Bemutató óra a 2. b-ben

Nagy esemény részesei voltak azok, akik részt vettek a Kováts Mihály Tagiskolában rendezett bemutató órán.

2012. február 1-én Fülöp Mária, az Apáczai Kiadó tankönyvszerzője tartott magyar nyelv és irodalom órát, a 2.b-ben. Az alsó tagozatos osztályok fele – ez az osztály is - kompetencia alapú oktatással tanul iskolánkban. Munkaközösségünk arra volt kíváncsi, hogy hogyan hasznosíthatjuk az Apáczai Kiadó tankönyveit a kompetencia alapú oktatás során.

Kihasználva ezt a páratlan lehetőséget, meghívtuk városunk valamennyi általános iskoláját a mai eseményre. Nagy örömünkre sokan tisztelték meg rendezvényünket. A gyerekek is és én is nagy izgalommal vártuk a mai napot.

Kíváncsiak voltunk a tanító nénire, akivel természetesen itt és most találkoztunk először. Amint megjelent közöttünk, a gyerekek azonnal elfogadták, és szinte ismerősként üdvözölték. A rendkívüli tapasztalattal rendelkező tanító néni, azonnal jó kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel, akik nagyon jól együtt tudtak dolgozni vele.

Egy komplex magyar nyelv és irodalom órát láttunk, amely mindamellett, hogy kapcsolódott a környezetismerethez, az olvasáshoz, a nyelvtanhoz, az énekhez, figyelmet és beszédkészséget is fejlesztett. Az óra nem nélkülözte az interaktív feladatokat sem, mely egyébként is a gyerekek kedvence. Az órán a gyerekek játékosan, de mégis átismételték, és a gyakorlatban alkalmazták a már korábban megtanult, nagyon fontos helyesírási szabályokat.

Észre sem vettük, és máris eltelt az óra. A gyerekek ügyesek voltak, és nagyon fegyelmezetten dolgoztak.

Én, mint osztálytanító, személy szerint elégedetten nyugtáztam, hogy kis tanítványaim már nagyon sok mindent tudnak. Örömmel láttam, hogy bátran dolgoztak, cseppet sem voltak megilletődve, melyben természetesen nagy szerepe volt az interaktív, játékos feladatoknak is. Mint pedagógus pedig megerősítést kaptam, hogy amit csinálok, az jó úton halad, hiszen az interaktív feladatokat én is gyakran használom a tanítási órákon, a gyerekek legnagyobb örömére, melyek játékosan segítik az ismeretelsajátítást.

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves érdeklődő kollégának a részvételt, és természetesen köszönöm a lehetőséget az Apáczai Kiadónak és személy szerint Fülöp Máriának.

Magyar Sándorné tanító, osztályfőnök