Beszámolók

Iskolakóstoló

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?”  –   Györffy-s iskolakóstolóra hívtuk és vártuk az elmúlt hetekben a leendő első osztályosokat.

A négy egymást követő hétfői napon lehetőséget biztosítottunk az iskolánk iránt érdeklődő kedves szülőknek, hogy iskolába készülő gyermekeikkel ellátogathassanak hozzánk. Színes programsorozatunkon a szülők tájékoztatást kaptak az iskolánkban folyó munkáról, a gyerekekkel együtt nyílt órák keretében találkoztak a leendő elsős tanító nénikkel.

Az ovisok a sportcsarnokban próbára tehették gyorsaságukat és ügyességüket, valamint megismerkedtek két angol baráttal Teddy-vel és Eli-vel. Velük együtt számoltak és énekeltek angolul. Húsvétváró táncházunkon az apró lábak nagy örömmel táncoltak, míg a kézműves foglalkozáson szebbnél-szebb húsvéti díszek készültek.

Köszönjük a kedves szülőknek, hogy megtisztelték érdeklődésükkel tagiskolánkat és programjainkat! Az iskola nevelői által közösen megszervezett és lebonyolított minden egyes hangulatos délután reméljük, hogy elérte célját.  Mindenkinek sikeres iskolakezdést kívánunk!

Borsosné Herczegh Judit

alsó tagozatos munkaközösség-vezető

A Kiskulcsosi Tagiskola tavaszköszöntő műsoros estje

A Karcagi Általános Iskolai Központ Tagiskoláiban tehetség napot tartottak 2012. április 4-én. A Kiskulcsosi Tagiskola ezen a napon tavaszköszöntő műsort adott a meghívottaknak és a szülőknek.

Az estén nem az egyéni tehetségek megmutatása volt a cél, hanem a sok-sok névtelen tehetségnek adtunk lehetőséget képességeik kibontakoztatására. Közel 200 tanuló állt színpadra, hogy pár hónap felkészülési idő után bebizonyítsa valamilyen művészeti ágban megnyilvánuló tehetségét. A Kiskulcsosi Tagiskolában nincsenek válogatott gyermekek, az osztályokban integráltan tanulnak a különböző képességű tanulók. Mindenki szerepelhetett, akinek kedve volt hozzá. Nevelőik, és külső, felkészítő szakemberek segítségével mindegyik osztály bemutatkozott. Volt itt minden! A vadnyugati tánctól kezdve, a népi gyermekjátékokon, lakodalmason át a kalóztáncig, sokféle produkció. A felső tagozatos tanulók vásári játéka megnevettette a közönséget. Azután a tűztánc teljesen elvarázsolta őket, majd a görög tánc alatt már szinte végig vastaps köszöntötte a fellépőket. A kézjelekkel előadott árnyjáték pedig sok néző szemébe csalt könnyeket. Szépen szerepelt az iskola énekkara. A csoportos műsorszámokon kívül egyéni, énekes, hangszeres és prózai fellépők is voltak. A tantestület tagjai színesítették a programot vidám jelenettel, versmondással és énekszámmal.

Úgy gondolom, sikerült megmutatni, hogy a Kiskulcsosi Tagiskolába mennyi tehetséges tanuló jár. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, segítőknek és a tanulóknak, akik ilyen örömteli estét szereztek a nézőknek.

Lakatos Mihályné

tanító

Nyílt nap a Kováts Mihály Tagiskolában

A tavasz a kikelet, a megújulás ideje. Tanítóink évről-évre bizonyítják ezt pedagógiai munkájukkal. Mondhatom ezt azért is, mert 2012. április 4-én nyílt órán vettünk részt a 3. a. osztályban, melyet Nyíriné Kátai Katalin tanító néni tartott.

Egy olvasás órát láttunk, melyen a húsvéti ünnepkört dolgozták fel a gyerekek, a tanító néni rendkívül kreatív irányításával. Az órán a gyerekek bizonyították már megszerzett ismereteiket is. A feladatok nagyon motiválóak, érdekesek, az életkori sajátosságoknak, a tanulók képességeiknek megfelelőek voltak.

Örömünkre szolgált, hogy a szülők nagy számban vettek részt az órán. A szép, ünneplő ruhába öltözött gyerekek nagyon jól viselkedtek, nagyon jól akartak teljesíteni szüleik előtt.

Ez az óra az első állomása annak a folyamatnak, melyet néhány éve indítottunk el. A tanító nénik ugyanis nyílt órák keretében mutatják be szülőknek, hogy mit tanultak az év folyamán. Tapasztalatunk az, hogy a szülők szeretik, igénylik a nyílt órákat.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves szülőt alsósaink ezután következő nyílt óráira is.

Az alsó tagozatos tanítók nevében:

Magyar Sándorné

munkaközösség vezető

Határtalanul!

Határtalanul boldog volt negyven hetedikes Kováts-os diák, amikor a „Határtalanul!” pályázat keretében öt csodás napot tölthetett Szerbiában, Bácskossuthfalván és környékén. A pályázat célja, hogy tanulóink kapcsolatot létesítsenek a határainkon túl élő magyarokkal, megismerjék közös múltunkat, történelmünket. A kiutazást március 14-18 közöttre szerveztük, így az 1848-49-es eseményekre együtt emlékeztünk a Délvidéken élőkkel. Délelőtt a moravicai iskolásoknak megmutattuk, mi hogyan ünnepelünk, majd megnéztük a színjátszó kör műsorát. Délután a központi ünnepségen koszorúztunk, este pedig a gyönyörűen felújított színházteremben mutattuk be a Háry János című zenés, táncos darabot. A falu apraja-nagyja lelkesen tapsolta végig a huszártáncot, derült Háry történetein. A szép estéért köszönetül a falu elöljárói vacsorán látták vendégül csapatunkat.

A két iskola diáksága közös játékos sorversenyen, „Ki mit tud?”-on, táncesten ismerkedett. Ez a programelem olyan jól sikerült, hogy már mindkét fél a következő találkozást tervezi.

Az értékelő- és a bemutató óra egyaránt azt igazolta, hogy a kiutazók nagyon sokat tanultak. Fantasztikus részletességgel beszámoltak a Zomborban, a Megyeházán látott Zentai csata című festményről, Bács váráról. Topolyán a tájházban és a bognár-kovács házban felfedezték, a mi nagyszüleink, dédszüleink is hasonlóan éltek, laktak. Megvizsgáltuk, melyik eszköz hogyan működött, mit készítettek a segítségével. A szabadkai Városháza dísztermében és tornyában kattogtak a fényképezőgépek.

Zobnaticán a kastélyparkban az egykori tulajdonosra, Törley báróra emlékeztünk egy (alkoholmentes) pezsgős koccintással. A Palicsi-tó körül és a parkban tett séta során megcsodáltuk a szecessziós építményeket. Az állatkertben egy nap is kevés lett volna a nézgelődésre.

A szabadprogramok alkalmával lehetőség volt vásárlásra, kötetlen sétára. A gyerekek jól bántak a szokatlan fizetőeszközzel, ügyesen számoltak dinárról forintra.

Moravicán megnéztük a „Tavaszi zsongás” kézműves kiállítást és a Zabhegyező kör vezetésével diákjaink is készítettek dísztárgyakat, játékokat.

Az ellátásról, a szállásról is elismerően írtak tanulóink az útinaplójukban. Moravicán abban a felújított épületben laktak, amely egykor az Ungár család tulajdonát képezte (Ungár Piroska történetét írta meg Mikszáth Kálmán, „A Noszty fiú esete Tóth Marival” című regényében).

A „Közös múlt – közös ünneplés” jegyében szervezett színes, változatos programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 949.100.- Ft-tal támogatta.

Köszönet Ráczné Kovács Éva és Vassné Szűcs Edit tanárnőnek a színdarab betanításáért, dr. Kovácsné Mikola Éva tanárnőnek a „Ki mit tud?”-ra való felkészítésért, Jobbágyné Ungvári Sára tanárnőnek a sorverseny megszervezéséért, levezetéséért. A kolléganők betegápolásból is jelesre vizsgáztak, amikor az influenzások mellett virrasztottak éjszaka.

