Szakmai napok Kiskulcsoson

A Kiskulcsosi Tagiskola alsós munkaközössége ebben a tanévben is szakmai napokat szervezett.

Továbbképzéseink során sok új elméleti ismeretet, újszerű munkaformákat és módszereket ismertünk meg, de minden új ismeret és módszer annyit ér, amennyit fel tudunk használni a gyakorlatban, amit a mindennapi munkánkba be tudunk építeni. Ezért belső továbbképzésünkön most bemutató órákat szerveztünk, hogy tapasztalatainkat a gyakorlatban mutathassuk meg a város iskoláiból hozzánk látogató, érdeklődő pedagógusoknak.

November 22-én az első osztályosok a város óvodapedagógusait látták vendégül. Veres Henrietta tanító néni vezetésével a hangok és betűk birodalmába barangoltak olvasás órán. Megmutatták, hogy az eltelt rövid idő alatt milyen ügyes iskolás vált belőlük.

Kellemes környezetben, kedves, nyugodt légkörben fogadták a vendégeket. A tanító néni segítségével lelkesen hangoztattak, olvasták a betűket, élvezték a játékos feladatokat, bátran szerepeltek egyedül és párokban is. Búcsúzóul büszkén mutatták meg füzeteiket, munkáikat az óvó néniknek, akik biztató szavakkal és egy-egy kedves ajándékkal köszöntek el volt óvodásaiktól. A bemutató foglalkozást közös beszélgetés, hasznos tapasztalatcsere követte.

November 23-án reggel sokan látogattak el a második osztály matematika bemutató órájára. Vargáné Molnár Éva tanító néni és a gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy megmutathassák mit tudnak matematikából, hogyan fejlődnek képességeik ezen a területen. A mozaikszerűen felépített órán a játékos, érdekes feladatok felkeltették a tanulók érdeklődését, lelkesen és nagyon sokat dolgoztak A változatos módszerek és szemléltető eszközök jól segítették a képességek sokoldalú fejlesztését. Életszerű volt a tanulók értékelése, a jó megoldásokért pénzérméket gyűjtöttek, és ezeket váltották be óra végén pontokra.

November 24-én reggel a téliesre fordult zord idő ellenére sok érdeklődő pedagógus érkezett a negyedik osztályos környezetismeret órára, melyet Cserés Gabriella tanító néni tartott. A gyerekek ezen az órán egyik kedvenc háziállatukról, a lóról tanultak. Az eddigi ismeretek felidézéséhez érdekes kooperatív módszereket alkalmaztak, az új anyag feldolgozását pedig korszerű technikai eszközök segítették. Az interaktív tábla használata élményszerűvé tette az ismeretelsajátítást és a képességek sokoldalú fejlesztését szolgálta, csakúgy, mint a komplex módon történő feldolgozás. A tanulók csoportokban dolgoztak egymást támogatva, segítve.

A bemutató órákat közös beszélgetés, hasznos tapasztalatcsere követte. Eredményesen és hasznosan zártuk rendezvényünket. Örülünk, hogy sokan érdeklődtek nevelő–oktató munkánk iránt, s hogy betekintettek a nálunk folyó műhelymunkákba. Örülünk, hogy megmutathattuk, hogyan tanítunk mi.

Kiskulcsosi Tagiskola alsós munkaközössége