Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény

Helyesírási verseny

Öko-tárgy pályázat

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye „Fabrika”címmel Öko-tárgy pályázatot hirdet 2-4. osztályos tanulók számára. Az alkotások készüljenek dugóból, fából, parafából. Olyan alkotás legyen, mely esztétikai megjelenésével díszítheti lakásunkat, környezetünket.

(A cikk folytatódik)

Karácsonyvárás a Kováts Mihály Tagiskolában

Betekintő címmel komplex beiskolázó programsorozatot állított össze munkaközösségünk, melynek decemberi rendezvénye egy kiállítással egybekötött interaktív kézműves foglalkozás, melyet Nyíriné Kátai Katalin tanító néni, a kézműves szakkör vezetője, és lelkes tanítványai szerveztek a leendő első osztályos gyerekeknek, az érdeklődő óvodapedagógusoknak és szülőknek.

(A cikk folytatódik)

Nálunk járt a Mikulás…

Minden gyerek életének fontos napja december hatodika, amikor a Mikulás ajándékot hoz a jó gyerekeknek és virgácsot a rosszaknak. Ebben az évben a Mikulás már december 5-én megérkezett a Kováts Mihály Tagintézménybe.

Az alsósok már reggel 8 órakor összegyűltek az iskola tornatermében, ahol a Holdvirág Duó zenés ünnepi műsora köszöntötte őket. Azután a sok –sok várakozás nem volt hiába, mert a műsor végére a jó öreg Mikulás is ideért krampuszaival. Minden alsós osztály megkapta az ajándékokat, virgácsot persze senki nem kapott, mert azt a krampuszok az úton elhagyták.

(A cikk folytatódik)

Meghívó karácsonyi műsorra

Táblajátékok készítése

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében évek óta sikeresen működik a Kováts Tehetségpont, amely kiemelten foglalkozik a matematika, a logika és a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozásával.

(A cikk folytatódik)

Karácsonyvárás

Fényképek: Kukoricafesztivál

Fényképek: Kisállatkiállítás

Molnár Anna Matematika Emlékverseny 2014.

Alapműveleti Matematikaverseny kiírása

NTP-MTI-13-0146_pályázat megvalósítása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben" című felhívásra jelentkezett a Kováts-Tehetségpont.

(A cikk folytatódik)

Őszi munkák a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény kertjében

Az elmúlt tanévben a Kováts-Tehetségpont Biológia körös diákjai Csontosné Szilágyi Erzsébet tanárnő irányításával konyhakertet alakítottak ki a tagiskola udvarán. Az NTP-MTI-13-0146 nyertes pályázatunk része volt a kertészkedés.

(A cikk folytatódik)

Meghívó bemutató órákra

Kertszemle a Kováts-ban

A Kováts-Tehetségpont a Nemzeti Tehetségprogram keretében meghirdetett pályázaton nyert, a pénzből ,A víz Karcag életében’ projektet valósítottuk meg.

A programsorozat része volt egy kiskert kialakítása az iskolaudvaron. Az egyik védett zugban, mely területe nem éri el a 20 m2-t, először fel kellett törni a rég nem művelt talajt, a virágokat áttelepíteni más helyre, majd az ágyást előkészíteni a veteményezéshez, palántázáshoz. A Biológia kör tagjai Csontosné Szilágyi Erzsébet tanárnő irányításával, aki maga is profi kertész, babot, borsót, retket, répát, … vetettek, paradicsomot, paprikát palántáztak. (Ez utóbbiakat felajánlásból kaptuk.) Tanulták a kertészkedés alapjait. Tudásukról a Tehetségnapon adtak számot.

(A cikk folytatódik)

Ahány ember, annyiféle csodálatos világ

Közel hatszáz gyerek részvételével rendezte meg a Játékkal a Tudásért Alapítvány, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete Kiskőrösön azt a Ki Mit Tud?-ot, amelyre az ország valamennyi különnevelésben részesülő, integráltan nevelt, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autizmussal élő tanulója jelentkezhetett. Először területi selejtezőkön mutatták be az elkészült produkciókat az egyéni versenyzők és a csoportok. Hat kategóriában mérhették össze tudásukat a benevezett tanulók: mese, vers, ének, hangszeres zene, tánc, báb ill. színdarab. A kézügyesség bemutatására rajzpályázatot hirdettek. Ebben, hasonlóan az elmúlt évhez, egy művészeti élmény képi megjelenítése szabadon választott technikával volt a feladat.

(A cikk folytatódik)

XXII. Kováts Mihály Emléknapok

Idén 22. alkalommal emlékeztünk meg névadónkról, Kováts Mihály huszár ezredesről. A Kováts Mihály Emléknapok nemcsak az iskolánk történetébe épült be szervesen, hanem kicsit Karcag város életébe is. Tanulóink, a szülők, a kollégák lelkes készülődése mellett mindig magunk mögött tudhatjuk az Önkormányzat, a Kováts Mihály Baráti Társaság és több más társadalmi szervezet támogatását is.

(A cikk folytatódik)

A Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája diákjának sikere a Mozaik Kiadó tanulmányi versenyén

A 2013-14-es tanévben is meghirdette országos szintű tanulmányi versenyét a Mozaik Kiadó.

A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése. Az idén több, mint 16000 gyerek jelentkezett a hét műveltségterületet átfogó tizennégy tantárgyban meghirdetett versenyre elsőtől nyolcadik osztályig.

Októbertől márciusig a benevezett tanuló 5 fordulón keresztül búvárkodhatott, kutathatott az adott témakörben, fejleszthette képességeit a tesztfeladatok megoldásai során. Ehhez bármilyen segítséget igénybe vehetett. A feladatok nehézsége az átlagos és a jó képességű diákokhoz igazodott.

(A cikk folytatódik)

Kováts Napok 2014.

Kováts Mihály emlékváltó

A Kováts Mihály Tagiskola az iskola névadójának tiszteletére, a Kováts Mihály Emléknapok keretében váltófutóversenyt szervez.

A verseny ideje: 2014. május 12. 14.30 óra

Gyülekező: az iskola aulájában 14.15-kor.

(A cikk folytatódik)

Oldalak

Subscribe to RSS - Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény