az eredményhirdetésen, november 22-én, a Kováts Mihály Tagiskolában.

Az eredménylista itt látható.

Ezúton is szeretném megköszönni Zentai József sporttársnak és háromfős csapatának önzetlen segítségét, akik Pásztóról utaztak Karcagra, hogy a verseny technikai és személyi feltételeit biztosítsák.

A színes térképek nyomtatása Lévai Kálmán felajánlása. A díjakat, okleveleket a Karcagi Általános Iskolai Központ és a Kováts–Tehetségpont ajánlotta fel.

Köszönet a Kiskulcsosi és a Kováts Tagiskola valamennyi kollégájának, aki hozzájárult a verseny sikeres lebonyolításához.

Lévainé Kovács Róza
szakmai vezető
Kováts-Tehetségpont

Halloween party a 4.b-ben

2012. november 9-én délután 2-től 4-ig került sor a Kováts Mihály Tagiskola 4.b osztályának Halloween partyjára.

A gyerekek már napokkal, hetekkel korábban lázban égtek. Nem véletlenül, hiszen előző évben is volt Halloween bulink, tudták, miért várják annyira. Kiselőadásokat, rajzokat, tablókat, képeket, díszeket, töklámpást hoztak. Tervezték a jelmezüket és hogy ki milyen finomságot hoz majd.

Végre eljött a party napja! Hangulatkeltő horrorfilmzenék aláfestésével bemutatkoztak a jelmezesek: vámpírvadász, feketemacska, Joker, bérgyilkos, vámpír, boszorkány…

A buli első felében négy csapat vetélkedett egymással. Énekeltek, „vért” ittak (piros üdítők), keresztrejtvényt fejtettek, puzzlet raktak ki, kakukktojást kerestek… És természetesen a győztesek jutalma sem maradt el!

Ezután a lelkes szülők által beküldött szendvicsek, sütik, üdítők elfogyasztása következett. A legjobban a tökös muffin, a piros és pudingos süti és a gumigiliszták fogytak. Végül játékok és tánc zárta a délutánt.

A 4.b-sek nagyon jól érezték magukat, legnagyobb sikere a jelmezeseknek és a boszorkánytáncnak volt. Remélem, tanítványaim még sokáig fognak emlékezni erre a vidám délutánra!

Patkóné Erdei Judit

A 4.b osztályfőnöke

A tanulók beszámolói itt olvashatók

4.b-s tanulók beszámolója a Halloween party-ról

Múlt pénteken volt a halloween party az osztályban. Majdnem mindenki beöltözött. Én vámpír voltam.

Először mindenki bemutatkozott. Ezután játékos feladatok következtek. Nekem a keresztrejtvény tetszett a legjobban.

Utána ettünk és ittunk. Evés után különböző játékok következtek, pl.: almahalászat, boszorkánytánc és a seprűs játék.

Nagyon jó volt a Halloween party!

Soós Judit

 

A mi osztályunk november 9-én tartotta meg a Halloween bulit. Többen is beöltöztünk.

Volt feketemacska, boszorkány, bérgyilkos, joker, vámpír, vámpír-vadász. Jutka néni feladatokat talált ki nekünk.

Süteménnyel és üdítővel járultak hozzá a szülők a bulinkhoz. Mi anyával tökös muffint sütöttünk.

Szerintem jól sikerült a party, finomak voltak a sütemények, jól éreztük magunkat!

Tóth Fanni

 

Novemberben került sor a Halloween partynkra. Már előtte tablókkal és rajzokkal díszítettük a termet.

Végre elérkezett a nap! A délután a jelmezek bemutatásával kezdődött. Ezután vetélkedő következett.

Én az ivóversenyen, a totókitöltésben és az almahalászásban vettem részt. A vetélkedő után a szülők által készített süteményekkel, szendvicsekkel uzsonnáztunk meg. A végén boszorkánytáncot jártunk.

Kellemesen töltöttem el ezt a délutánt. Jó volt együtt lenni és kikapcsolódni!

Varga Petra

 

November 9-én pénteken tartottuk az iskolában a Halloween partyt. Jelmezbe is lehetett öltözni, én bérgyilkos voltam. A többiek vámpírnak, cicának, boszorkánynak, jokernek, vámpírvadásznak és focistának öltöztek.

A tanító néni boszorkány volt, aki vicces játékokat talált ki nekünk, pl.: alma-halászás, puzzle, táncolás,stb. Utána volt egy kis eszem-iszom, dínom-dánom, játék, tánc.

Remekül sikerült a délután , jól éreztük magunkat!

Györfi Imre

 

Az osztály egész héten alig fért a bőrében a buli miatt! Állandó beszédtéma volt, hogy ki minek öltözik, lesz-e jó buli, játék.

Én jokernek öltöztem, de voltak boszorkányok, gyilkosok, macskák. A játékok közül a toto tetszett a legjobban.

Emlékezetes volt ez a délután, nagyon jól éreztük magunkat!

Kovács Gergő

 

November 9-én Halloween bulit tartott az osztály. Az osztálytermet szépen feldíszítettük, az alkalomhoz illően.

Volt, aki jelmezt is öltött magára. A szülők készítettek nekünk finom sütiket és szendvicset, és piros színű üdítőket ittunk.

Volt sok tréfás és ügyességi vetélkedő, amin rengeteget nevettünk. Nekem legjobban az a játék tetszett, amikor almákat kellett kihalászni egy tálból.

Szerintem nagyon jól sikerült ez a délutáni buli! Én remekül éreztem magam!

Vincze Ádám

Szakmai nap Kiskulcsoson

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagiskolájának Alsós Munkaközössége 2012. november 12-én szakmai napot tartott.

A 3. osztályos környezetismeret bemutató óra, amit Dr. Mester Miklósné, az Apáczai Kiadó tankönyvszerzője tartott, osztatlan sikert aratott, mind a gyerekek, mind az érdeklődő pedagógusok körében. A téma az Emlősök (vidra, hód) volt, mely interaktív tananyaggal volt bővítve.

A vízpart témakörhöz kapcsolódóan a tanulók még szeptemberben tanulmányi kiránduláson voltak egy közeli tónál. Ez igen hasznosnak bizonyult, hiszen Erika nagy hangsúlyt fektetett a személyes élményeken, kirándulásokon, horgászatokon, háziállatok megfigyelésén alapuló ismereteikre.

A bemutató óra után a környezetismeret tanításának aktuális kérdései, a környezetismeret tanítása a kerettanterv tükrében – szemlélet, módszerek, kapcsolódási pontok volt a téma, kötetlen beszélgetés formájában.

Szeretném megköszönni az osztályban környezetismeretet tanító pedagógus, és az alsós munkaközösség lelkiismeretes munkáját, valamint Ágoston Anikónak, az Apáczai Kiadó szakreferensének közreműködését.

A 3. osztály osztályfőnöke

Iskolanyitogató

Oldalak