Programjaink

Dobd be magad!

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskolája megrendezi a „Dobd be magad” Játékos Környezetvédelmi vetélkedőjét a város általános iskolás tanulói számára.

A verseny helye: Karcag Városi Sportcsarnok

A verseny időpontja: 2012. február 14. /kedd/ 1430 óra

A verseny célja: A környezetvédelem népszerűsítése, az iskolák közötti sportbaráti kapcsolatok ápolása.

Nevezés: 2012. február 09. /csütörtök/ 1200-óráig a Györffy István Tagiskola iskola@gyorffy-karcag.sulinet.hu e-mail címére, vagy az iskola titkárságán a 06/59-503-435 telefonszámon. Iskola neve, címe, elérhetősége, csapat névsor.

Verseny résztvevői: A karcagi általános iskolák csapatai.

Csapat összetétele:

1-1 fő 5-es fiú és lány

1-1 fő 6-os fiú és lány

1-1 fő 7-es fiú és lány

1-1 fő 8-os fiú és lány

Összesen: 8 fő

Előzetes feladat!

HASZNOSÍTSD A HULLADÉKOT!

Hozott anyagok segítségével mutassatok be hulladékhasznosításra egy példát. Az összeállításra rendelkezésetekre álló idő 5 perc.

Értékelés alapja az ötletesség és a hasznosság.

A vetélkedő értékelése után, minden csapat vigye el a hasznos hulladékát!

Díjazás: Az első három helyezett oklevél díjazásban részesül.

Egyéb:

A csapatoknak sportfelszerelést és váltócipőt kötelező magukkal hozni a mozgásos feladatokhoz.

Öltözési lehetőséget biztosítunk, de az ott hagyott értéktárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni.

A feladatok körforgásszerűen lesznek lebonyolítva.

Várható időtartam kb. 1 óra

A versennyel kapcsolatos információk: a 06 /30/ 580-9945-ös telefonszámon, Kun László testnevelőtől, vagy az iskola telefonszámán 06-59/503-435 kaphat.

Karcag, 2012. január 27.

Birizló Csaba

DSE elnök

ÖKO csoport vezető

 

Városi olvasó verseny

Iskolánk alsós munkaközössége a Györffy Napok keretében - a hagyományoknak megfelelően - városi olvasó versenyt szervez.

Résztvevők: 2.- 3.- 4. évfolyam tanulói, évfolyamonként 2 - 2 fő

Tartalom: - feladatlapos szövegfeldolgozás (időtartam: 45 perc)

- hangos olvasás

A verseny időpontja: 2012. február 14. /kedd/ 1400

A verseny helyszíne: Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

5300 Karcag, József Attila u. 1. – földszint -

Nevezési határidő: 2012. február 03.

Benevezés a mellékelt jelentkezési lapon.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ

Györffy István Tagiskola

5300 Karcag, József Attila u. 1.

Nevezési díj: NINCS

A verseny díjazása: Könyvjutalom évfolyamonként az első három helyezettnek

Oklevél az I-VI. helyezetteknek

Karcag, 2012. január 19.

Szecskó Alfréd

Tagintézmény vezető

 

Meghívó bemutató órára

A Kováts Mihály Tagiskola alsós munkaközössége szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődő tanító nénit bemutató órájára, mely a soron következő mikrocsoportos foglalkozás részeként kerül megrendezésre.

A bemutató óra időpontja: 2012. február 1. 9 óra

Osztály: 2. b. osztály

A bemutató óra helyszíne: Kováts Mihály Tagiskola Kálvin u. 5.

A bemutató óra témája: Kompetencia alapú magyar nyelv és irodalom oktatás az Apáczai

Kiadó tankönyveiből

Tanít: Fülöp Mária tankönyvszerző

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a bemutató órát követő konzultációra is, melyen a tankönyvszerző is jelen lesz.

Karcag, 2012. január 26.

Chrappánné Papp Ágnes

Tagintézmény vezető

Magyar Kultúra Napja ünnepi műsor

2012. JANUÁR 20-ÁN PÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL A Déryné Kulturális Központ színháztermében a Karcagi Általános Iskolai Központ és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai közreműködésével.

MŰSOR

Köszöntőt mond Kovácsné Kerekes Katalin.

A műsorszámokat konferálja Posztósné Gyarmati Éva.

