Beszámolók

ÖKO-iskola

Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban

„Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban” EFOP-3.2.3-17-2017-00012 pályázat keretében a pedagógus munkatársak által megszerzett informatikai kompetenciákat a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészet Kiskulcsosi Áltatalános Iskolában a teljes oktatási folyamatban kívánjuk alkalmazni.

Szeretnénk, hogy a műszaki, természettudományos területek hangsúlyt kapjanak, ezért elsősorban a matematika területén szeretnénk továbblépni, oktatási módszereinket és egyben eszközeinket is korszerűsíteni.

A matematikai megismerés támogatása területén kitűzött céljaink:

 • a matematika tantárgy népszerűségének növelése,
 • a matematika élményszerű megismerésének, elsajátításának támogatása, digitális kompetenciák fejlődése,
 • a műszaki tudományok iránti érdeklődés felkeltése, tanulmányi eredmények javulása.


Matematikai megismerés támogató módszerek

A matematika tanítás fő elemei: a megfigyelés, mérés, logikai összefüggések megkeresése, indukció, dedukció, variáció, tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, felfedező tanulás, gyakorlatorientáltság, tudás, ismeret elmélyítése, kreativitás fejlesztése.

A program keretein belül minden évfolyam matematika tantárgyában (a geometriában, az algebrában, a táblázatkészítésben, a grafikus ábrázolásban, a statisztikában és az analízisben) történik a megvalósítás.

A program keretein belül 1-8. évfolyam matematika tantárgyában alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése történik. A fent említett tevékenységek minél intenzívebb alkalmazásához a digitális eszközök használata szinte már elengedhetetlen, hatékonysága pedig kétségbevonhatatlan. A tanórák 40 százalékában interaktív, digitális tartalom megvalósítása történik. A megvalósított tananyaghoz digitális óravázlat, interaktív anyag, illetve megoldókulcs készül. A használható alkalmazások lehetőségeinek bemutatása, illetve a munkaformákra tett javaslat is megjelenik a tartalmakban. Az értékelés lehetőségeinek bemutatása kiemelt figyelmet kap az óratervek során.

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. Digitális tananyagok elérési lehetőségének biztosítása által a pedagógusok érdeklődésének felkeltése történik. A diákok életkori sajátosságaihoz alakított interaktív tananyagok, feladatlapok készülnek.

A digitális eszközök használata fontos feladat, melyet indokolttá tesz, hogy:

 • megfelelően motivál,
 • erősíti a tevékenységközpontú munkaformát,
 • kollaboratív tanulásra ad lehetőséget,
 • lehetőséget ad a kooperatív technikák minél szélesebb körű alkalmazására, segítségével többféle kompetencia fejleszthető,
 • támogatja a hatékony tanulási technikák megismerését és elsajátítását,
 • a digitális készségek jól hasznosíthatók a munka világában, csökkentik a digitális leszakadást.

1-4. évfolyamon cél:

 • alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése;
 • digitális eszközök alapszintű használata.

 
5-8. évfolyamon cél:

 

 • kompetenciafejlesztés digitális eszközökkel;
 • digitális írástudás;
 • hatékony információkeresés;
 • rendszerezés digitális eszközhasználattal;
 • az informatika oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használatorientált megjelenése;
 • digitális tér, internethasználat biztonságossá fejlesztése.

Beszerzésre kerülő eszközök:

 • Interaktív felület 70”     4 db
 • Epson EB-U05 FHD projektor    4 db
 • Interaktív kijelző 70”    1 db
 • PC modul az interaktív kijelzőhöz    1 db
 • Laptop    1 db
 • Tablet    52 db
 • Tablet tároló / töltő    1 db
 • Router    2 db
 • NetSupport DNA EDU Pack B szoftver licensz     38 db
 • Adobe Acrobat DC Pro szoftver licensz    14 db
 • ESET Endpoint Antivirus Business Edition szoftver licensz    36 db

Futóné Szabó Margit

tagintézmény-vezető

 

Látogatás a Fazekas Tájházban

A Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló „Őselemek: föld, víz, tűz, levegő” című éves programunk részeként a Fazekas Tájházba látogattunk, ahol a kerámiakészítés lépéseivel ismerkedtünk. A látott remekművek elkészítéséhez mind a négy elemre szükség van. A Kováts-Tehetségpont tagjai érdeklődőek, tájékozottak voltak.

Történelem vetélkedő

A Kováts Mihály Emléknapok keretében a "Török világ Magyarországon" című vetélkedő zajlott ma a Kováts Tagintézményben, Marik Mátyás tanár úr szervezésében. Változatos feladatokat kaptak a csapatok, pl. puzzle, keresztrejtvény.

A sportszerű küzdelem eredménye:

 1. KÁIAMI Kiskulcsosi tagintézmény
 2. KÁIAMI Kováts tagintézmény
 3. KÁIAMI Kiskulcsosi tagintézmény
 4. Györffy István Katolikus Általános Iskola csapata

Gratulálok a hetedikes diákoknak és felkészítő nevelőiknek!

