Húsvéti Játszóház

Tagintézményünk alsós munkaközösségének kiemelt rendezvényei között kap helyet a Húsvéti Játszóház, melyet idén 2015. március 31-én rendeztünk meg. Rendezvényünkre meghívtuk az óvodásokat is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Csokonai úti óvodából két óvó néni vezetésével mintegy 20 óvodás látogatott el hozzánk.

Rendezvényünk célja, hogy megismertessük az érdeklődőkkel annak a változatos, sokrétű munkának egy szeletét, melyet a tanítási órákon kívül végzünk tanítványainkkal.

Ezen a délutánon a gyerekek csoportokban dolgozhattak, és végeztek különböző kézműves tevékenységet a közelgő Húsvét jegyében. A munka a tanító nénik vezetésével folyt. Készültek itt nyuszi bábok, különböző asztali díszek, tojástartók, ültető kártyák és hűtőmágnesek is. A hagyományőrzés jegyében a legügyesebbek húsvéti tojást díszítettek írókázással.

Munkánkat segítették lelkes önkéntesek, akik iskolánk felső tagozatos tanulóiból álltak, valamint néhány középiskolás is itt teljesíthette közösségi szolgálatának egy részét.
Az elkészült munkáinkból ünnepi Húsvéti asztalt terítettünk, melyről nem hiányozhatott a nyuszis kalács sem, ügyes kezű tanító nénik keze munkájának köszönhetően. 

Ha Húsvét, akkor természetesen locsolkodás is. Az alsós tanulóink egy csoportja a délután befejezéseként az ünnepi asztal körül énekes, táncos, húsvéti népszokást felelevenítő szerepjátékot mutatott be, melynek során a fiúk locsolkodtak, a lányok pedig az délután készült tojással kedveskedtek a locsolóknak.

A délután hamar elröppent. Nagyon jól éreztük magunkat. Örültünk, hogy az óvodások is bekapcsolódtak a munkába. Természetesen a legnagyobb sikert körükben a nyuszi simogató jelentette, ahol élő nyuszit lehetett kézbe venni és simogatni. A rendezvényről TV felvétel is készült.

Köszönjük Kiss-Pálné Czinege Anikó ötletgazda munkáját, hiszen oroszlánrésze volt abban, hogy a délután létrejöjjön. Köszönjük a lelkes tanító néniknek és gyerekeknek, hogy bekapcsolódtak a délután munkájába. Természetesen köszönjük a szülőknek, hogy érdeklődnek munkánk iránt és részt vettek rendezvényünkön. Ezúton köszönjük a Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyesület anyagi támogatását.

Az alsós munkaközösség nevében: Magyar Sándorné munkaközösség vezető