Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény

25. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

A 25. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 1. fordulója zajlott 2015. február 10-én. A Kováts Tagintézmény diákjai is próbára tették tudásukat.

(A cikk folytatódik)

„Zádor és Ágota” Természetismereti és Biológia Verseny

A verseny célja:

A hazai életközösségek, a nemzeti parkok értékeinek alaposabb megismerése.
Természetszeretetre, környezettudatos magatartásra nevelés.

Meghirdetője: Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

(A cikk folytatódik)

Farsang

Március 15-i ünnepség

Bemutató órák

Kísérleti bemutató

A helyesírási verseny 2015. évi eredményei

„Fabrika” Öko-tárgy pályázat díjazottjai

2. osztály
Versenyző neve Iskola Felkészítő tanár Helyezés
Kálmán-Nagy Csenge KAI és AMI Győrffy I Tagintézménye Miklóssy Krisztián 1
Molnár Tifani KAI és AMI Kiskulcsosi Tagintézménye Ferencziné Varga Ildikó 2
Tóth Olivér „ „ 3
Seres Gusztáv KAI és AMI Arany J Tagintézménye Horváth-Tóth Éva
Ládiné Roncsek Ilona különdíj

(A cikk folytatódik)

Nem lehet elég korán kezdeni! Helyesírási verseny alsósok számára

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének alsós munkaközössége immár negyedik alkalommal rendezett helyesírási versenyt a 2. 3. 4. évfolyamos kisdiákok részére. Évről évre ezzel a versennyel szeretnék ráirányítani a figyelmet a helyesírás milyen fontosságára, hisz ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy írásban megértsük egymást.

A meghirdetett versenyre szép számmal jelentkeztek az érdeklődők. Negyvenen vállalkoztak arra, hogy megmutassák, milyen jól eligazodnak a helyesírás rejtelmeiben. A versenyzőket 27 pedagógus készítette fel. A város mind a 6 iskolájából, valamint a berekfürdői Veres Zoltán Iskolából érkeztek a megmérettetést vállaló gyerekek. A feladattípusok azonosak voltak a 3 évfolyamon, csak nehézségben és mennyiségben különböztek.

(A cikk folytatódik)

Meghívó bemutató foglalkozásra

Tagintézményvezetői pályázat

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerület a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.05.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kálvin utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének szakszerű és törvényes működtetése, tagintézményvezetői feladatok ellátása az intézmény SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

(A cikk folytatódik)

Sudoku-párbaj

Helyesírási verseny

Öko-tárgy pályázat

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye „Fabrika”címmel Öko-tárgy pályázatot hirdet 2-4. osztályos tanulók számára. Az alkotások készüljenek dugóból, fából, parafából. Olyan alkotás legyen, mely esztétikai megjelenésével díszítheti lakásunkat, környezetünket.

(A cikk folytatódik)

Karácsonyvárás a Kováts Mihály Tagiskolában

Betekintő címmel komplex beiskolázó programsorozatot állított össze munkaközösségünk, melynek decemberi rendezvénye egy kiállítással egybekötött interaktív kézműves foglalkozás, melyet Nyíriné Kátai Katalin tanító néni, a kézműves szakkör vezetője, és lelkes tanítványai szerveztek a leendő első osztályos gyerekeknek, az érdeklődő óvodapedagógusoknak és szülőknek.

(A cikk folytatódik)

Nálunk járt a Mikulás…

Minden gyerek életének fontos napja december hatodika, amikor a Mikulás ajándékot hoz a jó gyerekeknek és virgácsot a rosszaknak. Ebben az évben a Mikulás már december 5-én megérkezett a Kováts Mihály Tagintézménybe.

Az alsósok már reggel 8 órakor összegyűltek az iskola tornatermében, ahol a Holdvirág Duó zenés ünnepi műsora köszöntötte őket. Azután a sok –sok várakozás nem volt hiába, mert a műsor végére a jó öreg Mikulás is ideért krampuszaival. Minden alsós osztály megkapta az ajándékokat, virgácsot persze senki nem kapott, mert azt a krampuszok az úton elhagyták.

(A cikk folytatódik)

Meghívó karácsonyi műsorra

Táblajátékok készítése

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében évek óta sikeresen működik a Kováts Tehetségpont, amely kiemelten foglalkozik a matematika, a logika és a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozásával.

(A cikk folytatódik)

Karácsonyvárás

Fényképek: Kukoricafesztivál

Oldalak

Subscribe to RSS - Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény