Beszámolók

VI. Roma projekt hangszerbemutatóval

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény tanárai 2015. április 9-én ellátogattak az Arany János Általános Iskolába, ahol a VI. Roma projekt keretében hangszerbemutatót tartottak. A gyerekek megismerkedhettek a különböző furulyákkal, a trombitával – ez utóbbit Kabai Sándor növendékünk szólaltatta meg. A vonós hangszercsalád mellett a különböző ütős hangszerek is bemutatásra kerültek. Nagy sikert aratott a gyerekek körében a közös éneklés, melyet ők maguk kísérhettek hangszerekkel. A program végén együtt adtuk elő a Cigány himnuszt, mely szép zárása volt ennek a jó hangulatú rendezvénynek.

Soós Pálné

Happy-hét

Happy–hét programok:

1.  Vízizsaru szolgálat.

A vízizsaruk minden szünetben figyelmeztették a gyerekeket a vízfogyasztásra. Felmérték, hogy ki az, aki cukros üdítőt hozott.

2.  Víz szó kirakása gyerekek segítségével.

Nagyon izgatottan várták a gyerekek, hogy részesei lehessenek ennek a programnak. Többen kék felsőben jöttek.

3.  Rajzpályázatot hirdettünk. A legszebb munkákból kiállítást szerveztünk. Rengeteg munka érkezett.

4.  Több osztály is feladatlapokat oldott meg a Happy-héttel kapcsolatban.

5.  Nagy sikert aratott a Most mutasd meg! nevű játék. Némán elmutogatták a társaiknak a kapott kifejezést, melyek a víz fogyasztásával kapcsolatosak voltak.

6.  Ellátogattunk a víztoronyhoz és beszélgettünk róla, hogy miért is kell a városnak. Körbejártuk, megcsodáltuk.

7.  Kékre festettük a tenyerünket és azzal festettünk vízcseppeket.

8.  Tartottunk az udvaron  „vízi aerobic-ot”

Nagyon élvezték a gyerekek a közös tornát.  Utána jó nagyot ittunk az ivó kutakból.

9.  Készítettünk poháralátétet. Egyedi díszítéssel.

10.  Kérdőíveket töltöttünk ki, hogy ki miből mennyit iszik.

11.   Csak ittuk és ittuk a vizet.

12. A hét zárásaként délután rendeztünk egy ügyességi versenyt. A gyerekek talán ezt élvezték a legjobban. Többféle versenyfeladat volt. Pl.: Vízzel való futás, kanállal hordd át a vizet!, ronggyal vidd a vizet!, Vízzel való egyensúlyozás…

A nyertes csapat kapott 2 üveg ásványvizet, amit a játék után rögtön el is fogyasztottak. A 2. helyezett pedig egy üveg ásványvizet kapott.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat a hét során. Sikerült felhívni a figyelmüket a vízfogyasztás fontosságára. Úgy érzem sikeresen zártuk a programot.

 

Helyesírási verseny

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye január 28-án 3. alkalommal szervezte meg a Városi Helyesírási versenyt és ÖKO-tárgy készítő kiállítást. Ez utóbbi pályázati felhívásra kb. 90 ötletes munka érkezett, főként parafából. A helyesírásban jeleskedő 2-3-4. évfolyamos diákok is szép számmal voltak, negyven fő nevezett.

 

Bolondos Nap

Április elseje a bolondság, a tréfálkozás, a jókedvű átverések napja. Ilyenkor sok minden megengedhető. A viccesebb kedvűek „rettegésben” tartják embertársaikat beugratásaikkal.
Az ötletes tréfákon azonban nem illik megsértődni, mert a jól irányzott poénok frissítően hatnak az emberre.

Ezen a tavaszi szünet előtti napon a Kiskulcsosi Tagintézmény nevetéstől, kacagástól volt hangos. Volt, aki pizsamában, strand papucsban, gumicsizmában érkezett az iskolába.
Ugyanis a diákönkormányzat meghirdette a legtréfásabb osztály versenyét, melyen minél viccesebben kellett az osztályközösségeknek beöltözni. Ezen kívül verset, viccet kellett elmondani, de lehetett énekelni is.

Voltak, akik csipesszel díszítették magukat, mások fordítva vették fel a pulóvert és a hátitáskát. A „parasztnak” öltözött osztály vödörrel, lapáttal felfegyverkezve érkezett.

A zsűri a tanulókat a következőképpen jutalmazta:
Alsó tagozat                                                   Felső tagozat
I.hely 2.osztály                                               I.hely 7.osztály
II. hely 4.osztály                                            II.hely 8.osztály
III.hely 1.osztály                                            III. hely 6.osztály
IV.hely 3.osztály                                            IV.hely 5.osztály

Gratulálunk az osztályoknak és a pedagógusoknak!             

Veres Henrietta Katalin    
Dök segítő pedagógus

 

A Magyar Kultúra napja

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.” Kosztolányi Dezső szavait mélyen átérezve szavaltak a Kováts Mihály Tagiskola lelkes diákjai kis fellépésükön, melyet a Magyar Kultúra napján adtak elő, azon a napon, mely méltán nyerte el létjogosultságát 1989-ben. A szavalatok mellett elhangzottak saját gondolataik is, melyek az anyanyelv iránti tiszteletükről, alázatukról tettek tanúbizonyságot:  

„Én nagyon szeretem és tisztelem az anyanyelvemet. A mi nyelvünk a legeslegszebb a világon, és én is ezen a nyelven beszélek, beszéltem és fogok beszélni, amíg csak élek.” Múltunk, jelenünk, jövőnk, gyökereink és hagyományaink a nyelvben élnek tovább. Az egyetlen, amit bizton átörökíthetünk. Iskolánk egyik öntudatos magyar diákja ekképp fogalmazta meg a jövőről, a nyelvről alkotott gondolatait: „Az én anyanyelvem az én múltam. Az én jövőm is ebben a nyelvben van, ebben az országban. Nem akarok más állam polgára lenni, csak magyar.”