Utunkat ajándéktárgyak biztosításával segítette Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Művelődési Ház, dr. Kovács László, az Iskolaszék elnöke, a Kováts – Tehetségpont, Lévai Kálmán, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület, Szabó Józsefné, Chrappánné Papp Ágnes.

Köszönöm minden közreműködő, segítő munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy a Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola hetedikesei egy életre szóló élménnyel gazdagodjanak.

Lévainé Kovács Róza

szervezőtanár

Látogatás a Víz világnapján

Az ENSZ március 22-ét nyilvánította a Víz Világnapjává, felhívta a szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Iskolánk nagy gondot fordít a környezet értékeinek megóvására, amit több fórumon is hangoztatunk. "A világ szomjazik, mert mi éhesek vagyunk!" - szólt ennek a tájékoztatónak a jelmondata, amit a Nagykunsági Víz- és Csatornamű Kft. szervezett számunkra.

Tagiskolánkból a 4. osztályosok a Nagyvénkerti Vízműtelepen, a 7. és 8. osztályos tanulók pedig a Szennyvíztisztító telepen vehettek részt látogatáson, ahol hasznos információkkal gazdagodott tudásunk a felhasználást, tisztítást, védelmet illetően. Köszönjük a lehetőséget!

Mester Anikó tanár

 

 

Március 15-i ünnepség

A Györffy István Tagiskola ünnepi műsorral emlékezett meg március 15-éről. Az ünnepséget Kovács Miklósné gondolatai nyitották meg. Ismertette a tanulókkal, hogy mi is történt ezen a napon Pesten, illetve Karcagon. Később, amikor katonákat toboroztak a szabadságharchoz, városunkban megfordult Kossuth Lajos, aki buzdító beszédet mondott a ma már róla elnevezett téren.

A színdarabból március 15-e legfontosabb eseményeit, illetve a világosi fegyverletétel szomorú pillanatait ismerhettük meg.

A márciusi ifjak a Pilvax kávéházban gyülekeztek egy borús, esős napon. Elsőként az egyetemistákat keresték fel, majd az utcán is egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Később a Nemzeti Múzeumnál Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt, a 12 pontban megfogalmazott követeléseket Jókai Mór olvasta fel, és Vasvári Pállal elmagyarázták ezek jelentőségét az embereknek. 1848. március idusán vér nélkül győzött a forradalom.

A műsort a 7.c osztály adta elő, közreműködtek a 6.c és 7.b osztályos tanulók. A felkészítést segítették: Posztósné Gyarmati Éva és Kovács Miklósné tanárnők. A műsorban hallható dalokat Csombordi Szilvia, a verbunkos táncot Oroszné Millinkhoffer Rita tanította be.

A 7.c osztály tanulói tisztelettel köszönik meg áldozatkész munkájukat.

Urbán Andrea 7.c osztályos tanuló

Március 15-e hősei a Kováts tagiskolában

A Kováts tagiskola alsósai az ünnepséget március 14-én délelőtt tartották. Az ünnepség helyszínéül a Lovagudvar ebédlőjét választottuk.

A gyerekek nagy odaadással készítették a zászlókat, díszeket. A megemlékezés a történelmi események érintése mellett a magyar zászló színeinek jelentését is megismertette a nézőkkel. Végezetül a gyerekek előadásában elhangzott Kölcsey Himnusza .

A műsor zenés, mozgásos jellege közelállt tanítványainkhoz. Feszült figyelemmel követték az előadást. Az ünnepséget a Kováts Mihály Tagiskola 4.a osztályos tanulói mutatták be. Jelmezeinkhez a szülőktől kaptunk segítséget. Külön köszönettel tartozunk Szatmári János Úrnak, aki az éttermet rendelkezésünkre bocsájtotta, méltó környezetet biztosítva megemlékezésünkhöz.

A felső tagozaton – figyelembe véve az életkori sajátosságokat – másképp zajlott a megemlékezés. Projektóra keretében hat feladatcsoportban járták körül a gyerekek ugyanazt a témát:

 • Rockopera-részlet a nagy napról,
 • a forradalom főbb eseményeinek, jelképeinek vizuális rekonstruálása,
 • a történelmi Magyarország térképen való bebarangolása,
 • flórájának, faunájának felidézése,
 • számítógépen megoldható feladatok
 • és „papíralapú” keresztrejtvény: ezek vártak tanulóinkra.

A feldolgozások után a zsibongóban találkozott a felsős közösség. Ünneplőben, kokárdával a szívünk fölött meghallgattuk a hatodikosok rövid megemlékezését, majd az osztályok képviselői virágot helyeztek el az emlékfalnál. Úgy érezzük, mind alsós, mind felsős tanítványaink lélekben, tudásban gazdagodva tértek haza a nap végeztével!

Kazár Imréné, Dorkovics Ágnes

A helytörténeti pályázatok értékeléséről

Február 13-án délután élénk érdeklődés mellett került sor az iskola által kiírt helytörténeti pályázatra beérkezett dolgozatok értékelésére. Az intézmény húsz évvel ezelőtt hirdette meg a lakóhely történetének, néprajzának megismerésére buzdító pályázatot - emlékeztetett az értékelés alkalmával dr. Kasuba Jánosné, az iskola ma már nyugalmazott könyvtárosa. A beérkezett, és az iskola könyvtárában elhelyezett pályamunkák száma ma már eléri az ötszázat. A könyvtár nemcsak megőrzi, hanem katalogizálja is azokat.

A legutóbb meghirdetett három – történeti és néprajzi – témakört megjelölő lehetőség ismét sikert aratott. Két iskola (a Györffy és a Refi) diákjaitól összesen huszonöt dolgozat érkezett be, melyek bírálatát dr. Kasuba Jánosné, Keserűné Ébner Tünde tanárnő és Ruzicska Ferenc helytörténész, újságíró végezték el.

A következő eredmények születtek:

Dédanyáink szekrénye – Karcagi viseletek

Kiemelt arany minősítés:

 • Kovács Ágnes (Györffy István Tagiskola 6.c Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)

Arany minősítés:

 • Cs. Szabó Hanna és Veres Csilla Vivien (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5. oszt. Felkészítő: Takácsné Csikós Anikó tanárnő)

Ezüst minősítés:

 • Balog Dóra (Györffy István Tagiskola 6.b Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)

Bronz minősítés:

 • Szendrei Máté (Györffy István Tagiskola 6.c Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)

Iparfejlődés városunkban 1850 – 1945 között

Kiemelt arany minősítés:

 • Kovács Benedek (Györffy István Tagiskola 7.b Felkészítő: Rapi Lajosné tanárnő)

Arany minősítés:

 • Egyed Viktória (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)
 • Bíró Anita (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 7.a Felkészítő: Kóródi Lászlóné tanárnő)
 • Suba István (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)

Ezüst minősítés:

 • Soós Dávid (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)
 • Sebők Bence (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)
 • Hidasi Dorottya (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)

Bronz minősítés:

 • Krausz Zsolt (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)
 • Szopkó László (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Varjú Dávid (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)

Boszorkányok, táltosok, garabonciások a régi Karcagon

Kiemelt arany minősítés:

 • Patócs Dóra, Szabó Roland és Varga Beáta (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)

Arany minősítés:

 • Mile Krisztina és Nagy Angelika (Györffy István Tagiskola 8.a Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Szabó Zsófia (Györffy István Tagiskola 8.c Felkészítő: Fazekas Mária tanárnő)

Ezüst minősítés:

 • Sexty Virág (Györffy István Tagiskola 5.c Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Szabó Kíra (Györffy István Tagiskola 5.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Szopkó Ivett és Mátyus Kitti (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Szatmári Szilvia (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Vass Christine (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)

Bronz minősítés:

 • Nagy Krisztina (Györffy István Tagiskola 6.c Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Valner Zsófia Fanni (Györffy István Tagiskola 6.c Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)
 • Illés Rebeka és Kiss Vivien (Györffy István Tagiskola 8.b Felkészítő: Kovács Miklósné tanárnő)

Valamennyi résztvevőnek gratulálunk!

