Alapítványunk

KISKULCSOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
5300 KARCAG, KISÚJSZÁLLÁSI ÚT 112.
ADÓSZÁMA: 18821567-1-16

Alapítványunkat 1993-ban alapították, Tóth Károlyné és Kacsóh Lajosné magánszemélyek.

A kuratórium elnöke:

Kiss Zoltán (szül: Jászalsószentgyörgy 1955. május 19.)

5300 Karcag, Kisújszállási út 150/c.

tel: 06/20/2676208

A kuratórium titkára:

Csányi Sándor (szül: Egercsehi, 1957. július 07.)

5300 Karcag, Kisújszállási út 137/c.

tel: 59/314-878

Célja:

 •  Az iskola technikai felszereltségének folyamatos bővítése és korszerűsítése. Működése során ennek a céljának maximálisan eleget tett.
 • Még alapítása évében egy mobil nyelvi labor vásárlásához járult hozzá, majd néhány év múlva egy modern állandó jellegű szaktantermi nyelvi labor kialakítását segítette.
 • Az első számítógépek vásárlása az alapítvány nevéhez fűződik, majd folyamatosan támogatta a számítógéppark korszerűsítését.
 • Sok kötetes könyvtár fejlesztését (könyvek, számítógép, programok), az oktatás eredményességét javító audio-vizuális eszközök beszerzését segítette.
 • Hozzájárult egy nagyon szép füves sportudvar (3600 m2) kialakításához, valamint a sportudvar folyamatos karbantartásához.
 • A fizika-kémia előadóterem a történelem szaktanterem, osztálytermek bútorzatának felújítása, vásárlása is az eredményes működést bizonyítja.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését szolgáló eszközöket vásároltunk.
 • A modern digitális eszközök megjelenése iskolánkban (projektor, fényképezőgép, nootebook, vetítővászon) is alapítványunknak köszönhető.
 • A melegítő konyha korszerűsítése, ebédlőbe bútorvásárlás kötődik az alapítvány működéséhez.
 • A jövőben további fejlesztéseket, kültéri beruházásokat tervezünk az alapítvány támogatásával.
 • Az alapítvány bevétele évi 600-800 ezer forint, mely a támogatók 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásából, a szülői munkaközösség és tantestület által szervezett rendezvények bevételének felajánlásából, cégek támogatásából tevődik össze.

Várjuk támogatóink felajánlásait a következő számlaszámra:

 Kereskedelmi és Hitelbank 

10404522-45211010-00000000

 Kérjük a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásakor válasszák alapítványunkat!