Köszönet a zsűri és valamennyi segítő kolléga munkájáért!


 

Kováts Mihály Emléknapok

A Kováts tagintézményben a pénteki, a jövő heti Kováts Mihály Emléknapok rendezvényeire készültek a kicsik is, Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény-vezető irányításával Kováts Mihályról tanultak.

A Tehetségpont az Erzsébet-ligetben

A Csoportos tehetséggondozó pályázat utolsófoglalkozását tartottuk az Erzsébet-ligetben

Téma:

 • Hogyan viselkedjünk az erdőben?
 • Séta a lombkoronasétányon, a tanösvényen, a kiállított tablók anyagának megismerése.
 • Az erdő növényeiről, állatairól játékos csapatverseny.
 • Ősi és napjaink korszerű tájékozódási technikái. 
 • Tájékozódási futóverseny lebonyolítása, páros munkában.

A legügyesebb párosok, illetve csapatok a Kováts-Tehetségpont ajándékait kapták.

Köszönöm Horváthné Pardur Tünde Róza, Nagy Éva tanárnők és Lévai Kálmán segítségét, a sajtó érdeklődését!

Környezetverseny Kiskulcsoson

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”
Orbán Tamás

Hagyomány iskolánkban, hogy a 4. osztályos tanulók környezetismereti versenyen mérik össze tudásukat. Erre a rendezvényre, az idén 2019. április 30-án került sor. A verseny célja, hogy ismerjék meg, szeressék és védjék is a természetet a felnövekvő generáció tagjai.

Változatos, érdekes feladatokkal kellett a gyerekeknek megbirkózniuk. A zsűri folyamatosan javította és értékelte a megoldó lapokat, az elért pontokat kivetítőn követhették nyomon a résztvevők. TOTO, keresztrejtvény, villámkérdések, filmes feladat, térképismeret, igaz-hamis állítások eldöntése tette izgalmassá a versengést. A szokásos feladatok mellett, követve a hagyományokat, egy téma kapott kiemelt szerepet. Az idén a 2019-as év madara: a gólyatöcs, az év hüllője: az foltos szalamandra, az év emlőse: az eurázsiai hiúz részletesebb megismerése volt a kitűzött cél. Az eredményhirdetésig beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk és vendégül láttuk a gyerekeket és tanítóikat.

A díjakat Plósz Csilla Margit a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és Futóné Szabó Margit tagintézmény-vezető adta át.

1. helyezett: Darabos Lehel / Györffy István Katolikus Általános Iskola

Felkészítő tanára: Molnárné Tőkés Éva

2. helyezett: Rácz Anna / Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Hegedűsné Fórián Annamária

3. helyezett: Orbán Lili / Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Hegedűsné Fórián Annamária

4. helyezett: Fekete Loretta / Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Törőcsikné Magyar Erika

Köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűritagok munkáját!

Cserés Gabriella és Hegedűsné Fórián Annamária

Újabb fizikavarázslat

A Fizika körösökkel kísérleti bemutatót tartottunk a Kis-Táncsics ovisainak. Remekül sikerült a bemutató. Ügyesek voltak a Kováts-os diákok és aktívak, érdeklődőek az ovisok. Több szülő is csatlakozott a csoporthoz, ami külön elismerés volt a számunkra.

Köszönjük Andrási Tiborné Edit intézményvezető helyettes óvó néni meghívását, a kedves fogadtatást! A Fizika körösök munkáját, hozzáállását nagyon értékelem!

Lévainé Kovács Róza

intézményvezető-helyettes

szakkörvezető

Harmadik foglalkozás - szövés

A Csoportos tehetséggondozó programunk részeként a szövés alapjaival ismerkedtünk a Kiskulcsosi tagintézményben, Moldvai Katalin segítségével.

Köszönjük a hasznos tanácsokat, az útmutatást!

Az időkitöltőnek szánt gyöngyfűzés még mindig igen népszerű. Most is sok karkötő készült.

 

Csipkeverés, tűnemezelés

A 'Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására' kiírt pályázati programunk 4. foglalkozásán a csipkeveréssel és a tűnemezeléssel ismerkedtünk a Kiskulcsosi tagintézményben. Ez utóbbi technikával poháralátétek készültek húsvéti motívumokkal, vagy egyedi tervezésű mintával. Emellett többen folytatták a múlt alkalommal megkezdett szövést, de akadtak olyanok, akik még mindig a gyöngyfűzésben lelték örömüket. A kiállított darabok között az egyik diák dédmamájának alkotásait is megcsodálhattuk. Köszönjük a sokoldalú segítő szakemberek munkáját! Most Pinczésné Soós Gyöngyi csipkeverőként és lánya, Pinczés Ágnes tűnemezelőként mutatkozott be.

Oldalak