A Kiskulcsosi Tagiskola diákönkormányzata

A diákönkormányzat hosszú idő óta működik iskolánkban. Tagjait 3. osztálytól az osztályközösségek választják. Minden osztályból 2 fő képviseli a tanulók érdekeit. Minden tanév első gyűlésén megválasztjuk a diákönkormányzat titkárát és helyettesét, általában 2 évre, a hetedikes képviselők közül. A titkár: Hajnal Tímea, helyettese: Lázók Vivien. A DÖK munkáját felnőtt pedagógus segíti. Minden hónap utolsó keddjén tartjuk diákönkormányzati gyűlésünket, ahol értékeljük a hónap eseményeit, megbeszéljük a DÖK rendezvényeit, és a képviselők elmondják a diákok kéréseit, véleményét. Fontosnak tartjuk, hogy a képviselők bátran és szabadon véleményt nyilvánítsanak egy- egy kérdésben, és éljenek a javaslattétel lehetőségével.

Ebben a tanévben a célunk, olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Feladataink közül ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektettünk:

  •  Személyes példamutatásra (tag csak az lehet, aki elfogadja az iskola által kitűzött tanítási és tanulási célokat)
  • Érdekegyeztetésre, érdekérvényesítésre, az iskolai élet demokratizmusának kialakítására
  • A tagiskolákkal való jó kapcsolat elmélyítésre

A diákönkormányzat minden szeptemberben elkészíti éves munkatervét, melyet a képviselők is jóváhagynak. Igyekszünk minden hónapban a már hagyományosnak számító rendezvényeinket megvalósítani.

Szeptember: ismerkedési délután. Megismerkedünk az új képviselőkkel, nyári élménybeszámolókat hallgatunk, ötleteket gyűjtünk a tanévre.

Október: iskolánkban a diákönkormányzati képviselők rövid műsorral emlékeznek meg az aradi vértanukról, az iskolarádióban, majd a városi koszorúzáson képviselik iskolánkat.

November: vetélkedőt szervezünk a hetedik és nyolcadikos diákoknak. Általában 4 fős csapatok képviselik az osztályokat, akik előre meghatározott témákkal készülnek a vetélkedőre. Ekkor tartjuk őszi disconkat.

December: Csomagot készítünk egymásnak, amit egy beszélgetés keretében adunk át. A karácsony közeledtével mi is készülünk az ünnepekre. Munkadélutánokat szervezünk ahol díszeket, ajándéktárgyakat készítünk, amit a tanulók majd megvásárolhatnak. A szülők mézeskalácsot sütnek és segítenek a készülődésben.

Január: Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Ezt általában a hónap végén tartjuk, ahol a képviselők az iskolarádióban értékelik az osztályok munkáját, tanulmányi eredményét.

Február:”Itt a farsang, áll a bál!”

Március: Erre a hónapra vetélkedőket szoktunk szervezni.

Április: Hulladékgyűjtés. Ebben a hónapban tartjuk a Kiskulcsosi hét rendezvényeit. Általában sportvetélkedőket, városi környezetismereti versenyt, kézműves foglalkozásokat, állatszépségversenyt rendezünk. A hetet disco zárja.

Június: utolsó gyűlésünkön búcsút veszünk a ballagó képviselőktől és előkészítjük a nyári táborozást.

Ha megfelelő az érdeklődés a gyerekek táborozni mennek. Általában vízpart mellé, de kedvelik a hegyvidéki területeket is.

Mester Anikó

DÖK segítő nevelő