december 2011

Helyesírási verseny

Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége hagyományteremtő céllal meghirdeti a városi szintű HELYESÍRÁSI VERSENY-t.

Résztvevők: 2-4. évfolyamos tanulók, évfolyamonként 2-2 fő

Tartalma: reális nehézségű, tantervhez is igazodó feladatok

Szükséges felszerelés: golyóstoll, ceruza, radír

Az évfolyamonkénti 2-2 fő kijelölése az iskolában tanító nevelők döntése vagy válogató mérés alapján történhet.

A verseny időpontja: 2012. január 24. /kedd/

14.00 Megnyitó

kb. 14.15-15.00 Verseny

kb. 16.15 Eredményhirdetés és díjkiosztás

Nevezési határidő: 2012. január 10.

Benevezés a mellékelt jelentkezési lapon.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ KOVÁTS MIHÁLY Tagiskola 5300 Karcag Kálvin út 9.

Nevezési díj: NINCS

A verseny díjazása: évfolyamonként az első három helyezettnek könyvjutalom, I-V. helyezetteknek oklevél

Javításhoz szívesen várunk kísérő pedagógusokat.

Karcag, 2011. december 08.

Chrappánné Papp Ágnes Tagintézmény vezető

Jelentkezési lap letöltése (PDF)

Karácsonyi projekt a Györffyben

Kiskulcsoson járt a Mikulás

December 6-án, boldog várakozás után megérkezett iskolánk alsó tagozatos osztályaiba a Mikulás. A csillogó gyermekszemek érdeklődéssel figyelték a piros kabátos, piros sapkás Télapót és feketeruhás kísérőjét, akik kedvesen meséltek az eltelt esztendő és az idevezető hosszú út viszontagságairól, majd bátorító szavak, bölcs tanácsok kíséretében átadták a gyerekeknek az ínycsiklandó finomságoktól duzzadó csomagokat. Volt olyan tanuló, aki megilletődött, volt aki nyíltan, legbizalmasabb titkát mondta el, volt aki rajzolt, volt aki levelet írt a Mikulásnak. A gyerekek szépen csengő dalokkal és vidám versekkel köszönték meg az ajándékcsomagokat, és a személyes látogatást. Búcsúzóul megígérte a Télapó a lelkesen integető gyermekeknek, hogy jövőre is visszatér hozzánk.

 

Szakmai napok Kiskulcsoson

A Kiskulcsosi Tagiskola alsós munkaközössége ebben a tanévben is szakmai napokat szervezett.

Továbbképzéseink során sok új elméleti ismeretet, újszerű munkaformákat és módszereket ismertünk meg, de minden új ismeret és módszer annyit ér, amennyit fel tudunk használni a gyakorlatban, amit a mindennapi munkánkba be tudunk építeni. Ezért belső továbbképzésünkön most bemutató órákat szerveztünk, hogy tapasztalatainkat a gyakorlatban mutathassuk meg a város iskoláiból hozzánk látogató, érdeklődő pedagógusoknak.

November 22-én az első osztályosok a város óvodapedagógusait látták vendégül. Veres Henrietta tanító néni vezetésével a hangok és betűk birodalmába barangoltak olvasás órán. Megmutatták, hogy az eltelt rövid idő alatt milyen ügyes iskolás vált belőlük.

Kellemes környezetben, kedves, nyugodt légkörben fogadták a vendégeket. A tanító néni segítségével lelkesen hangoztattak, olvasták a betűket, élvezték a játékos feladatokat, bátran szerepeltek egyedül és párokban is. Búcsúzóul büszkén mutatták meg füzeteiket, munkáikat az óvó néniknek, akik biztató szavakkal és egy-egy kedves ajándékkal köszöntek el volt óvodásaiktól. A bemutató foglalkozást közös beszélgetés, hasznos tapasztalatcsere követte.

November 23-án reggel sokan látogattak el a második osztály matematika bemutató órájára. Vargáné Molnár Éva tanító néni és a gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy megmutathassák mit tudnak matematikából, hogyan fejlődnek képességeik ezen a területen. A mozaikszerűen felépített órán a játékos, érdekes feladatok felkeltették a tanulók érdeklődését, lelkesen és nagyon sokat dolgoztak A változatos módszerek és szemléltető eszközök jól segítették a képességek sokoldalú fejlesztését. Életszerű volt a tanulók értékelése, a jó megoldásokért pénzérméket gyűjtöttek, és ezeket váltották be óra végén pontokra.

November 24-én reggel a téliesre fordult zord idő ellenére sok érdeklődő pedagógus érkezett a negyedik osztályos környezetismeret órára, melyet Cserés Gabriella tanító néni tartott. A gyerekek ezen az órán egyik kedvenc háziállatukról, a lóról tanultak. Az eddigi ismeretek felidézéséhez érdekes kooperatív módszereket alkalmaztak, az új anyag feldolgozását pedig korszerű technikai eszközök segítették. Az interaktív tábla használata élményszerűvé tette az ismeretelsajátítást és a képességek sokoldalú fejlesztését szolgálta, csakúgy, mint a komplex módon történő feldolgozás. A tanulók csoportokban dolgoztak egymást támogatva, segítve.

A bemutató órákat közös beszélgetés, hasznos tapasztalatcsere követte. Eredményesen és hasznosan zártuk rendezvényünket. Örülünk, hogy sokan érdeklődtek nevelő–oktató munkánk iránt, s hogy betekintettek a nálunk folyó műhelymunkákba. Örülünk, hogy megmutathattuk, hogyan tanítunk mi.

Kiskulcsosi Tagiskola alsós munkaközössége

Bemutató óra a Kovátsban

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskolája tisztelettel meghívja az Óvónőket 2011. december 14-én 9.55-kor a Kováts Mihály Tagiskola Karcag, Kálvin u. 5.-ben tartandó bemutató órájára (játékóra) az 1. b osztályba.

Tanít: Kiss Ferencné Szeretettel várjuk az órát követő megbeszélésünkre is. Feltétlenül számítunk megjelenésükre!

Kováts Mihály Tagiskola alsós munkaközössége

Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny

A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola a 2011/2012-es tanévben TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYT hirdet a karcagi születésű AVRAM HERSHKO Nobel-díjas akadémikus tiszteletére a magyarországi általános iskolák 7-8. évfolyamos diákjai számára.

A verseny címe: Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny

A verseny meghirdetője: A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

A verseny célja: A karcagi születésű Avram Hershko Nobel-díjas kutató tudományos munkásságának megismertetése. A természettudományok, elsősorban a kémia, a biokémia, a biológia, a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás népszerűsítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7-8. évfolyam.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

 • A versenyre 3 fős, 7-8. évfolyamos diákokból álló csapatok nevezhetnek, egy iskolából maximum 2 csapat.
 • Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, biofizikai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 5 oldal (Word, 12-es betű-méret, 1,5-es sorköz, + melléklet maximum 5 oldal).

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • a meg nem engedett eszközök használata,
 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
 • a verseny helyszínének elhagyása,
 • a versenykiírástól való eltérés,
 • a határidők be nem tartása.

Ajánlott irodalom:

A nevezés módja:

 • A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában és egy példányban elektronikus adathordozón (cd) kérjük eljuttatni a rendező iskolához.
 • Az esszét tartalmazó borítékra rá kell írni: „Természettudományi verseny” .
 • Kérjük, pontosan adják meg a csapat névsorát, évfolyamát, az iskola nevét, címét, e-mail címét, a felkészítő tanár nevét, e-mail címét.

Nevezési cím: Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

5300 Karcag, József Attila u 1.

A nevezés határideje: 2012. március 5. (postabélyegző kelte)

Nevezési díj: nincs

Fordulók: A verseny két fordulóból áll.

I. forduló

Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, biofizikai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

Az esszé beküldési határideje: 2012. március 5. (postabélyegző kelte)

II. forduló

Helyszín: Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola

Karcag, József Attila u 1.

Időpont: 2012. április 4.

1. rész: A laboratóriumi gyakorlat - kísérletek elvégzése - feladatlap alapján, az általános iskolai kémia, fizika és biológia tantárgyak tananyagaihoz, illetve a hétköznapok gyakorlatához kapcsolódóan.

2. rész: Írásbeli feladatsor megoldása (tesztfeladatok Avram Hershko valamint a magyar származású Nobel-díjasok életrajzából, munkásságából és az általános iskolai kémia és biológia tantárgyak tananyagaiból lesznek).

3. rész: A nevezéskor beadott esszé ismertetése, előadás számítógépes prezentációval 5 percben.

A továbbjutás feltétele:

 • A független zsűri az első fordulóban leadott dolgozatokat értékeli, és a legjobbnak ítélteket behívják a döntőre. Erről a rendező iskola értesítést küld.
 • A második forduló során az esszé előadását a zsűri egységes, minden csapatra egyformán vonatkozó szempontok figyelembe vételével pontozza. Az írásbeli feladatsor megoldása és a laboratóriumi gyakorlat során minden csapat azonos feladatokat kap, az értékelés ezekben a fordulókban is azonos szabályok szerint történik. A csapatok által elérhető pontszámok az egyes feladattípusokban szerzett pontok és az esszére adott pontokból tevődik össze.

Az eredmények közzétételének módja:

Díjazás:

 • A zsűri az I-III. helyezett csapatok diákjait és felkészítő tanáraikat tárgyjutalomban és oklevélben részesíti.
 • A versenyen résztvevő diákok és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak.

A szervezők elérhetősége:

Karcagi Általános Iskolai Központ Karcag, Kossuth tér 4.,

e-mail: kozpont@altisk-karcag.hu,

Tel/Fax: 59/311427;

Györffy István Tagiskola Karcag, József Attila u 1.,

e-mail: gyorffy@altisk-karcag.hu ,

Tel/Fax: 59/503435;

Pardy Károlyné

e-mail: pardyjudit@gmail.com ,

Tel: 59/503435

 

Testvérvárosi kapcsolat erősítése a Kováts Tagiskolában

Testvérvárosunk, Bácskossuthfalva általános iskolájának 14 fős küldöttsége G. Csákvári Hajnalka igazgatónő vezetésével látogatott Karcagra november 25-27. közt.

Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény vezető és a tagiskola nevelőtestülete kellő körültekintéssel és szervezéssel készültek fogadásukra, hogy a szakmai munkán túl a vendégeknek minél gazdagabb programot nyújtsanak.

Pénteken a Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskolájában szakmai munkával kezdtek. Három bemutató óra, ill. foglalkozás közül választhattak a vendég kollégák.

Kiss Ferencné tanítónő és az 1.b osztály tehetséggondozó játékórája számos eszközös és eszköz nélküli játékkal mutatta be, miként folyik a kicsiknél a figyelem, az észlelés, az emlékezet, a gondolkodás fejlesztése és a közösségépítés. A nagy kedvenc az interaktív táblás emlékező játék volt.

Nyíriné Kátai Katalin kollégánk kézműves foglalkozást tartott hátrányos helyzetű tanulóknak. A projektindító óra az advent köré szerveződött. Sok minden készült itt: kopogtató, narancsos dísz, dió gyertyatartó, adventi naptár. Adventi koszorút és mézeskalácsot is díszítettek, a kalács mellé forró tea is került. A vendégkínálás sem maradt el, így igazi „ünnepi” hangulatban ért véget a foglalkozás.

Vida Attila szociálpedagógus szocializációt segítő foglalkozása mikrocsoportban zajlott, amelyben hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és autista gyerekek vettek részt. Ez alkalommal a család funkciói, a családi szerepek és értékek kerültek előtérbe. A gyerekek kötetlen, felszabadult hangulatban, őszintén nyilatkoztak meg minden őket érintő pozitív és negatív hatásról. Bizonyára hosszú távon nyomot hagy majd bennük ez a beszélgetés a családi értékekről, a szeretetről!

A karcagi és a vendég kollégák a látottakról alkotott benyomásaikat, véleményüket a kora délutáni szakmai programon oszthatták meg egymással. Tájékoztatást kaptak arról is, miként folyik a Kováts Mihály Tagiskolában a hátrányos helyzetű és a tanulásban akadályozott tanulók képzése, valamint a tehetséggondozás.

A délután során még látogatást tettek vendégeink a Városházán, továbbá megnézték a Kiskulcsosi és Györffy Tagiskolát is. Ecsedi Irén igazgatónő a kiskulcsosi városrész történetét, mai arculatát is bemutatta.

S ha még nem fáradt volna el valaki, este a Kovátsban táncház várt vendéget, vendéglátót egyaránt. A „kedvcsinálók” a Pántlika néptánccsoport fiataljai voltak (Kompanek Dávid, Rácz Norbert, Czakó Gábor, Balla Ágnes, Kovács Katalin, Kovács Gyöngyi).

Olyan lelkesen, sodró lendülettel ropták a jászsági, mezőségi, délalföldi, erdélyi táncokat, hogy az is beállt közéjük, aki az elején esküdözött: őt ugyan rá nem veszi senki ilyenre!

Köszönjük Oroszné Millinkhoffer Rita tánctanár szervező, felkészítő munkáját, köszönjük, hogy velünk töltötte ezt a kellemes estét.

A szombati nap a tűzoltóság meglátogatásával indult – a vendégek kérésére. Az „idegenvezető” Szabó Károly szolgálatparancsnok volt. Vezetésével végignézhették az egész épületet, és mindenről tájékoztatást kaptak. Az egyik terem vitrinjeiben örömmel fedezték fel a moravicai tűzoltóktól származó tárgyakat és az együttműködési megállapodást, mely a székelykeresztúri, a bácskossuthfalvai és a karcagi tűzoltóságok között köttetett. A próbariasztás során láthatták, milyen fegyelmezett, összehangolt, gyors cselekvést igényel a tűzoltók munkája!

A késő délelőtt városnézésében Keserűné Ébner Tünde tanárnő segédkezett. Vendégeink megnézték a Szentannai Sámuel Gimnázium új, modern épületét, a Kunbabákat, a város főbb nevezetességeit. Mindezek hangulatos bemutatásakor színes történeteket is kaphattak történelem szakos kolléganőnktől.

Zajlott egy igen fontos megbeszélés is a délelőtt folyamán. Az intézményvezetők és a projekt koordinátorai egyeztettek a „Határtalanul” pályázattal kapcsolatban, ugyanis 2012. márciusában a Kováts Tagiskola 40 tanulója kirándul Szerbiába, Bácskossuthfalvára néhány pedagógussal.

Délután ovigálára várták vendégeinket a Déryné mozitermébe. Az évértékelő és a díjátadó után kezdetét vette az óvodások műsora. A lelkes közönség tapsviharral köszönte meg a csöppségek színvonalas műsorát. A Látogatóközpont is érdekes programot kínált. Vendégeink is kipróbáltak mindent, szemmel láthatóan nagy élvezettel.

A helyi strandon való fürdőzés, majd vacsora után a vasárnap reggel már a hazaútról szólt.

Elköszöntünk egymástól, de tudtuk, hogy nem végleg. A két település és a bennük élő emberek egyre több szállal kötődnek egymáshoz, egyre többet tudunk egymásról, és egyre fontosabbak vagyunk egymás számára!

Dorkovics Ágnes

a tagintézmény humán csoportjának tagja

Karácsonyi műsor

A Karcagi Általános Iskolai Központ tanulói sok szeretettel meghívják  Önt és kedves családját  a  2011.december 15-én, 17 órakor kezdődő szabadtéri karácsonyi műsorukra. Helyszín:  Városháza előtti tér.

Egészségnevelési nap a Kovátsban

Iskolánkban fontos szerepe van a tanulók egészségnevelésének. Igyekszünk, mi nevelők hangsúlyozni az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, a rendszeres tisztálkodás jelentőségét.

Ennek szellemében rendezte meg alsós munkaközösségünk 2011.november 24-én az egészségnevelési délutánt, melyet már a tanév elején elkészült munkatervünkben is meghatároztunk.

A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, már előre megalakították a négy csoportot osztályon belül. A tanító nénik más-más nehézségű feladatokat terveztek az elsős-másodikosok és a harmadik-negyedikesek számára.

A csoportok között zajlott a vetélkedő, melynek feladatai között volt szókereső, keresztrejtvény, labirintus, totó. Nagy tetszést aratott a gyerekek körében, amikor bekötött szemmel, csak tapintás és szaglás segítségével kellett felismerni a különböző zöldségeket, gyümölcsöket. Nagy izgalommal keresték az osztályteremben eldugott, papírból kivágott almákat. Az első helyen végzett csapatok külön jutalomban részesültek.

Míg a vetélkedő zajlott, addig a lelkes szülők gondoskodtak a gyerekek uzsonnájáról, mely természetesen megfelelt az egészséges táplálkozás feltételeinek: vajas kenyér szeletelt uborkával és sárgarépával. A desszert pedig gyümölcssaláta volt. Köszönjük a segítségét a diákönkormányzatnak, a szülőknek, az alsós tanító néniknek, ennek a hangulatos délutánnak a megszervezésében!

 

Ramszesz kiállításon a kiskulcsosiak

Ismeretterjesztő kiállítás résztvevői lehettünk pénteken a kiskulcsosi diákok felső tagozatosaival. Ebben a hónapban Debrecenbe érkezett a Ramszesz, az ásatás című ismeretterjesztő kiállítás az ókori Egyiptomról. Egy ásatáson érezhettük magunkat ezen az élményutazáson. Lábunk alatt homok, előttünk a sötétben felderengő istenek szobrai, melyeket csak a fejlámpánkkal tudtunk megvilágítani, és méltóságteljes zene, mely lépteinket kíséri. Idegenvezető segítségével sok érdekességet tudhattunk meg az ókori istenvilágról, építészetről, és az emberek mindennapi életéről. Félelmetesnek tűnt a labirintus, melyből nem mindenki talált ki elsőre.

A látogatás után, szabad program következett a Debrecen Plázában, ahol volt, aki a Mc Donald’s-ban töltötte az időt, volt, aki a mozgólépcsőn való utazás örömeit élvezte. Ezt követően a Nagyerdei parkba folytattuk utunkat, ahol a hét fáradalmait pihenhettük ki. Már aki erre vágyott az Aquaticum Élményfürdőben, mert inkább elfáradtunk, mint pihentünk. A sok csúszdázás után sok élménnyel tértünk haza, és vártuk a jól megérdemelt hétvégét.

Mester Anikó