Az évfordulón egy új kezdeményezés indult el Együtt szaval a nemzet címmel, melynek célja, hagyományaink ápolása, nemzeti öntudatunk erősítése, de egyben az összetartozás jelképe is. Világszerte csatlakoztak a Himnuszt és a Szózatot szavaló diákok, csoportok, iskolák, melyből mi sem maradhattunk ki. Külön dicséretet érdemelnek ötödikes tanulóink, akik kellő alázattal tettek eleget a kihívásnak. Kicsik és nagyok együtt szavalták a magyarságunk ékes bizonyítékaként szolgáló, dicső múltunkat megszólaltató és jövőnket rejtő költeményeket.

Happy-hét

Március 22-e nagyszerű alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, értékeljük, mit is jelent számunkra a víz. Ezen alkalom kapcsán került megszervezésre a Kováts Mihály Tagiskolában a Happy-hét, mely a víz fogyasztásának népszerűsítésére, a vízkészletünk megbecsülése iránti igény kialakítására irányult.

Tantárgyi kereteken belül igyekeztünk a vizet központi fogalommá tenni a tanórákon. Informatika foglalkozásokon interaktív játékokat végeztek a gyerekek, természetismeret órán előtérbe került a víz emberi szervezetben való jelentősége, a természetbeni körforgásának jelensége, annak szükségessége. Kötött és kötetlen foglalkozásokon beszélgettünk a vízről, az emberi szervezet vízháztartásáról, a víz hasznosságáról és szükségességéről, elképzeltük, milyen volna az élet víz nélkül.

Törekvésünk, miszerint óvnunk kell a vizeinket, gazdaságosan használni, eredményesnek bizonyult, hisz mind a rajzpályázatra készült művek, mind az esszéjellegű fogalmazások arról tesznek tanúbizonyságot, hogy gyermekeink tudatos vízhasználók. Projektünk csúcspontja március 26-ára datálható, amikor is tanítványaink, alsó és felső tagozatosok egyaránt, megelevenítették a VÍZ szót, az alkalomhoz illően kékbe öltözködve. Ugyancsak ezen a napon határozott és tettre kész vízirendőreink járták az iskolát azt ellenőrizve, hogy melyik osztály milyen arányban fogyaszt vizet. Az alsósok nagyon jól vizsgáztak, a felsősök közül az 5/b osztály vitte a pálmát.

„Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” Saint-Exupery szavai maradéktalanul rávilágítanak arra, hogy víz nélkül nincs élet, nekünk embereknek állandó feladatunk megőrizni vizeink tisztaságát, tudatosan használni a rendelkezésünkre álló vízkészletet. Ennek a felelősségnek a magját sikerült elültetnünk tanítványaink gondolatvilágában, értékrendszerében, hogy a jövő nemzedékének ugyanezt át tudják örökíteni.

Torkos Carmen

 

Húsvéti alkotópályázat

2015. április 2-án, csütörtökön a városi Húsvéti alkotópályázaton a következő szép eredményeket érték el a Kiskulcsosi Tagintézmény diákjai:

1. helyen Fülöp Gábor 5. osztályos és Fülöp Ferenc 6. osztályos tanulóink végeztek.

2. helyezett lett Csiki Patrícia és Márki Barbara 6. osztályos tanuló.

Különdíjban részesült Nagy Dorottya az 5. osztályból.

Felkészítő pedagógusuk Kiss-Andrási Erika tanítónő. Gratulálunk,

További szép eredményeket kívánunk Nektek!

Ragadozómadár bemutatók

Györffy
Kiskulcsos
Kováts

 

HAPPY-hét rendezvények a KÁIAMI Györffy Tagintézmény felső tagozatán

Részt vettünk a Kiskulcsosi Tagintézményben szervezett vetélkedőn. A tanulóink plakátokat készítettek. Az óraközi szünetekben (március 25-én és 27-én) az udvaron felsős tanulóink víz és H2O feliratban rendeződtek. A tanórák keretében beszéltünk a vízfogyasztás fontosságáról és vizeink védelméről.               

A programok felelőse felső tagozaton: Rusóiné Szabó Magdolna és Birizló Csaba.

 

Happy-hét Kiskulcsoson

Március 23-27-ig rendeztük meg a Happy-hét programjait iskolánkban. Mottónk: „Az vagy, amit megiszol”.  Tanulóinkkal egész héten az ivóvíz-fogyasztás fontosságát hangsúlyoztuk.

Tanórákon beszélgettünk a víz és egyéb folyadékok fontosságáról. Vízi zsaruk járták az iskola diákságát, ivóvizet kutatva. Rádiós vetélkedőt tartottunk a vízzel kapcsolatban, ahol a gyerekek nagyon aktívan válaszoltak a kérdésekre. Iskolánk apraja- nagyja kék ruhába öltözött, figyelemfelhívás céljából. Plakátokat rajzoltak a gyerekek, melyet szóban értékeltünk. Játékos vetélkedőt szerveztünk a felsős tanulóknak, akik a Diákönkormányzat jóvoltából ásványvizet fogyaszthattak és kis jutalomban részesültek. Ennek a vidám rendezvénynek a Györffy és a Kováts tagintézmény egy-egy csapata is részese lehetett.

Mester Anikó

Oldalak