Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény

Húsvéti Játszóház

Tagintézményünk alsós munkaközösségének kiemelt rendezvényei között kap helyet a Húsvéti Játszóház, melyet idén 2015. március 31-én rendeztünk meg. Rendezvényünkre meghívtuk az óvodásokat is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Csokonai úti óvodából két óvó néni vezetésével mintegy 20 óvodás látogatott el hozzánk.

Rendezvényünk célja, hogy megismertessük az érdeklődőkkel annak a változatos, sokrétű munkának egy szeletét, melyet a tanítási órákon kívül végzünk tanítványainkkal.

(A cikk folytatódik)

Alapműveleti Matematikaverseny JNSZ megyei döntőjének díjkiosztója

Helyszíne: Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, Karcag, Kálvin u. 9.
Ideje: 2015. április 29. (szerda) 15 óra (gyülekező 14.30-tól)

(A cikk folytatódik)

Kováts Mihály emlékváltó

A Kováts Mihály Tagintézmény az iskola névadójának tiszteletére a Kováts Mihály Emléknapok keretében váltófutóversenyt szervez.

A verseny ideje: 2015. május 12. 14.30 óra

Gyülekező: az iskola aulájában 14.15-kor

A verseny célja:

Méltó megemlékezés a névadó tiszteletére.
Versenyzési lehetőség biztosítása a tanulók részére.

A verseny helyszíne: az iskola előtti Múzeum Park.

(A cikk folytatódik)

Helyesírási verseny

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye január 28-án 3. alkalommal szervezte meg a Városi Helyesírási versenyt és ÖKO-tárgy készítő kiállítást. Ez utóbbi pályázati felhívásra kb. 90 ötletes munka érkezett, főként parafából. A helyesírásban jeleskedő 2-3-4. évfolyamos diákok is szép számmal voltak, negyven fő nevezett.

(A cikk folytatódik)

A Magyar Kultúra napja

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.” Kosztolányi Dezső szavait mélyen átérezve szavaltak a Kováts Mihály Tagiskola lelkes diákjai kis fellépésükön, melyet a Magyar Kultúra napján adtak elő, azon a napon, mely méltán nyerte el létjogosultságát 1989-ben. A szavalatok mellett elhangzottak saját gondolataik is, melyek az anyanyelv iránti tiszteletükről, alázatukról tettek tanúbizonyságot.

(A cikk folytatódik)

Happy-hét

Március 22-e nagyszerű alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, értékeljük, mit is jelent számunkra a víz. Ezen alkalom kapcsán került megszervezésre a Kováts Mihály Tagiskolában a Happy-hét, mely a víz fogyasztásának népszerűsítésére, a vízkészletünk megbecsülése iránti igény kialakítására irányult.

Tantárgyi kereteken belül igyekeztünk a vizet központi fogalommá tenni a tanórákon. Informatika foglalkozásokon interaktív játékokat végeztek a gyerekek, természetismeret órán előtérbe került a víz emberi szervezetben való jelentősége, a természetbeni körforgásának jelensége, annak szükségessége. Kötött és kötetlen foglalkozásokon beszélgettünk a vízről, az emberi szervezet vízháztartásáról, a víz hasznosságáról és szükségességéről, elképzeltük, milyen volna az élet víz nélkül.

(A cikk folytatódik)

1848-ra emlékeztünk

Március 13-án reggel ünneplőbe öltözött gyerekek lépték át tagintézményünk kapuját. A március 15-e alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre gyülekeztek.

(A cikk folytatódik)

Mesemondó verseny

2015. március 18-án a Csokonai Könyvtárban került megrendezésre az 1-2. osztályosok részére a „Csiga - Biga Palota” városi mesemondó verseny. A mesehallgatás és mesemondás élménye mellett nagy örömünkre a Kováts Mihály Tagintézmény két 2. b osztályos tanulója, Jóni Zsolt és Kerekes József Lajos különdíjat kapott.

Gratulálunk a szép sikerhez!

Kiss Ferencné
osztályfőnök, felkészítő pedagógus

25. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

A 25. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 1. fordulója zajlott 2015. február 10-én. A Kováts Tagintézmény diákjai is próbára tették tudásukat.

(A cikk folytatódik)

„Zádor és Ágota” Természetismereti és Biológia Verseny

A verseny célja:

A hazai életközösségek, a nemzeti parkok értékeinek alaposabb megismerése.
Természetszeretetre, környezettudatos magatartásra nevelés.

Meghirdetője: Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

(A cikk folytatódik)

Farsang

Március 15-i ünnepség

Bemutató órák

Kísérleti bemutató

A helyesírási verseny 2015. évi eredményei

„Fabrika” Öko-tárgy pályázat díjazottjai

2. osztály
Versenyző neve Iskola Felkészítő tanár Helyezés
Kálmán-Nagy Csenge KAI és AMI Győrffy I Tagintézménye Miklóssy Krisztián 1
Molnár Tifani KAI és AMI Kiskulcsosi Tagintézménye Ferencziné Varga Ildikó 2
Tóth Olivér „ „ 3
Seres Gusztáv KAI és AMI Arany J Tagintézménye Horváth-Tóth Éva
Ládiné Roncsek Ilona különdíj

(A cikk folytatódik)

Nem lehet elég korán kezdeni! Helyesírási verseny alsósok számára

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének alsós munkaközössége immár negyedik alkalommal rendezett helyesírási versenyt a 2. 3. 4. évfolyamos kisdiákok részére. Évről évre ezzel a versennyel szeretnék ráirányítani a figyelmet a helyesírás milyen fontosságára, hisz ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy írásban megértsük egymást.

A meghirdetett versenyre szép számmal jelentkeztek az érdeklődők. Negyvenen vállalkoztak arra, hogy megmutassák, milyen jól eligazodnak a helyesírás rejtelmeiben. A versenyzőket 27 pedagógus készítette fel. A város mind a 6 iskolájából, valamint a berekfürdői Veres Zoltán Iskolából érkeztek a megmérettetést vállaló gyerekek. A feladattípusok azonosak voltak a 3 évfolyamon, csak nehézségben és mennyiségben különböztek.

(A cikk folytatódik)

Meghívó bemutató foglalkozásra

Tagintézményvezetői pályázat

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerület a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.05.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kálvin utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének szakszerű és törvényes működtetése, tagintézményvezetői feladatok ellátása az intézmény SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

(A cikk folytatódik)

Sudoku-párbaj

Oldalak

Subscribe to RSS - Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény