június 2013

Középfokú nyelvvizsgák

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája kiemelten foglalkozik a tehetséges gyerekekkel az emelt szintű angol nyelvi oktatás keretein belül is. Ez az év kiemelkedően sikerült és 8 gyerek sikeres állami középfokú nyelvvizsgát tett le. Ebből négyen szóbeli A (Soós Péter, Láposi Adrienn, Urbán Andrea, és Péntek Ferenc), négyen szóbeli és írásbeli c típusú  nyelvvizsgát tettek (BayarshaikanTsengel, Tarczali Tamara, Agócs Krisztina,  Nyitrai Nóra). Felkészítőjük : Vass György.

Gratulálunk a szép eredményekhez és jó pihenést kívánunk a nyárra.

Györffy István Tagiskola                                                                                                        

Angol Munkaközössége

Jutalomkirándulás Budapesten

2013. június 11-én jutalomkiránduláson vettem részt 19 diáktársammal együtt, két pedagógus kíséretével. Az úticél Budapest volt. A kísérő tanárokkal, Antalócziné Ági nénivel és Toncsi nénivel   kb. 7:25-kor szálltunk fel a vonatra.(Ami nekem kész megváltás volt, mivel tilalmasi vagyok, így biciklivel 10 kilométert tekertem Karcagig :D )

Miután megérkeztünk, elmentünk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba,ahol emlékérmét lehetett "készíteni" .Utána egy vezetővel végignéztük a kiállításokat .Nekem a leginkább a vadászati kiállítás, azon belül is a trófeák tetszettek .Láthattunk egy kitömött barna medvét, aminek az elejtési súlya több mint 300 kg volt ,és egy, az orosz cártól kapott európai bölény kitömött példányát. Megmutatták a régi halász- és vadászeszközöket, amik fölöttébb érdekesek voltak. Később a múzeum könyvtárába mehettünk be, ahová csak iskolai csoportokat engednek, de őket is csak akkor, ha előre bejelentkeztek. Itt megtekinthettünk néhány több száz éves könyvet. Szigorúan vászonkesztyű segítségével! Ezután szabadon keresgélhettünk az érdekes olvasnivalók között, és néhány kötetet, amelyekből több példánya is van a könyvtárnak, hazavihettünk emlékül.

Következő megállónk a Babilon Center volt, ahol (sajnos) csak az egyik programot próbálhattuk ki. Az első emeleten voltak a vizes-buborékos "játékok". Megtudhattuk, hogy mi Arkhimédész-törvénye, mi történhet a Bermuda-háromszögben a hajókkal , és óriási buborékokat készíthettünk. A második emeleten további érdekes eszközök találhatók, például erőmérőgépek, autószimulátorok, mágneses játékok, stb. Mi mégis a léghokit kedveltük meg nagyon :D .Volt még ajándékbolt és büfé is, jégkásával, sok fajta édességgel.

Miután a Babilonban végeztünk, maradt még 1-2 óra a vonatig, így elmentünk a West Endbe. A plázában 2-3 fős csoportokban közlekedhettünk. Mi úgy döntöttünk a fiúkkal, hogy lányt nem veszünk be a csoportunkba, mert akkor egy csomó butikot meg kell nézni. Mégis a fiú csapat első feladata volt nekem venni egy új nyakkendőt, mivel az előző napon elvesztettem a régit. Kiderült, hogy ha plázában akarsz nyakkendőt venni, akkor kb. 8000 Ft-ot vigyél, mert a legtöbb helyen ennyibe került. A sok szaladgálás után végül egy kis elemózsiát vettünk, és fagyiztunk. Úgy elment az idő, hogy már indulni is kellett a vonathoz.

A hazaúton is jól szórakoztunk, és utólag kiderült, hogy hiába nem volt velünk egy lány sem, így is sok-sok ruhaboltba benéztünk a nyakkendőkeresés során. Ezen utólag jót derültünk. Jó volt ez a kis "kiruccanás", sok új barátságot is kötöttünk az eddig ismeretlen iskolatársakkal.

Mindannyiunk nevében külön köszönöm kísérőtanárainknak az út megszervezését, a ránk áldozott időt, a türelmet!

Mindent összevetve: szívesen elmennék még egyszer! ;)

Kánya Zoltán 8.a

Versenyről versenyre

„A matematika a tudományok kapuja és kulcsa.”

(Roger Bacon)

A Kováts Mihály Tagiskolában évtizedek óta nagy hagyománya van a matematika versenyszervezésnek, versenyeztetésnek. Minden évben beszámoltunk tanulóink sikeréről. Most egy tanulónk eredményeiről szeretnénk hírt adni.

Darók Illés 5. b osztályos tanuló nagyon sokoldalú tanuló. Rendkívüli teherbírását mutatja az, hogy zeneiskola, nyelvtanulás, fizika és kémia szakkörök és versenyek mellett nagyon sok energiát fektet matematika versenyekre való készülésre és részt vételre, aminek meg is lett az eredménye. Nézzük a tanév eddigi eredményeit.

Molnár Anna matematika verseny városi 1. helyezés.

A Szegő Gábor megyei matematika versenyt minden évben a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium szervezi nyolcadik osztályosok részére. A vetélkedés három fordulóban zajlik. Illés meghívást kapott a megyei döntőre, ahol a nyolcadikosok között középmezőnyben végzett ötödikesként.

1992 óta rendezik meg a Zrínyi Ilona matematika versenyt országos szinten. Az évfolyamonkénti több száz résztvevő közül Illés a megyei 6. helyezést szerezte meg.
A „Kenguru” nemzetközi matematika versenyt 1991 óta rendezik meg. Hazánk 1994-ben kapcsolódott be először. 1999 óta a mi iskolánk diákjai is részt vesznek e versenyen. Illés megnyerte a megyei versenyt.

Ebben a tanévben kapcsolódott be iskolánk először a Curie matematika versenybe, ahol Illés megyei első helyezést szerzett 98 %-os teljesítménnyel, majd a Szolnokon megrendezett országos döntőn 8. helyezést ért el.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2010. április 14-én rendeztek először Alapműveleti Matematika Versenyt. Ebben az évben az ötödikesek között első helyezést ért el Illés, , Marcaliban megrendezett országos döntőn pedig 7. helyezést ért el..

A Logika versenyre három levelező forduló után kapnak meghívást az ország legjobbjai, ahol Illés az országos 4. helyezést szerezte meg.

A Jedlik Ányos Matematika Verseny hosszú, kitartó munkát, felkészülést igényel a tanulóktól. Az 50 darab feladat megoldása után a regionális fordulón való megmérettetés következik. Innen az országos ranglista alapján jutnak a tanulók az országos döntőbe. Nyíregyházán, az országos döntőn Illés 95,5 %-os teljesítménnyel első helyezést ért el.

A Kováts Mihály Tagiskola matematika munkaközössége ezúton is gratulál ezekhez a kiemelkedő eredményekhez.

Antalócziné Balog Ágnes

felkészítő nevelő

Alapműveleti Matematikaverseny megyei eredményei

Bilóztunk

Május derekán. egy péntek deélután a Györffy István Tagiskolában egy igen népszerű hobbival múlattuk az időt. Erre az időpontra egy biló-versenyt hirdettünk meg, melyen több mint húszan mérték össze erejüket.

Az idő szép volt, akik ott voltak, remekül szórakoztak. A gyerekeken érezhető volt egy kis feszültség, de ez egy ilyen "nagy sportversenyen" érthető is.

A verseny gördülékenységét a 7.c osztályos fiúk ötfős csapata biztosította: Keserű Bálint, Szendrei Máté, Magyar György, Zsembeli Zsadány és Nyitrai Martin segítségét ezúton is köszönöm.

A legeredményesebb versenyzők voltak:

  • Székely Tamás 8.c,
  • Nagy Roland 8.c,
  • Lazányi Zoltán 8.b,
  • Barabás Máté 5.a,
  • Gönczi Károly 5.b,
  • Garics Rudolf 5.b osztályos tanulók.

A szervezők és a résztvevők ősszel is szeretnének ilyen programban részt venni.

 

Györffy DÖK

Két györffys lány sikere

Az „Érted és a közösségért –  Karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”  pályázat égisze alatt megalakult a városi diákönkormányzat.

A Városháza dísztermében 2013. május 27 – én kilenc iskola részvételével és szavazati jogával diákelnököt és alelnököket választottunk. A napirendi pontok között szerepelt polgármesteri megnyitó, a városi diákönkormányzat SZMSZ – ének áttekintése és elfogadása. Majd a diákelnökök bemutatkozása következett, titkos szavazás az elnök és az alelnökök személyére. A nap eredményhirdetéssel, a megbízólevelek átvételével és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Iskolánként 1 – 1 fő szavazott, tőlünk Keserű Bálint vállalta ezt a nemes feladatot. A pályázatírás is alulról jövő kezdeményezés eredménye volt. Az iskolában lezajlott önkéntes szavazás a jelöltjeink fej – fej melletti eredményét hozta.

A titkos szavazás végeredménye: Balog Dóra lett a diákelnök /7. b Györffy/, a két alelnök pedig Fazekas Adél /7. b Györffy/ és Szendrei Bianka /10. évfolyam Református Gimnázium/

A pályázók sikeréhez hozzájárult Kóródi Lászlóné és Birizló Csaba kollégák segítő munkája, melyet ezúton is köszönök.

Másnap mindenki gratulált iskolánkban a két tanulónak, további munkájukhoz sok sikert kívánva. Büszkék vagyunk rájuk!

A megválasztott diákelnök meghívást kapott a soron következő városi önkormányzati ülésre, ahol újból ismerteti a pályázatát.

A Györffy DÖK is sikeres működést kíván a megválasztottaknak!

Karcag, 2013. május 28.