Beszámolók

Néptáncoktatás a Györffyben

A Györffy István Tagiskolában nagy népszerűségnek örvend a néptánc oktatása, melyet heti egy órában tanulnak diákjaink minden évfolyamon. Délutáni szakköri keretek között is van lehetőségük a gyerekeknek mind alsó, mind felső tagozaton jobban elmélyülni a tánc szépségében.

A néptáncot tanuló diákok igazi közösségé formálódnak az évek során. A néphagyományok felelevenítése, a táncok megismerése megtanulása során fejlődik a gyermekek személyisége.
Iskolánk hagyományaihoz ragaszkodva, ebben az évben is megrendezésre került a XV. Györffy Néptánc Gála. Ezen a délutánon közel 400 gyermek táncolt, a talpalávalót a Pipás zenekar húzta.

Tanulóink közül sokan oszlopos tagjai a Déryné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár Árendás, Bokréta és Pántlika néptánccsoportjainak. Városunk nagyrendezvényein több alkalommal színesítették a programot táncukkal iskolánk diákjai.

 

„Ifjú szívekben élnek tovább” –ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Így emlékeztünk történelmünk sorsfordító napjaira 2013-2014-ben

2013.október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. a köztársaság kikiáltásának 24. évfordulójára emlékeztünk ünnepi projekt keretében.

A megemlékezés 10 helyszínén a 8. évfolyam tanulói változatos, interaktív módszerekkel ismertették meg alsóbb éves társaikkal az 1956-os eseményeket. Az osztályok forgószínpad szerűen járták be az 56-ot idéző helyszíneket, ahol egyénileg vagy csoportosan adhattak számot a megszerzett tudásukról. Tanulóink sok érdekes 1956-os ismeretre tettek szert. Dicséret illeti ezért azokat a 8. osztályos tanulókat, akik nagy szorgalommal és lelkesedéssel készítették elő és valósították meg a programot.

Munkájuk elismeréseként az ünnepi megemlékezésben közreműködő tanulókat Ecsedi Irén igazgatónő igazgatói dicséretben részesítette
A projekt megvalósításában Oroszné Millinkhoffer Rita, Rusóiné Szabó Magdolna és a nyolcadikos tanulók voltak elsősorban a segítségemre.

A projektre a tanulók már előző nap délelőtt „bemelegítettek” az „ 1956 méter futás” keretében, amelyet Rusóiné Szabó Magdolna és Kun László testnevelők szerveztek. 

Képes beszámoló a megemlékezésről:

 

„Őseink nyomában”

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és a Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett „Őseink nyomában” Területi Hon- és Népismereti Versenyre iskolánkból Kovács Ágnes 8. c osztályos tanuló nevezett be „Az állattartás régen és ma Karcagon” című pályázatával.

Az eredményhirdetésre Jászberényben a Szent István Egyetem Apponyi termében került sor, ahol a nyolcadik osztályos egyéni kategóriában második helyezést ért el a három megye pályázói közül.

Ági hatodik osztályos kora óta résztvevője volt a Györffy Napok helytörténeti pályázatának, és minden alkalommal kiemelt arany minősítést szerzett.

 

Gratulálok az elért eredményekhez és további sikeres kutatómunkát kívánok. Megköszönöm a családja támogatását.


Kovács Miklósné történelemtanár
Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája

Tehetséggondozás a Györffy Tagiskolában

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskola tehetséggondozás terén azt a célt tűzte ki, hogy tanulói tehetségét felismerve és arra odafigyelve alakítsa pedagógiai munkáját. Hatékonyságunkat leginkább a tanulók tanulmányi versenyeken elért sikerei alapján mérhetjük.

A Györffy István Tagiskola 2. b osztályából 8 gyermek jár tehetséggondozó foglalkozásra. A gyermekek nagyon érdeklődőek, motiváltak a foglalkozásokon.

2014. március 7-én mind a nyolc tanuló részt vett a Kisújszálláson megrendezett Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján.
Sikerrel jártunk, ugyanis Éliás László a 2. osztályosok között VI. helyezést ért el, és ezzel a gyönyörű helyezéssel ő lett a Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája /Karcag/ legeredményesebb versenyzője.

Az iskolai tehetséggondozás mellett rajz szakköri foglalkozást is tartok a tanulóknak. A különleges bánásmódú gyermekeknek itt lehetőségük van kibontakoztatni a bennük rejlő képességeket.

2014. április. 16–án a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI , Diákotthon és Gyermekotthon meghirdette az Észak-Alföldi Regionális Ki Mit Tud?- vetélkedőjét, ahol a gyerekek választhattak miben szeretnék magukat megmérettetni. (rajzverseny, versmondás, tánc..stb.)

A Györffy István Tagiskola 2. b osztályából Zoltán Csaba pályázott a rajzával, amit nagy lelkesedéssel készített. Munkájával regionális első helyezést ért el, és továbbjutott az országos döntőbe.

Szívből gratulálok sikeres munkájukhoz!

Nagy-Szentesi Anikó
tanító

Műsoros est

Több éves szép hagyománya az iskolának, hogy kétévenként bemutatkoznak diákjaink népes közönség előtt. Megmutatják az egyének és csoportok tehetségüket, táncos, játékos kedvüket szüleiknek, rokonaiknak.

2014. május 22-én zsúfolásig megtelt a nézőtér. Futóné Szabó Margit intézményvezető- helyettes köszöntő szavai után az énekkar műsora szólt. Zongorán kísért Koppány Mária művész tanár. Majd Csanádi Zádor és Sipos Patrik 7. o. tanulók marimba játékát hallhattuk. Doma Petra Dorina 2. o kislány mesét mondott. Gyökeres Mária Zsófia 4. o. tanuló zongorán játszott. A zenét kedvelő diákok sorát Varga László 6. o. hegedű száma és Sebők Lajos 6. o. klarinéton előadott műsora zárta.

Köszönet jár a zenetanárok színvonalas felkészítő munkájáért.

Iskolánkban évek óta van néptánc oktatás. Vargáné Molnár Éva tanítónő 1-2. osztályos csoportja kedves színfoltja volt az estének. Oroszné Millinkhoffer Rita táncpedagógus a 3-4. osztályosokkal készült egy szép üveges tánccal. Fazekas Dominik 6. osztályos tanuló évek óta néptáncos, most saját koreográfiáját láthattuk.

Nagy siker volt az 1. osztályosok modern tánca, melyet Ferencziné Varga Ildikó tanítónő tanított be. Kovács Lászlóné 3. osztályos tanulói matróztáncot adtak elő. Nagyon jól mutattak a színpadon a kisdiákok. A 4. osztályosok, Kiss-Andrási Erika tanítónő tanítványai, látványosan megidézték a nyarat. Vastaps kísérte előadásukat.

Rövid szünet után a II. részt a 2. osztályosok retró bulija nyitotta, Dr. Szabó Jánosné tanítónő igazi retro hangulatot varázsolt a színpadra. A felső tagozatos tanulók tánccsoportjának charleston tánca nagyon színvonalas volt. Két 7. osztályos fiú, Sarkadi Bence és Varga Gábor osztálytársaiknak tanítottak be egy remek modern táncot. Az 5. osztályosok zenés torna c. műsora megmosolyogtatta a közönséget.

Csányiné Nagy Julianna tanárnő készítette fel a gyerekeket. A 8. osztályosok válogatást adtak elő az elmúlt évek produkcióiból. Így búcsúztak el tanáraiktól és diáktársaiktól. A megható búcsúdal többeknek könnyeket csalt a szemébe. A műsorszámot Nagy Éva tanárnő és Csányi Sándor tanította be.

A műsoros est zárásaként színpadra vonultak a szereplők és egy közös dallal fejeződött be az este.

Köszönetet érdemel minden szereplő, minden felkészítő, minden segítő, akik lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a színpompás este megrendezéséhez. Szép volt Kiskulcsos!

Lakatos Mihályné
tanítónő
Kiskulcsosi Tagiskola

Te Szedd 2014

Kétezer-tizennégy május egy szombatján

A mi iskolánk előtt gyülekeztünk mind,

Egy nemes célért indultunk mi útnak:

Az eldobott szemetet gyűjtöttük be kint.