Műsorszámok:

1. Kölcsey Ferenc Himnusz c. versét Horváthné Pandur Tünde a Kiskulcsosi Tagiskola pedagógusa mondja el

2. Szatmári táncok Előadják: Györffy István Tagiskola 8. a. osztálya A táncot betanította: Szilágyi Erik tánctanár

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műsora

3. Bogár István: Népdalkaláka Előadja: Vinis Máté – harsonán Zongorán közreműködik: Dusík István Felkészítő tanára: Soós Pál

4. Bartók Béla: Román népi táncok I.II.III. tétele Előadja:Fazekas Enikő – marimbán és harangjátékon Zongorán közreműködik: Zbiskó Zoltánné Felkészítő tanára: Dudás Enikő

5. Draskóczy: Korondi táncok Előadják: Nagy Sándor és Felkészítő tanára: Plósz Csilla – klarinéton Zongorán közreműködik: Dusík István

6. Farkas Ferenc: Hajnal-nóta Előadja a Művészeti Iskola Ütőegyüttese Tagjai: Erdei Krisztina, Pesti Dominika, Urbán Andrea, Fazekas Enikő, Fenyődi Robert, Csanádi Zádor, Sipos Patrik Felkészítő tanár: Dudás Enikő

7. Gondolatok a magyar nyelvről Előadják: a Kováts Mihály Tagiskola 7-8. osztályos tanulói és Hidasi Dorottya a Györffy István Tagiskola 8. c. osztályos tanulója Felkészítők: Dr. Kovácsné Mikola Éva, Fazekas Mária pedagógusok

8. A három tagiskola énekkara közös éneklése zárja a műsort. A dal címe: Milleneumi óda (zene: Selmeczi György, szöveg: népköltés, középkori antifóna, Szőcs Géza versei) Felkészítők: Csányiné Nagy Julianna, Ráczné Kovács Éva, Csombordi Szilvia Zongorán kísér: Dusík István, vezényel: Ráczné Kovács Éva

Helyesírási verseny

Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége hagyományteremtő céllal meghirdeti a városi szintű HELYESÍRÁSI VERSENY-t.

Résztvevők: 2-4. évfolyamos tanulók, évfolyamonként 2-2 fő

Tartalma: reális nehézségű, tantervhez is igazodó feladatok

Szükséges felszerelés: golyóstoll, ceruza, radír

Az évfolyamonkénti 2-2 fő kijelölése az iskolában tanító nevelők döntése vagy válogató mérés alapján történhet.

A verseny időpontja: 2012. január 24. /kedd/

14.00 Megnyitó

kb. 14.15-15.00 Verseny

kb. 16.15 Eredményhirdetés és díjkiosztás

Nevezési határidő: 2012. január 10.

Benevezés a mellékelt jelentkezési lapon.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ KOVÁTS MIHÁLY Tagiskola 5300 Karcag Kálvin út 9.

Nevezési díj: NINCS

A verseny díjazása: évfolyamonként az első három helyezettnek könyvjutalom, I-V. helyezetteknek oklevél

Javításhoz szívesen várunk kísérő pedagógusokat.

Karcag, 2011. december 08.

Chrappánné Papp Ágnes Tagintézmény vezető

Jelentkezési lap letöltése (PDF)

Karácsonyi projekt a Györffyben

Bemutató óra a Kovátsban

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskolája tisztelettel meghívja az Óvónőket 2011. december 14-én 9.55-kor a Kováts Mihály Tagiskola Karcag, Kálvin u. 5.-ben tartandó bemutató órájára (játékóra) az 1. b osztályba.

Tanít: Kiss Ferencné Szeretettel várjuk az órát követő megbeszélésünkre is. Feltétlenül számítunk megjelenésükre!

Kováts Mihály Tagiskola alsós munkaközössége

Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola a 2011/2012-es tanévben TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYT hirdet a karcagi születésű AVRAM HERSHKO Nobel-díjas akadémikus tiszteletére a magyarországi általános iskolák 7-8. évfolyamos diákjai számára.

A verseny címe: Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny

A verseny meghirdetője: A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

A verseny célja: A karcagi születésű Avram Hershko Nobel-díjas kutató tudományos munkásságának megismertetése. A természettudományok, elsősorban a kémia, a biokémia, a biológia, a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás népszerűsítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7-8. évfolyam.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

 • A versenyre 3 fős, 7-8. évfolyamos diákokból álló csapatok nevezhetnek, egy iskolából maximum 2 csapat.
 • Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, biofizikai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 5 oldal (Word, 12-es betű-méret, 1,5-es sorköz, + melléklet maximum 5 oldal).

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • a meg nem engedett eszközök használata,
 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
 • a verseny helyszínének elhagyása,
 • a versenykiírástól való eltérés,
 • a határidők be nem tartása.

