Beszámolók

Fényképek: Kisállatkiállítás

 

Molnár Anna Matematika Emlékverseny 2014.

Csellistaverseny

A XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny területi válogatóján 2014. október 12-én három csellista növendékkel vettünk részt, Debrecenben. A versenyre való felkészülés hosszú és fáradságos volt, a gyerekekkel már a nyári szünetben is sokat gyakoroltunk. Szeptemberben pedig szinte mindennapos volt a hangszeres óra, zongorás próba, illetve az otthoni készülés.

A befektetett munka megérte, hiszen mindhárom csellista magas színvonalú és a zsűri szerint zeneileg is nagyon érett produkciót mutatott be. Ez a véleményük a kapott pontszámokban is tükröződött.

A megszerezhető 60 pontból Kovács Balázs /II. korcsoport/ 56, Kovács Luca /III. korcsoport/ és Tóth Tina /IV. korcsoport/ 50 pontot szereztek. A verseny magas színvonalát jól mutatja, hogy az országos döntőbe csak azok a gyerekek juthattak tovább, akik legalább 53 pontot kaptak a zsűritől. (A legutóbbi, 3 évvel ezelőtti versenyen 50 pont volt a határ.)

Kovács Balázzsal tehát készülünk a folytatásra és az eddig elsajátított három zenemű mellé még két zongorakíséretes darabot tanulunk meg.

Köszönöm zongorakísérőnk, Zbiskó Zoltánné odaadó munkáját, mellyel segítette a gyerekek felkészülését és sikeres szereplését. Hálás vagyok a szülőknek is, akik biztatták a gyerekeket és óriási köszönet a három tehetséges csellistámnak, akikkel ezt az élményt átélhettem.

Urbánné Tóth Klára

Maradj Talpon!

Tagintézményünk Diákönkormányzata 2014. november 6-án a felsős tanulók részére vetélkedőt szervezett. Nagy örömmel vettek részt a diákok e rendezvényen. Kíváncsian várták, vajon hogyan valósul meg a televízióban már jól ismert Maradj Talpon! vetélkedő Kiskulcsoson.

Ferencziné Varga Ildikó vezetésével közel 90 kérdés tette próbára a versenyzők tudását. A pénznyeremény helyett tárgynyeremény várt jutalmul a legügyesebbekre. Kapitány András, Fodor Enikő és Kun Tamás maradtak talpon a legtovább.

Vidám, családias, jó hangulatban telt a délután. A gyerekek jövőre is szeretnék, ha újra megrendezésre kerülne e fergeteges vetélkedő.

Köszönöm Ferencziné Varga Ildikó és Györfi Zoltán segítségét!

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot
segítő- nevelő

NTP-MTI-13-0146_pályázat megvalósítása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben" című felhívásra jelentkezett a Kováts-Tehetségpont. Az NTP-MTI-13-0146 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „A víz Karcag életében” című pályázatunk az oktatásért felelős miniszter döntése alapján 900 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Bővebben

Őszi munkák a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény kertjében

Az elmúlt tanévben a Kováts-Tehetségpont Biológia körös diákjai Csontosné Szilágyi Erzsébet tanárnő irányításával konyhakertet alakítottak ki a tagiskola udvarán. Az NTP-MTI-13-0146 nyertes pályázatunk része volt a kertészkedés.

A víz Karcag életében - A kutatástól a Tehetségnapi előadásig - címet viselő projekt megvalósítása alatt paradicsomot, karalábét, petrezselymet, padlizsánt, babot palántáztunk, vetettünk. A koktélparadicsom termelése volt a legsikeresebb. Beneveztünk „A legszebb konyhakertek” mozgalomba. A kapott díjat a kert fejlesztésére fordítjuk.

A napokban megtörtént a kiöregedett növények eltávolítása, most a talajmunkák, a kerttisztítás van folyamatban.

Jó munkát és bőséges termést kívánok a kertet gondozó 8.a-s lányoknak!

Lévainé Kovács Róza
intézményvezető-helyettes

Madárijesztők Kiskulcsoson

Október hónapban a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének diákönkormányzata madárijesztő készítő versenyt hirdetett. Szép számmal érkeztek alkotások. Lehetett egyéni, páros és csoport munkában is nevezni a felhívásra.

Az eredmények a következők lettek:

  • 1. hely Suba Viktória, Suba Orsolya, Suba István  legéletteltelibb  madárijesztője
  • 2. hely Tóth Olivér  legkukoricásabb madárijesztője 
  • 2.   hely Doma Dominik és Doma Petra Dorina  legvagányabb madárijesztője 
  • 3. hely Beregszászi Flóra  legszínesebb madárijesztője
  • 3. hely Fülöp Anikó Csenge  legtermészetesebb madárijesztője  

Különdíjasok

  • Láposi Luca   legaranyosabb madárijesztője 
  • Németh Timóteus  legmadarasabb madárijesztője
  • Székely Márk   legdühösebb madárijesztője 

Szép munkát készített: Fülöp Ferenc István, Fülöp Zsuzsanna és Kun József.

Gratulálunk!
Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot segítő nevelő

Tehetséggondozó foglalkozás a Csokonai Könyvtárban

A diákoknak, a pedagógusoknak segítség, kiváló lehetőség, hogy intézményünkben külön órákon, kiscsoportban, differenciáltan foglalkozhatunk a tanulók felzárkóztatásával, személyiségük fejlesztésével, a tehetséges tanulók tudásának gazdagításával.

A tudás nélkülözhetetlen kelléke a pontos, gyors, értő olvasás, az információhordozók helyes használatának ismerete. E képességek fejlesztése, az olvasás szeretetére nevelés érdekében a Györffy István Általános Iskolai Tagintézmény 2.a osztályos tanulóiból álló tehetséggondozó  csoportom tagjaival október 8-án, a népmese napjához kapcsolódóan ellátogattunk a városi Csokonai Könyvtárba.

Itt Szabó Péterné Kati néni könyvtári foglalkozás keretében mélyítette, gazdagította a tanulók könyvtárral kapcsolatos ismereteit, mesékről szerzett tudását, majd egy kedves, tréfás mese előadásával jutalmazta meg a gyerekeket.

Természetesen Bölcs Bagoly is velünk volt, ő sem maradhatott ki a tevékenységekből. Az érdekes, játékos, vidám hangulatú óra végén a gyerekek egy könyvjelzőt készíthettek, amin megörökítették, és így haza is vihették a bölcsesség, az okosság, a tudás jelképét, a bölcs baglyot.

Szabó Edit
tanítónő

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja, a magyar nemzet gyásznapja. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

A Györffy István Általános Iskolai Tagintézmény Kossuth téri telephelyén tanuló alsó tagozatos diákok a „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” alapítvány támogatásával felújított iskolarádión keresztül emlékeztek meg az 1848-49-es szabadságharc mártírjairól. A 2. a osztályos tanulók megemlékező műsorát hallgatván „olyan hősök előtt tisztelegtünk, akik megértették a kor, 1848-49, a pillanat feladatát és vállalták azt”.

Köszönöm kilenc kisdiákomnak a felkészülés során tanúsított szorgalmas munkát, a példaértékű szereplést.

Szabó Edit
tanítónő

Október 23-i megemlékezés

Tagiskolánkban 2014. október 22-én emlékeztünk meg 8. osztályos tanulóink szereplésével az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulójára.

Köszönöm diákjaimnak a lelkiismeretes felkészülését, helytállását, további szép sikereket kívánok számukra!

Horváthné Pandur Tünde Róza - felkészítő tanár

Oldalak