július 2012

Technika szakos tanár

A Karcagi Általános Iskolai Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

PÁLYÁZAT
Technika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére

Munkáltató neve: Karcagi Általános Iskolai Központ

Munkáltató címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Technika tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola (technika-bármely szak)

A pályázat részeként benyújtandó iratok: oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ecsedi Irén igazgató nyújt a 06/30-4479309 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton a Karcagi Általános Iskolai Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kossuth tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 1/2012., valamint a munkakör megnevezését: Technika-bármely szakos tanár.
  • elektronikus úton Ecsedi Irén részére a kozpont@altisk-karcag.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. augusztus 27.

Nyári ügyelet

1.Nyári napközi (ebéd, takarítás, ügyelet) 08.10-ig

2.Iskolatitkár, gazdasági iroda – folyamatosan van ügyelet

3.Vezetői ügyelet ( Székhely: Kossuth tér 4. )
 

Időpont

Nap

Óra

Ügyeletes neve

07.09.

Hétfő

8,00-12,00-ig

Szecskó Alfréd

07.12.

Csütörtök

8,00-12,00-ig

Ecsedi Irén

07.16.

Hétfő

8,00-12,00-ig

Chrappánné Papp Ágnes

07.23.

Hétfő

8,00-12,00-ig

Futóné Szabó Margit

07.26.

Csütörtök

8,00-12,00-ig

Ecsedi Irén

07.30.

Hétfő

8,00-12,00-ig

Szecskó Alfréd

08.06.

Hétfő

8,00-12,00-ig

Chrappánné Papp Ágnes

08.09.

Csütörtök

8,00-12,00-ig

Ecsedi Irén

08.13.

Hétfő

8,00-12,00-ig

Futóné Szabó Margit

08.23.

Csütörtök

8,00-12,00-ig

Ecsedi Irén