Kovács Miklósné

 

Közös színházlátogatás - Légy jó mindhalálig

Hónapok óta teltházzal mutatják be a szolnoki Szigligeti Színházban, a Móricz Zsigmond nagyszerű regényéből készült musicalt. Régóta szerettük volna már megtekinteni a darabot, és most végre sikerült.

Az elmúlt idők viszontagságos időjárása bátortalanná tette a jelentkezőket, de 52 lelkes kovátsos és kiskulcsosi diák, felnőtt mégis elindult.

A remek színészi játék, díszletek, az élőben fölcsendülő zene, a jelzéses elemekből építkező tér, csodálatos élmény jelentett valamennyink számára. Előadás után a szűnni nem akaró taps jutalmazta mindezt a látványt.

Nem maradhatott el az autogramgyűjtés, az együtt fényképezkedés a két kedvenc színésszel – Kautzky Armanddal. és Dósa Matyival. Még napok múlva is rajongással meséltünk itthon maradt társainknak az előadásról.

Horváthné Pandur Tünde szervező

XIII. Györffy Néptánc Gála

2012. február 10-én Pánti Ildikó, iskolánk nyugalmazott igazgatónője, önkormányzati képviselő, tiszteletteljes szavaival, gondolataival megnyitotta a Györffy heteket, s annak első rendezvényét a Györffy Néptánc Gálát.

Büszkén elmondhatjuk, hogy hagyománnyá vált ez a gála, mert XIII. alkalommal mutatták be intézményünk diákjai, oktatói, hogy milyen sokféle tánccal ismerkedtek meg ebben az évben is, megőrizve a magyar kultúra egyik kincsét.

A műsor meglepetés tánccal kezdődött, egy Kalotaszegi legényes csárdást és szapora táncot láthattunk, amit Szilágyi Erik (táncművész, koreográfus, néptánc oktató) és Polgár Anita adott elő.

Táncuk méltó nyitása volt gálánk műsorának. Bízunk benne, hogy pár év múlva lesz néhány tanuló, aki olyan színvonalas , művészi produkcióval kápráztatják el a közönséget, mint oktatóik.

Gálaműsorunkat megtisztelte a Déryné Toporgó elnevezésű néptánc csoportja is. Kunné Nánási Mónika gyermektánc oktató már egészen kis gyermekkorban ( 1,5 év ) elérhetővé, táncolhatóvá teszi a népi játékokat és a néptánc alap lépéseit.

Iskolánk csoportjai nemcsak a táncnak megfelelő öltözetben léptek színpadra, hanem fiatal lelküket is felöltöztették jósággal, áhítattal, jókedvvel erre az alkalomra. A fellépő diákok fantasztikusan táncoltak a saját, a nézők és tanáraik örömére. Az első három évfolyam gyermekjáték füzéreit, Dunántúli, Dél-alföldi ugrósait Vassné Szűcs Edit tanárnő lelkes felkészítő munkája dicséri. Negyedik osztálytól szép és változatos megoldásokkal teli ízelítőt láthattunk a Rábaközi táncokból, a Dél-dunántúli , a Somogyi, a Nyírségi táncokon keresztül a Szatmári és Moldvai táncokig. Ezeknek a csoportoknak Szilágyi Erik néptánc oktató volt a felkészítőjük.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Pántlika néptánc csoport lendületes, szépen kivitelezett koreográfiával lépett a színpadra legújabb műsorával, amit Oroszné Millinkhoffer Rita precizitása fényjelez.

A talpalávalót a Törökszentmiklósi Jártató zenekarnak köszönhettük.

A záró tánc a 8. osztályosokat illette meg, akiket Szecskó Alfréd intézményünk vezetője búcsúztatott, bízva abban, hogy sokan fogják folytatni ezt a szép hagyományt.

Köszönjük minden kedves vendégnek, hogy megtekintették ezt a gazdag, színvonalas műsort. Nagyon hálásak vagyunk azoknak a magán személyeknek, kollégáknak, cégeknek, akik anyagilag vagy egyéb formában segítették munkánkat.

Dobos Lászlóné

 

Oldalak