Szétszóródtunk aztán, ki-ki merre ment,

Ügyesek voltunk, húsz zsáknyit összeszedtünk.

És vígan indultunk haza,

Karcag megtisztult mögettünk.

(Éliás János 8.b 2014. május 10.)

 

 

XXII. Kováts Mihály Emléknapok

Idén 22. alkalommal emlékeztünk meg névadónkról, Kováts Mihály  huszár ezredesről. A Kováts Mihály Emléknapok nemcsak az iskolánk történetébe épült be  szervesen, hanem kicsit Karcag város életébe is. Tanulóink, a szülők, a kollégák lelkes készülődése mellett mindig magunk mögött tudhatjuk az Önkormányzat, a Kováts Mihály Baráti Társaság és több más társadalmi szervezet támogatását is.

A rendezvénysorozatnak már kialakult forgatókönyve, mondhatni hagyománya van. Idén május 9-én délelőtt a karcagi hős volt szülőházához közel kialakított emlékhelynél zajlott rövid műsorral egybekötött koszorúzás. Az ezredes életére, halálára Pánti Ildikó képviselő asszony emlékezett, Madar Krisztián (5.b) trombitán játszott, iskolánk énekkarát is meghallgathatták az egybegyűltek.

Délután a Múzeumpark volt a színhely. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének ünnepi beszéde után a Kováts Mihály Emlékérem átadására került sor. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő a hős ezredes emlékének két évtizedes példamutató ápolásáért vehette át a Baráti Társaság elnökétől, dr. Fazekas Sándor miniszter úrtól.

A Bodó házaspár alapította Bodó-díjak átadásának is évtizedes hagyománya van. Idén Kovács Orsolya, Szabó Dorina, Szakáll Ágnes és Örsi Imre végzős tanulóink részesültek a megtisztelő elismerésben.

Az ünnepséget iskolánk színvonalas irodalmi, táncos műsora zárta. Csak gratulálhatunk a gyerekeknek és az őket felkészítő nevelőknek: Keserűné Ébner Tünde, Vassné Szűcs Edit, Oroszné Millinkhoffer Rita tanárnőknek.

A megemlékezés után Györfi Sándor szobrászművész nyitotta meg Bodó Sándor festő- és éremművész  Nagykun Múzeumban kiállított tárlatát.

Ugyancsak hagyomány az emléknapok keretében megrendezett Kováts-bál, amelyre most 10-én, szombaton került sor. A jól sikerült estéért köszönet a résztvevőknek, támogatóknak, a szervezőknek, a műsorral kedveskedő felnőtteknek, gyerekeknek!

Május 12-én  a Kováts Mihály tiszteletétere rendezett váltó futóverseny zajlott le hat iskola egyenként hatfős csapatai közt. Ennek összefogója, szervezője Jobbágyné Ungvári Sára kolléganőnk volt. A dobogós helyezések: 1. Nagykun Református Általános Iskola 2. KÁI Györffy István Tagiskolája 3. KÁI Kiskulcsosi Tagiskolája. Gratulálunk nekik!

Május 15-én zártuk a Kováts Mihály Emléknapok programsorozatát  a város művelődési házában megrendezett kulturális estünkkel. A paletta roppant színes volt! A tizenegy különféle műfajú, stílusú, csoportos vagy egyéni produkciót a közönség nemegyszer vastapssal jutalmazta. Külön köszönjük az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben dolgozó kollégáinknak a hangszeren játszó kovátsos gyerekek színvonalas felkészítését!

A nagy futamon jártunk

Idén második alkalommal rendezték meg Budapesten, a Lánchíd környékén a Nagy Futam nevű légi és aszfaltshowt. Az Erzsébet-program által meghirdetett nyertes pályázatunknak köszönhetően a Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolájának tanulói közül 19-en vehettünk részt a rendezvényen.

A vonatunk a reggeli órákban indult. A programok 11 órakor kezdődtek. Mi odaértünk időben és elfoglalhattuk a számunkra kijelölt helyet az Országház külső lépcsőin. Az eseményeket kivetítőről és élőben követhettük.

A megnyitó után Besenyei Péter műrepülő világbajnok felszállt az Erzsébet hídról és lélegzetelállító produkciót mutatott be.

A délelőtt folyamán fantasztikus légi bemutatók voltak. A 13 órától 14 óráig tartó szünetben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium éttermében nagyon finom ebéddel vártak bennünket a szervezők.

Ebéd után 14 órától, Daniel Ricciardo és David Coulthard vették birtokba a Duna-partot autóikkal. A délutáni órákban ott volt Baumgartner Zsolt és Talmácsi Gábor is. A nagyszerű programot Felix Baumgartner és az Infinity Red Bull Racing pilótái zárták.

A vonatunk 18 óra 28 perckor indult Karcagra. A nap folyamán mindenki nagyon jól érezte magát és jól el is fáradtunk.

Köszönjük Szabó Andrea és Szabó Gabriella tanárnőknek fantasztikus élményt!

A 6.b osztály tanulói

Városi Környezetismereti Verseny

2014. április 29-én, a Kiskulcsosi héten rendeztük meg a Városi Környezetismereti Versenyt 4. osztályosok számára. A gyerekek hét fordulóban mérhették össze tudásukat ezen a délutánon.

A következő eredmények születtek:
1. hely  Gyökeres Mária Zsófia (Kiskulcsosi Tagiskola, felkészítő tanára: Kiss-Andrási Erika)
2. hely Fülöp Gábor Dávid (Kiskulcsosi Tagiskola, felkészítő tanára: Kiss-Andrási Erika)
3. hely Kun László Ákos (Györffy István Tagiskola, felkészítő tanára: Csináthné Bakó Éva)
4. hely Gyarmati Zoltán (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, felkészítő tanára: Kozmáné Dénesi Gyöngyi)
4. hely Kovács Balázs (Györffy István Tagiskola, felkészítő tanára: Csináthné Bakó Éva)
5. hely Örlős Sándor (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, felkészítő tanára: Kozmáné Dénesi Gyöngyi)

Kiskulcsosi hét

Ebben a tanévben április végén rendeztük meg iskolánkban a Kiskulcsosi hetet. Mindennap különböző rendezvényekkel vártuk az alsós és a felsős tanulókat. Voltak szabadtéri és tantermi programok.

A alsós tanulóknál aszfaltrajzversennyel és rókavadászattal kezdődött a hét, ahol gyönyörű tavaszi képek készültek és nagyon sok rókát gyűjtöttek  Vargáné Évike, Lakatosné Évike és Kiss-Andrási Erika tanító nénik vezetésével. Ugyanezen a délután a felsősök a tornateremben 4 fős csapatokat alkotva HI-HI-HI vetélkedőn vehettek részt Ferencziné Varga Ildikó tanító néni vezetésével. Jó hangulatban telt a színvonalas feladatokkal tarkított vetélkedő. A legügyesebb az LSL csapata lett.

Másnap a kicsiket Szabóné Marika és Kovácsné Katika tanító nénik hívták, várták kerékpár ügyességi versenyre. Míg a nagyok floor-ball bajnokságon vehettek részt Királyné Zsuzsika és Ábrahám Zsolt tanár úr vezényletével. Cserés Gabika informatika versenyre várta a versenyzőket.

Sajnos az időjárás nem kedvezett a Kiskulcsos Kupa megrendezéséhez, mert az eső miatt elmaradt, de nagyon szeretnénk a későbbiekben megtartani!

A harmadik napon a labdáé volt a főszerep. Az osztályok labdajátékban mérték össze tudásukat. A délután folyamán Lőkös Zoltán tanár úr kölyök atlétikai bemutatót tartott.

Az utolsó előtti napon Városi Környezeti verseny volt, ahol más iskolákból érkezett tanulók is próbára tehették tudásukat. Cserés Gabika néni és Kovácsné Katika néni sok érdekes feladattal készült e versenyre. A felsősök egy része műveltségi vetélkedőn adott számot tudásáról, míg a többiek kerékpár ügyességi versenyen vettek részt Nagy Évike és Horváthné Tündike tanár nénik közreműködésével. A Kiskulcsosi Hét hulladékgyűjtéssel zárult.

Köszönöm a vezetőség, a szülők és a kedves pedagógus kollégák segítségét a programok megvalósításában.

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzat segítő-nevelő

Oldalak