Ajánlott irodalom:

A nevezés módja:

 • A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában és egy példányban elektronikus adathordozón (cd) kérjük eljuttatni a rendező iskolához.
 • Az esszét tartalmazó borítékra rá kell írni: „Természettudományi verseny” .
 • Kérjük, pontosan adják meg a csapat névsorát, évfolyamát, az iskola nevét, címét, e-mail címét, a felkészítő tanár nevét, e-mail címét.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

5300 Karcag, József Attila u 1.

A nevezés határideje: 2012. március 5. (postabélyegző kelte)

Nevezési díj: nincs

Fordulók: A verseny két fordulóból áll.

I. forduló

Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, biofizikai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

Az esszé beküldési határideje: 2012. március 5. (postabélyegző kelte)

II. forduló

Helyszín: Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

Karcag, József Attila u 1.

Időpont: 2012. április 4.

1. rész: A laboratóriumi gyakorlat - kísérletek elvégzése - feladatlap alapján, az általános iskolai kémia, fizika és biológia tantárgyak tananyagaihoz, illetve a hétköznapok gyakorlatához kapcsolódóan.

2. rész: Írásbeli feladatsor megoldása (tesztfeladatok Avram Hershko valamint a magyar származású Nobel-díjasok életrajzából, munkásságából és az általános iskolai kémia és biológia tantárgyak tananyagaiból lesznek).

3. rész: A nevezéskor beadott esszé ismertetése, előadás számítógépes prezentációval 5 percben.

A továbbjutás feltétele:

 • A független zsűri az első fordulóban leadott dolgozatokat értékeli, és a legjobbnak ítélteket behívják a döntőre. Erről a rendező iskola értesítést küld.
 • A második forduló során az esszé előadását a zsűri egységes, minden csapatra egyformán vonatkozó szempontok figyelembe vételével pontozza. Az írásbeli feladatsor megoldása és a laboratóriumi gyakorlat során minden csapat azonos feladatokat kap, az értékelés ezekben a fordulókban is azonos szabályok szerint történik. A csapatok által elérhető pontszámok az egyes feladattípusokban szerzett pontok és az esszére adott pontokból tevődik össze.

Az eredmények közzétételének módja:

Díjazás:

 • A zsűri az I-III. helyezett csapatok diákjait és felkészítő tanáraikat tárgyjutalomban és oklevélben részesíti.
 • A versenyen résztvevő diákok és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak.

A szervezők elérhetősége:

Karcagi Általános Iskolai Központ Karcag, Kossuth tér 4.,

e-mail: kozpont@altisk-karcag.hu,

Tel/Fax: 59/311427;

Györffy István Tagiskola Karcag, József Attila u 1.,

e-mail: gyorffy@altisk-karcag.hu ,

Tel/Fax: 59/503435;

Pardy Károlyné

e-mail: pardyjudit@gmail.com ,

Tel: 59/503435

 

Karácsonyi műsor

A Karcagi Általános Iskolai Központ tanulói sok szeretettel meghívják  Önt és kedves családját  a  2011.december 15-én, 17 órakor kezdődő szabadtéri karácsonyi műsorukra. Helyszín:  Városháza előtti tér.

Helytörténeti pályázat

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István tagintézménye a Györffy Napok keretében a helytörténeti pályázatot hirdet.

A 2011-2012-es tanévben az alábbi témákat írjuk ki:

 • 5-6. osztályosok részére:
  • Dédanyáink szekrénye (Karcagi viseletek)
 • 7-8. osztályosok részére:
  • Iparfejlődés városunkban 1850-1945 között
 • 5-8. osztályosok részére:
  • Boszorkányok, táltosok, garabonciások a régi Karcagon

Pályázhatnak egyének vagy 2-3 fős csoportok is. Kézzel vagy géppel írt, szép kivitelezésű, minimum 5, maximum 15 oldalas pályaműveket várunk. A pályamunka tartalmazzon illusztrációt, képeket.

Az elbírálás szempontjai:

 • A témáról szól a pályamunka, tartalmában megfelel a követelményeknek.
 • Egységes egész, logikusan felépített.
 • Jól tagolt, áttekinthető. Megfelel a helyesírási követelményeknek.
 • A pályázat végén bibliográfia található.

A beküldött dolgozatok készítői minősítő oklevelet kapnak. A legjobb pályázatok írói könyvjutalomban részesülnek.

A pályázatok beadásának határideje: 2012. január 20.

Az elbírálás, értékelés után a pályaművek a Györffy István Általános Iskola könyvtárába kerülnek, azokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban.

Karcag, 2011. november 28.

 

Oldalak