„Mindent tudni akarok!” Komplex internetes tanulmányi verseny

A verseny meghirdetője: a Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola Kováts – Tehetségpontja

A verseny célja: a különböző tudományterületek népszerűsítése, az internet hasznosítása az oktatás-nevelés területén.

Olyan verseny szervezése, amelyben a tanulók számot adhatnak széleskörű ismereteikről, azok alkalmazásáról, kreativitásukról és a megoldást követően visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről.

A verseny formája: on-line rendszerű, feleletválasztásos, 7 fordulós egyéni verseny

A versenyen részt vehetnek: az 5-6. és a 7-8. évfolyamon, bármely iskolafokozatban tanuló diákok.

A verseny témaköre: matematika, környezetvédelem, angol/német nyelv, természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, művészet, magyar, történelem

A verseny fordulói:

  • 1. forduló: matematika, megjelenik október 1. hetében
  • 2. forduló: környezetvédelem, biológia, földrajz, megjelenik november 1. hetében
  • 3. forduló: angol/német nyelv, megjelenik november 3. hetében
  • 4. forduló: történelem, megjelenik december 1. hetében
  • 5. forduló: művészetek, megjelenik január 1. hetében
  • 6. forduló: 5-6. évfolyam számára: természetismeret, 7-8. évfolyam számára fizika, kémia megjelenik: február 1. hetében
  • 7. forduló: magyar nyelv és irodalom, megjelenik március 1. hetében

Az egyes fordulókba később is be lehet kapcsolódni, egészen március 30-ig, a verseny lezárásáig.

A versenyről bővebben:

http://kovats-tehetsegpont.altisk-karcag.hu/doku.php/mindent_tudni_akarok

Lévainé Kovács Róza

a KT szakmai vezetője