A Kiskulcsosi Tagiskola Diáksport Egyesülete

Tevékenységi köre

 •  iskolánk tanulóinak mindennapos mozgási lehetőség biztosítása
 • egészséges életmód kialakítása
 • rendszeres játék, gyakorlási és versenyzési lehetőség megteremtése
 • turisztikai kirándulások szervezése
 • tehetséges tanulók versenyeztetése

Közhasznúsági jelentés a 2016. évről

Beszámoló a 2015. évről

Közhasznúsági jelentés a 2015. évről

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről

Közhasznúsági jelentés a 2013. évről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

Közhasznúsági jelentés a 2009. évről

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

Közhasznúsági jelentés a 2006-2007. évről

Jelenleg működő sportcsoportok

 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • játékos sportverseny
 • úszás
 • duatlon, triatlon, kerékpár
 • tenisz

Iskolánk valamennyi tanulója a Diáksport Egyesület tagja és pedagógusai pártoló tagként segítik önkéntesen munkánkat. Néhány tanulónk sajátos nevelési igényű, köztük van hallássérült, tanulásban akadályozott, értelmileg enyhe fokban sérült, beszédfogyatékos gyermekek. Ezen kívül több tanulónk szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű, akik számára természetesen az integráció biztosított az egyesületben. Minden programunkat, edzést, versenyzést, kirándulást valamennyi tanulónk számára biztosítjuk. Bekapcsolódtunk a városi, megyei, országos rendezvényekbe; figyelemmel kísérjük a környék iskoláinak, valamint a Magyar Diáksport Szövetség, Megyei Diáksport Tanács, a Karcagi Sportegyesület rendezvényeit. Velük együttműködve végezzük munkánkat.

Tanulóink számtalan labdarúgó tornán vesznek részt, I-IV. korcsoportokban nevezzük a diákolimpiai rendezvényekre, a Góliát – McDonald’s FC Labdarúgó tornákon, NUPI labdarúgó tornán, valamint a környező iskolák labdarúgó tornáin is. A leány tanulóink körében nagyon népszerű a kosárlabda.  Az emelt szintű testnevelés órák biztosítják, hogy már 1-2. osztályban megismerkedjenek a kosárlabda alapjaival. Leány csapataink részt vesznek a Megyei Kosárlabda Szövetség és a Megyei Diáksport Szövetség versenyein, valamint különböző tornákon. A kosárlabda sportág népszerűsítése érdekében háziversenyeket szervezünk (NBA, Euroliga) fiú és leánytanulóink számára.

Alsós tanulóink részére játékos sportversenyt szervezünk.

Egész évben heti egy alkalommal úszásoktatást szervezünk versenyzőink számára, hogy néhány úszóversenyen és a triatlon versenyen indulni tudjanak, valamint rehabilitációs foglalkozásként a gyógytestnevelésre utalt tanulóink részére.

Hagyományos sportágunk a duatlon, ebből vannak legszebb eredményeink. Több felkészítő versenyre is elutazunk, a legjobb versenyzőnk Kerekes Hajnalka Néhány versenyzőnk atlétika versenyen indult, ahol szép eredményeket értünk el a megyei fordulón.

Néhány téli szezonban érdekességként Szlovákiába vittük síelni tanulóinkat, így többen megismerkedhettek ezzel a szép téli sportággal is.

Nyáron a Tisza partra visszük sporttáborba a legtehetségesebb tanulóinkat.